Preview Subtitle for Time


If preview looks OK then Download subtitles


4
00:00:20,067 --> 00:00:25,955
"Kako vrijeme prolazi"

6
00:00:51,767 --> 00:00:55,399
II pleut. -ҳto?

8
00:00:55,447 --> 00:01:01,803
Rekoh, II pleut. -Oh, bon.
-UopФe nije bon. Pleuti.

11
00:01:02,567 --> 00:01:07,567
ҳteta. Namjerili smo u etnju.
Samo etati i etati i etati.

13
00:01:07,607 --> 00:01:11,879
Jesmo li? -Da, i etati i etati i et...
To smo se juХer dogovorili na avionu.

15
00:01:11,927 --> 00:01:15,966
Ne bi se trebalo previe pouzdati u
planove skovane u avionu na visini.

16
00:01:16,007 --> 00:01:20,875
Bizarna misao. -Ne bih rekao.
-Samo ti se vie ne da etati.

18
00:01:20,927 --> 00:01:23,760
Pa, kad pljuti kia.

19
00:01:23,807 --> 00:01:27,641
Mogli bismo u kino. -Nisam
dola u Pariz da bih ila u kino!

20
00:01:27,687 --> 00:01:31,521
Hajde, Lionele. Ovo je put koji
smo isplanirali prije 38 godina.

21
00:01:31,567 --> 00:01:36,436
ҳto smo rekli da Фemo raditi prvo?
-Mislim da nije imalo veze sa etnjom.

22
00:01:36,487 --> 00:01:41,122
Mislila sam na prvu stvar ujutro.
-Ni to nije imalo veze sa etnjom.

24
00:01:41,167 --> 00:01:45,519
Nakon doruХka. -ҳetati
i etati i etati. Hvala ti.

26
00:01:51,327 --> 00:01:53,397
Dobro jutro. -Dobro jutro.

28
00:01:57,327 --> 00:02:03,645
Sremeljiv si. -Moe biti bilo tko. -Jesi li
kod kuФe ako te trai predsjednik Mitterand?

30
00:02:05,367 --> 00:02:10,085
(Dobro jutro. -Dobro jutro, gospoПo.
DoruХak. -Hvala. -Dobro jutro, gospodine.)

32
00:02:10,127 --> 00:02:12,436
(Dobro jutro, gospoПo.
-Jeste li dobro spavali?)

33
00:02:12,487 --> 00:02:15,206
(Da, hvala. Poput...)

34
00:02:15,927 --> 00:02:20,598
(Poput drveta.)
-Spavao si poput drveta?

36
00:02:21,367 --> 00:02:24,164
Poput klade. Ne znam kako se to kae.

37
00:02:24,207 --> 00:02:27,756
(Poput drveta?)
-Ovaj... (poput)... un klade.

38
00:02:27,807 --> 00:02:30,116
(Poput) un klade. -Klade?

39
00:02:30,167 --> 00:02:32,442
(Da, ovaj...)

40
00:02:32,487 --> 00:02:37,959
(Ah! Izvolite gospodine. -Ne, ne. Ja...)

42
00:02:38,007 --> 00:02:44,559
(Da, hvala, gospoПo. Jako ste ljubazni
i strpljivi. -Ma nita, gospoПo, nita.)

44
00:02:47,967 --> 00:02:49,764
Klada.

45
00:02:50,407 --> 00:02:52,967
(Dobar tek. -Hvala, gospoПo.)

46
00:02:53,007 --> 00:03:00,159
Ba joj i ne ide engleski. -Kae
netko tko je spavao poput drveta...

48
00:03:01,607 --> 00:03:03,962
OsjeФam se priliХno razuzdano. -A da?

49
00:03:04,007 --> 00:03:08,523
Pa, zna, ono, Pariz i... mrvice u krevetu.

50
00:03:08,567 --> 00:03:14,044
Ljubavnik. -Nisam li malo prestar
da me opisuje kao ljubavnika? -Ne.

52
00:03:14,087 --> 00:03:16,726
Jedino ako ima
nevjerojatno kratko pamФenje.

53
00:03:19,207 --> 00:03:27,319
Prestalo je kiiti. -Samo na kratko.
-Kako zna? -GledajuФi u nebo.

57
00:03:29,287 --> 00:03:31,517
Od tamo vidi samo mali dio neba.

58
00:03:31,567 --> 00:03:34,843
I to mi je dovoljno.
-Samo ti se vie ne ide u etnju.

59
00:03:34,887 --> 00:03:38,641
Ne smeta me etnja, veФ one
druge dvije stvari. ҳetnja i etnja.

60
00:03:38,687 --> 00:03:42,882
Da, ali tako smo planirali. -Prije 38 godina.

62
00:03:42,927 --> 00:03:48,479
Zna to, idemo u etnju, pa Фemo
na turistiХki autobus. Imaju dobre ture.

63
00:03:48,527 --> 00:03:51,200
NeФu sjediti u autobusu
sa starim prdonjama.

64
00:03:5
[...]
Everything OK? Download subtitles