Preview Subtitle for Disturbia


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,242 --> 00:00:01,830
Misliš da može
da nas vidi?

2
00:00:02,888 --> 00:00:03,849
Ne, ne može da nas vidi.

3
00:00:05,005 --> 00:00:06,604
Veruj mi osećaju
da ih gledamo.

4
00:00:18,425 --> 00:00:20,302
Ova je velika, Ćale,
ova je velika.

5
00:00:20,848 --> 00:00:22,816
Ok. Pojavila se.

6
00:00:26,492 --> 00:00:27,905
Hajde mali ti to možeš.
Kruži u naokolo.

7
00:00:28,694 --> 00:00:31,686
Tako stavi pravo
ispred nje.

8
00:00:32,044 --> 00:00:33,479
Pravo ispred nje. Tako
kada mi govoriš samo

9
00:00:33,517 --> 00:00:35,423
me zbunjuješ.
OK, neću pričati.

10
00:00:36,245 --> 00:00:36,846
Hajde, tako.

11
00:00:38,681 --> 00:00:40,517
Ovo je savršeno. Evo
uzima ga. Vidi prati ga.

12
00:00:41,306 --> 00:00:42,941
Polako. Tiše.

13
00:00:43,239 --> 00:00:44,988
Ide niz vodu.
Ide niz vodu.

14
00:00:45,190 --> 00:00:48,558
Imaš je mali. Polako.
Hajde mala uzmi ga.

15
00:00:50,311 --> 00:00:51,612
Polako, polako. Ok,Ok.

16
00:00:53,521 --> 00:00:54,504
Jel dobar ugao? Polako,
ne paniči, pusti

17
00:00:54,543 --> 00:00:54,864
je da ga uzme.

18
00:00:55,524 --> 00:00:56,753
Ako hoće da uzme pusti
je da ga uzme.

19
00:00:57,270 --> 00:00:58,374
Grize. Znam.

20
00:00:59,989 --> 00:01:01,102
Samo lepo i polako.

21
00:01:03,873 --> 00:01:04,931
U redu, u redu.

22
00:01:05,431 --> 00:01:06,830
Mora da se zezaš.
U redu je.

23
00:01:09,164 --> 00:01:10,274
U redu je uradio si
sve što si mogao.

24
00:01:10,312 --> 00:01:10,840
Ma ovo je smešno.

25
00:01:11,243 --> 00:01:12,564
Ma dobro je, uradio
si šta si mogao.

26
00:01:12,980 --> 00:01:15,086
Neki put pobegne. Hajde
da napravimo pauzu.

27
00:01:16,183 --> 00:01:17,926
Hajde u redu je. Ako ne
mogu da upecam ribu,

28
00:01:17,964 --> 00:01:18,778
ne znam šta ću ovde.

29
00:01:20,222 --> 00:01:22,479
Radi jel da? Šta?
Sačekaj.

30
00:01:22,791 --> 00:01:25,610
Radi. Ti si pisac
ti radiš od kuće.

31
00:01:37,584 --> 00:01:39,995
Znaš šta? Cenim to što
vreme za prijatelje

32
00:01:40,033 --> 00:01:41,514
provodiš sa svojim starim.

33
00:01:43,673 --> 00:01:46,552
Obećao sam ti. Znam ali
cenim to. Ja cenim.

34
00:01:47,588 --> 00:01:49,585
Imaš li nešto da mi
pričaš? O nečemu...

35
00:01:50,232 --> 00:01:50,945
Šta je?... Šta je?

36
00:01:51,859 --> 00:01:53,976
Jel to taj momenat? Jel
to..? Nema veze.

37
00:01:54,330 --> 00:01:55,879
Ne, ne, ne to je otac
sin razgovor. Ne, ne

38
00:01:55,919 --> 00:01:56,649
nemam ništa protiv.

39
00:01:57,128 --> 00:01:58,408
Zaboravi šta sam rekao.
Ne, ne imam nešto.

40
00:01:59,568 --> 00:02:00,618
Imaš nos za to.

41
00:02:01,610 --> 00:02:03,677
Nećeš pričati mami? Ne,
neću pričati. Ne? Ok.

42
00:02:03,759 --> 00:02:06,121
Imam dete. Da, mali
dečak raste Bila je

43
00:02:06,160 --> 00:02:08,167
trudna, sada moram
da je posetim

44
00:02:08,759 --> 00:02:10,566
Ona živu u Rinu, ne znam
kako ću stići tamo,

45
00:02:10,604 --> 00:02:11,478
pozajmiću mamin auto.

46
00:02:12,281 --> 00:02:13,979
Živećemo zajedno,
preselićemo se u prikolicu.

47
00:02:14,838 --> 00:02:16,325
Zove se Širli stvarno
je sjajna. Jel?

48
00:02:16,363 --> 00:02:17,013
Jel simpatična?

49
00:02:18,189 --> 00:02:20,691
Naravno. Dobro. To
se samo računa.

5
[...]
Everything OK? Download subtitles