Preview Subtitle for Art Heist


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:47,272 --> 00:03:48,372
Bắt đầu.

2
00:03:52,005 --> 00:03:53,139
Nhanh lên.

3
00:04:02,739 --> 00:04:05,705
Mẹ kiếp. Tắt hệ thống báo động.

4
00:04:07,572 --> 00:04:09,472
Và cả hệ thống quan sát.

5
00:04:32,905 --> 00:04:37,105
Mọi người chuẩn bị vào trong. Hệ thống báo
động ở hành lang đã tắt vào khu vực chính.

6
00:04:39,305 --> 00:04:40,539
Đi lối này.

7
00:04:58,472 --> 00:05:00,072
Hector, anh chuẩn bị xong chưa?

8
00:05:01,272 --> 00:05:03,105
Tắt hệ thống tia hồng ngoại.

9
00:05:10,872 --> 00:05:12,872
Hệ thống bảo vệ hồng ngoại.

10
00:05:14,872 --> 00:05:17,772
-Ở bên đó
-Không chờ đã.

11
00:05:18,905 --> 00:05:21,939
Báo động.

12
00:05:23,972 --> 00:05:25,405
-Chúa ơi! Có cạm bẫy.
-Chờ một lát.

13
00:05:27,339 --> 00:05:28,739
Jose, đừng. Chờ đã.

14
00:07:04,646 --> 00:07:07,213
-Alô, Victor hả.
-Sandra.

15
00:07:07,313 --> 00:07:09,713
Anh đang ở Barcelona. Bức tranh
El Greco của em đêm qua đã bị lấy cắp.

16
00:07:09,746 --> 00:07:12,879
-Cái gì?
-Anh muốn em ra phi trường ngay.

17
00:07:12,979 --> 00:07:15,579
-À, à em sẽ đi ngay.
-Anh có điên mới nghe lời em nói.

18
00:07:11,415 --> 00:07:14,648
-Victor em xin lỗi.
-Đáng lẽ em đã cảm thấy có lỗi.

19
00:07:19,815 --> 00:07:22,415
-Con làm gì trên giường mẹ vậy?
-Con thấy ác mộng.

20
00:07:27,504 --> 00:07:28,970
Cẩn thận nhé Allison. Nặng lắm.

21
00:07:32,637 --> 00:07:35,604
Để con đi mở cửa.

22
00:07:36,304 --> 00:07:38,704
-Chào bố.
-Chào mèo con của bố.

23
00:07:42,308 --> 00:07:44,508
Con đã lớn rồi. Bố không bế nổi con.

24
00:07:44,742 --> 00:07:48,108
-Nè
-Chào anh. Cám ơn anh đã giúp em.

25
00:07:48,175 --> 00:07:51,175
Maria sẽ đến đón nó khi tan trường

26
00:07:48,534 --> 00:07:52,034
Và sẽ ở cạnh nó cho đến khi về nhà.

27
00:07:52,134 --> 00:07:54,401
Trong tủ lạnh có đủ thức ăn trong
một tuần, còn trong lò viba

28
00:07:54,501 --> 00:07:57,068
Những món ăn vật mà nó thích cũng
có trong tủ lạnh.

29
00:07:59,701 --> 00:08:02,168
Bố ơi, chúng ta có thể xem
phim kinh dị không?

30
00:08:01,750 --> 00:08:06,183
Tuyệt đối là không được.

31
00:08:14,883 --> 00:08:17,716
Allison, con lên lấy giúp mẹ cái
áo khoác con nhé?

32
00:08:24,773 --> 00:08:26,773
Anh đi khỏi nhà chưa đầy một tháng mà
em đã thay ổ khoá rồi à.

33
00:08:29,740 --> 00:08:32,073
Khoan đã nào. Để em về rồi
anh hãy nắm em.

34
00:08:36,006 --> 00:08:37,372
Vậy em lại về chỗ cũ để vui vẻ
phải không?

35
00:08:37,506 --> 00:08:41,139
Anh đừng nghĩ bậy được không?

36
00:08:41,272 --> 00:08:44,372
Em phải đi an ủi Victor Boyd,
toàn bộ sai lầm là do em gây ra.

37
00:08:44,472 --> 00:08:48,006
Em đã thuyết phục anh ấy mang bức tranh
đó đến Bacelona để tri
[...]
Everything OK? Download subtitles