Preview Subtitle for Deck The Halls


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:47,125 --> 00:00:48,292
Jel' bolje ovde?

2
00:00:49,293 --> 00:00:50,669
lli je bolje ovde?

3
00:00:53,172 --> 00:00:54,131
Bolje ovde?

4
00:00:55,382 --> 00:00:56,258
lli bolje ovde?

5
00:00:56,299 --> 00:00:58,120
Ne biste eleli da etate
slepi sa Boi,

6
00:00:58,160 --> 00:00:59,385
gospoo Rajer, pomozite mi.

7
00:00:59,636 --> 00:01:01,470
Ne trebaju mi naoare.

8
00:01:01,554 --> 00:01:02,400
Vama treba dvogled,

9
00:01:02,440 --> 00:01:03,889
mi se zadovoljavamo
sa naoarima.

10
00:01:04,807 --> 00:01:05,682
Bolje jedan.

11
00:01:05,808 --> 00:01:08,143
Sa naoarima u izgledati
staro.

12
00:01:16,901 --> 00:01:17,985
Probajte ove.

13
00:01:26,659 --> 00:01:28,411
Izgledam estoko.

14
00:01:38,294 --> 00:01:40,671
OKAI SVETILJKE

15
00:01:47,344 --> 00:01:49,346
Dr. Fin.
Kako je, Gustav, Kirsta.

16
00:01:49,679 --> 00:01:53,099
Doktore znate kako je Kirsta
posveena naim tranjima.

17
00:01:57,436 --> 00:02:02,899
Dovienja, moda bi to
trebalo pregledati?

18
00:02:03,900 --> 00:02:05,400
Da, pa, siguran sam
da je zabavnije da

19
00:02:05,440 --> 00:02:06,152
nabacuje ukrase,

20
00:02:06,235 --> 00:02:08,840
ali potrebno mi je da okai
dekoracije na drvo

21
00:02:08,880 --> 00:02:09,989
a ne da ih bacaka.

22
00:02:10,030 --> 00:02:12,366
Zdravo, Stive.
Zdravo, kako si Ian?

23
00:02:12,449 --> 00:02:13,325
ta misli?

24
00:02:13,408 --> 00:02:14,284
Izgleda dobro.

25
00:02:14,368 --> 00:02:15,202
Hvala.

26
00:02:15,327 --> 00:02:16,620
Je li to aneo na vrhu?

27
00:02:16,703 --> 00:02:18,560
Trebalo bi da bude, ali
nismo mogli da naemo

28
00:02:18,600 --> 00:02:19,455
neku dovoljno veliku.

29
00:02:19,539 --> 00:02:21,582
Ali, na sreu moja ena
ima porcelansku kolekciju,

30
00:02:21,666 --> 00:02:23,167
pa, nam je pozajmila
njenu Merilin Monro.

31
00:02:23,250 --> 00:02:24,460
Dobar detalj.

32
00:02:24,501 --> 00:02:25,461
Izgleda dobro.

33
00:02:25,502 --> 00:02:28,338
Nemoj preterati sa svetlima
da se ne zapali.

34
00:02:28,463 --> 00:02:29,256
ta god kae, Stive.

35
00:02:29,381 --> 00:02:30,799
Zimski festival je tvoje edo.
Hej. Hej.

36
00:02:30,965 --> 00:02:32,550
Hoe li biti nekih velikih
iznenaenja ove godine?

37
00:02:32,634 --> 00:02:33,440
Hajde, hajde,

38
00:02:33,480 --> 00:02:35,553
niko ne uva tajnu
bolje od mene.

39
00:02:36,554 --> 00:02:41,558
znam sigurno, da se erif Dejv
oblai kao ensko.

40
00:02:41,641 --> 00:02:43,143
Nisam nikom ivom rekao.

41
00:02:44,060 --> 00:02:46,020
Mislim, do danas.

42
00:03:22,052 --> 00:03:23,011
Izdato.

43
00:03:27,974 --> 00:03:29,892
Zdravo, duo, stigao sam kui.

44
00:03:32,686 --> 00:03:34,521
To su Rokvelova jaja,
zar ne?

45
00:03:34,604 --> 00:03:37,732
Struktura, jel' da?
Zelenkasto, muljavo, mleno...

46
00:03:37,774 --> 00:03:38,608
Moe li da oseti kari?

47
00:03:38,691 --> 00:03:39,609
Da.

48
00:03:39,942 --> 00:03:40,860
Da.

49
00:03:40,943 --> 00:03:42,778
Nadam se da ima jo toga.

50
00:03:43,821 --> 00:03:45,197
Tako si lo laov.

51
00:03:45,656 --> 00:03:48,408
Znala sam da je grozno.
Grozno je, jel' da?

52
00:03:48,784 --> 00:03:49,743
Da.

53
00:03:50,577 --> 00:03:51,953
Ko hoe picu?

[...]
Everything OK? Download subtitles