Preview Subtitle for Alf S3e02 Stairway To Heaven


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,734 --> 00:00:06,033
Hvala, hvala.

2
00:00:06,033 --> 00:00:07,434
I dobro došli na drugi
tradicionalni...

3
00:00:07,434 --> 00:00:09,734
...Tanner pozivni kriket turnir.

4
00:00:11,434 --> 00:00:12,634
Ok.

5
00:00:12,634 --> 00:00:15,901
Predstavljajuæi
aktuelne šampione,...

6
00:00:15,901 --> 00:00:17,834
...Lynn i Brian Tanner.

7
00:00:17,834 --> 00:00:18,834
Whoo!

8
00:00:18,834 --> 00:00:20,767
U redu!

9
00:00:20,767 --> 00:00:22,100
I izazivaèe,...

10
00:00:22,100 --> 00:00:26,200
...Kate i, naravno,
Willie Tanner.

11
00:00:26,200 --> 00:00:28,200
Boo! Hiss!

12
00:00:28,200 --> 00:00:30,167
Ubijte bitange!

13
00:00:30,167 --> 00:00:33,501
Mislila sam da sudije treba
da budu nepristrasne.

14
00:00:34,634 --> 00:00:35,834
To je to.
Zatvaraj usta.

15
00:00:35,834 --> 00:00:37,734
Letiš odavde.

16
00:00:37,734 --> 00:00:39,033
Mislim da trebamo sudiju...

17
00:00:39,033 --> 00:00:40,901
...sa minimum osnovnog znanja...

18
00:00:40,901 --> 00:00:42,334
...sa pravilima.

19
00:00:42,334 --> 00:00:43,801
Sad, gledaj `vamo.

20
00:00:43,801 --> 00:00:47,267
Kriket je sluèajno najveæi
sport na Melmaku.

21
00:00:47,267 --> 00:00:50,901
Samo što se tamo zove
sisanje blata.

22
00:00:50,901 --> 00:00:52,200
Alf.

23
00:00:52,200 --> 00:00:55,367
Hey, nisam mu ja dao ime.

24
00:00:55,367 --> 00:00:57,033
Jel se isto igra?

25
00:00:57,033 --> 00:00:58,267
Indentièno.

26
00:00:58,267 --> 00:01:02,234
Samo što trebate 4 novo-peèena
para i Bob Eubanks.

27
00:01:02,234 --> 00:01:04,968
Oh, oh.
I zamah je malèice drugaèiji.

28
00:01:04,968 --> 00:01:06,167
Evo, pokazaæu ti.

29
00:01:06,167 --> 00:01:07,400
Blokiraj me, Willie.

30
00:01:07,400 --> 00:01:08,400
Uhh!

31
00:01:08,400 --> 00:01:09,400
Willie.

32
00:01:09,400 --> 00:01:11,133
Ohh!

33
00:01:13,133 --> 00:01:16,868
Sad vidite zašto se zove
sisanje blata.

34
00:01:16,868 --> 00:01:19,133
Lynn, pomozi mi da unesemo
tatu u kuæu.

35
00:01:19,133 --> 00:01:20,167
Stavi ga na kauè.

36
00:01:20,167 --> 00:01:21,534
Tamo æu ga pogledati.

37
00:01:21,534 --> 00:01:23,000
Bei od mene!

38
00:01:23,000 --> 00:01:25,200
Samo hoæu da pomognem.

39
00:01:25,200 --> 00:01:28,834
Samo elim da budem na
sigurnoj distanci od tebe.

40
00:01:28,834 --> 00:01:30,667
Ako postoji takvo mesto.

41
00:01:32,701 --> 00:01:35,734
Pretpostavljam da smo samo
ti i ja, ti mali sisaèu blata.

42
00:01:35,734 --> 00:01:37,367
Ne elim da igram sa tobom, Alf.

43
00:01:37,367 --> 00:01:39,334
Suviše si opasan.

44
00:01:41,033 --> 00:01:42,834
Oh, kakav dan.

45
00:01:42,834 --> 00:01:45,234
Prvo sam razbio Willie-jevu
šoferšajbnu.

46
00:01:45,234 --> 00:01:47,667
Onda sam razbio Willie-jevu
motornu testeru.

47
00:01:47,667 --> 00:01:50,033
I sad sam razbio Willie-ja.

48
00:01:51,167 --> 00:01:52,634
Ponekad mislim da bi
Tanner-ovima...

49
00:01:52,634 --> 00:01:55,067
...bilo bolje bez mene.

50
00:01:55,067 --> 00:01:57,334
Ponekad poelim da nikada
nisam došao ovde.

51
00:01:58,501 --> 00:02:01,467
elim... elim...

52
00:02:01,467 --> 00:02:04,834
Voleo bih da mogu da prokljuvim
ovu stvar što zovu gravitacija.

53
00:03:11,000 --> 00:03:12,234
Ohh.

54
00:03:12,234 --> 00:03
[...]
Everything OK? Download subtitles