Preview Subtitle for Arn


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,487 --> 00:00:06,020
Редактирал субтитрите Християн Близнаков

2
00:00:05,609 --> 00:00:10,976
Дано корекцията ви хареса!

3
00:00:37,119 --> 00:00:39,119
По книгата на Ян Гуилйо

4
00:00:38,184 --> 00:00:44,784
АРН - Рицарят Тамплиер

5
00:00:50,802 --> 00:00:54,902
Свещенната Земя 1177

6
00:00:57,068 --> 00:00:59,505
Избухнала война
Между мюсюлмани и христяни

7
00:00:59,568 --> 00:01:04,881
в битката за града
койдо бил свещен за всички: Йерусалим.

8
00:01:05,048 --> 00:01:10,645
Нападения и грабежи направили така че било опасно
да се преминава през свещенната земя.

9
00:02:04,328 --> 00:02:07,735
С цел да се предпазят преминаващите през свещенната земя...

10
00:02:07,835 --> 00:02:10,244
там били изпратени най-страховитите войни.

11
00:02:10,408 --> 00:02:12,205
Рицарите - Тамплиери.

12
00:02:21,368 --> 00:02:26,317
За някой те били
Благословени войни.

13
00:02:26,488 --> 00:02:32,165
За други просто били
дяволи и зли демони.

14
00:03:00,768 --> 00:03:03,760
- Това е той.

15
00:03:03,928 --> 00:03:07,479
- Дявола с червеният кръст.
-ал гути

16
00:03:12,608 --> 00:03:15,725
Защо ни помага?

17
00:03:31,848 --> 00:03:33,918
ал гути

18
00:03:40,888 --> 00:03:43,038
Арн.

19
00:03:49,128 --> 00:03:51,323
Арн!

20
00:03:55,288 --> 00:04:02,041
Няколко години по рано в студените
Северни страни израснал Aрн Магунсон

21
00:04:02,008 --> 00:04:06,445
неговата съдба ще е решителна за живота и смърта на много хора

22
00:04:06,608 --> 00:04:08,599
Арн!

23
00:04:10,528 --> 00:04:13,759
Арн! Къде си?

24
00:04:15,568 --> 00:04:18,526
Вече не е смешно.

25
00:04:19,128 --> 00:04:22,484
Арн, излез веднага!

26
00:04:23,128 --> 00:04:25,562
Да, ти си мъртъв!

27
00:04:45,168 --> 00:04:48,558
Какво правите тук? Какво?

28
00:04:50,208 --> 00:04:53,723
Това не е място за сами деца.

29
00:04:58,968 --> 00:05:03,200
Арн се беше родил в арновата ферма
Западна Готия в южна Швеция

30
00:05:03,368 --> 00:05:08,244
малко кралство в което три
династии се конкорирали за короната

31
00:05:08,208 --> 00:05:10,458
Арн?

32
00:05:11,528 --> 00:05:15,203
Родителите на Арн,
който принадлежали на династията Фолкунг,

33
00:05:15,368 --> 00:05:17,882
не се разбирали добре
със тяхните съседи.

34
00:05:17,648 --> 00:05:20,184
Ескил!

35
00:05:21,248 --> 00:05:24,763
- Виждал ли си момчетата?
- Не, Сингрид.

36
00:05:35,048 --> 00:05:39,644
Извикай Магнус! Брат му е тук.

37
00:05:44,328 --> 00:05:49,083
- Намерих ги на север от езерцето.
- Ума ли си загуби а?

38
00:05:49,248 --> 00:05:53,958
Какво ти става?
Колко пъти трябва да ти казвам?

39
00:05:54,128 --> 00:05:58,679
- Никога не ходи в гората. Никога!
- Не.

40
00:05:58,848 --> 00:06:01,408
после ще се разберем!

41
00:06:01,568 --> 00:06:05,243
- Биргер!
- Магнус!

42
00:06:06,648 --> 00:06:10,960
- Какво те води насам братко?
- Кралят идва.

43
00:06:15,008 --> 00:06:19,081
Крал Ерик Джаверсън се опитвал
да ги направи по-силни

44
00:06:19,248 --> 00:06:23,002
срещу най-големият им враг.
Швайкерите (Шведите).

45
00:06:23,168 --> 00:06:30,324
Той позволил да се построи църква
в негово име.

46
00:06:31,408 --> 00:06:36,607
Искам да гравирам името си
в свещенната земя на църквата.

47
00:06:36,768 --> 00:06:39,514
[...]
Everything OK? Download subtitles