Preview Subtitle for Asterix Chez Les Bretons


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:33,498 --> 00:00:37,498
ASTERIX V BRITANIJI

2
00:01:12,299 --> 00:01:16,799
Prijeten ogled risanke
vam eli PANDA

3
00:01:19,812 --> 00:01:22,817
Veslajte, vi odpadniki!
Napnite malo!

4
00:01:23,439 --> 00:01:27,384
Hitreje veslajte! Hitreje,
drugaèe vas dam v okove!

5
00:01:38,699 --> 00:01:42,347
Kar daj. Kako ti je veè
prvi val? Naj sliimo.

6
00:01:42,417 --> 00:01:45,897
Resnièno mi je veè
gusarsko ivljenje, kapetan.

7
00:01:45,855 --> 00:01:49,955
Z nami bo
doivel avanture,

8
00:01:49,990 --> 00:01:52,322
ki e jih nisi doivel in
vsi bomo obogateli.

9
00:01:52,357 --> 00:01:56,878
Napadali bomo fenièanske ladje
in vzeli njihovo blago. -Jaaa.

10
00:01:56,913 --> 00:01:59,942
In panske ladje.
-Jaaa.

11
00:01:59,977 --> 00:02:02,903
In britanske ladje.
-Jaaa.

12
00:02:02,938 --> 00:02:05,198
In galske.

13
00:02:06,313 --> 00:02:07,938
Oh, ne.

14
00:02:09,073 --> 00:02:11,246
Nikoli ne omenjaj Galcev,
ne na moji ladji!

15
00:02:11,698 --> 00:02:14,324
Zlobnega pogleda,
huji od orkana.

16
00:02:14,779 --> 00:02:19,575
Od vseh grozot so
oni najhuji. -Ladja!

17
00:02:20,121 --> 00:02:22,255
Kje je?
Opazuj! Govori!

18
00:02:22,290 --> 00:02:25,936
Prihajajo s pr... s premca.
-S premca. Ali so Galci?

19
00:02:26,105 --> 00:02:30,822
Ne, Ri... Ri...
-Rimljani!

20
00:02:30,923 --> 00:02:34,041
O, ja, Rimljani, tako sem
tudi rekel. -Rimljani?

21
00:02:34,595 --> 00:02:36,961
Lepa igra.
Premagali jih bomo.

22
00:02:38,148 --> 00:02:41,253
Ogromno jih je.
Pretevilèni so.

23
00:02:43,975 --> 00:02:48,436
Hitro, razporedite se. Dvignimo
glavno jadro, zategnite vrvi!

24
00:02:48,471 --> 00:02:52,006
Veslajte na vso moè,
sicer bodo Fenièani...

25
00:03:07,959 --> 00:03:12,447
Predvidevam, da smo imeli
sreèo, da niso bili Galci. -Da.

26
00:03:26,027 --> 00:03:29,034
Cezar, kopno vidim.
Poglejte tja.

27
00:03:31,350 --> 00:03:34,194
Naa invazija
se bo zaèela tu.

28
00:03:34,422 --> 00:03:37,193
Rim mora
poraziti Britance.

29
00:03:37,761 --> 00:03:42,588
Preveè pogosto napadajo Galce.
-Gotovo boste zmagali, Cezar.

30
00:03:43,984 --> 00:03:47,121
Morate napasti in
poraziti te male Britance.

31
00:03:47,218 --> 00:03:51,407
To Veliko Britanijo in
Britanci so tudi zelo hrabri.

32
00:03:51,441 --> 00:03:53,848
In za njih bo isto kot za
nas zgodovina zabeleila

33
00:03:53,896 --> 00:03:58,457
ta dan kot najdalji.
-In Bog je poslal ugoden veter.

34
00:03:59,713 --> 00:04:01,941
Sijajno smo zaèeli.

35
00:04:05,989 --> 00:04:11,134
Ljubi Bog,
lep prizor, mar ne?

36
00:04:12,618 --> 00:04:14,907
Toèno tako, se strinjam.

37
00:04:15,240 --> 00:04:18,989
Mislim, da bi morala
obvestiti poglavarja.

38
00:04:33,859 --> 00:04:36,267
Zaèeli bom
z nao invazijo.

39
00:04:36,789 --> 00:04:41,712
Obdrite red in strogo
disciplino za veèjo slavo Rima.

40
00:04:41,747 --> 00:04:44,634
Bombardirali bomo
njihove poloaje.

41
00:04:44,886 --> 00:04:48,653
Pripravite se, centurion. Moje
ukaze boste prenaali do katapultov.

42
00:04:48,763 --> 00:04:52,384
Da, Cezar. -Ne mahaj,
dokler ti ne dam znaka!

43
00:04:52,476 --> 00:04:53,821
Da, Cezar.

44
00:05:23,581 --> 00:05:25,721
Signal.
-Streljaj!

45
00:05:55,980 --> 00:06:00,737
Za
[...]
Everything OK? Download subtitles