Preview Subtitle for Next Of Kin


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:01:03,680 --> 00:01:06,592
Sommige dieren kunnen
hun gevoelens tonen.

2
00:01:07,880 --> 00:01:12,271
Deze unieke wezens reageren
op de dood van een van hen...

3
00:01:12,480 --> 00:01:15,199
met iets wat alleen verdriet kan zijn.

4
00:01:16,000 --> 00:01:20,869
Het is het oudste vrouwtje, dat de
strijd tegen malaria verloren heeft.

5
00:01:23,360 --> 00:01:26,318
Naast haar zit haar driejarige jong.

6
00:01:26,520 --> 00:01:30,798
Z'n moeder was het belangrijkste
voor hem, en zonder haar...

7
00:01:31,000 --> 00:01:35,198
is overleven in een vijandige wereld
bijna onmogelijk.

8
00:01:46,080 --> 00:01:49,470
EthiopiĞš
32 miljoen jaar geleden

9
00:01:49,680 --> 00:01:53,309
Dit is het noordelijke deel
van de Centraal-Afrikaanse Slenk...

10
00:01:53,520 --> 00:01:58,275
een adembenemend landschap,
gevormd door breuken in het continent.

11
00:01:59,760 --> 00:02:03,799
Dit is de evolutionaire bakermat
van de mensheid.

12
00:02:11,000 --> 00:02:16,552
In een miljoen jaar tijd kreeg de wereld
een ander aanzien door een plant.

13
00:02:16,760 --> 00:02:21,436
Waar eens bossen waren, bevinden
zich nu uitgestrekte stukken grasland.

14
00:02:24,120 --> 00:02:27,829
En met het gras zijn er grazende
diersoorten gekomen.

15
00:02:32,400 --> 00:02:36,279
Op het eerste gezicht denk je
in de 21e eeuw te zijn...

16
00:02:36,480 --> 00:02:38,914
maar er zijn grote verschillen.

17
00:02:39,120 --> 00:02:42,476
De katachtige behoren
tot de sabeltijgers...

18
00:02:42,680 --> 00:02:45,717
hoewel deze maar kleine
slagtanden hebben.

19
00:02:49,680 --> 00:02:53,559
En de Deinotherium ziet er wel uit
als een olifant...

20
00:02:53,760 --> 00:02:55,876
maar is drie keer zo groot...

21
00:02:56,080 --> 00:03:00,835
met omlaag gekrulde slagtanden
om boomschors eraf te trekken.

22
00:03:06,440 --> 00:03:10,877
Maar aan de rand van het bos
woont het opmerkelijkste dier.

23
00:03:13,960 --> 00:03:15,916
Er is een aap geĞšvolueerd...

24
00:03:16,120 --> 00:03:20,113
die de eerste menselijke
trekken vertoont.

25
00:03:20,680 --> 00:03:24,673
Ze staan niet dichter bij ons
door hun hersenen...

26
00:03:24,880 --> 00:03:27,189
die drie keer zo klein zijn.

27
00:03:29,480 --> 00:03:31,948
Niet door hun huid, die behaard is.

28
00:03:34,560 --> 00:03:38,155
Maar ze doen iets
wat andere apen niet doen.

29
00:03:38,360 --> 00:03:44,151
Iets waardoor men ze ooit omschrijven
zal als 'een ontbrekende schakel'.

30
00:03:47,480 --> 00:03:50,438
Deze apen kunnen rechtop lopen.

31
00:03:56,120 --> 00:03:58,076
Dit is de Australopithecus.

32
00:03:58,280 --> 00:04:03,593
Ga 200000 generaties terug
en uw familie ziet er zo uit.

33
00:04:03,800 --> 00:04:07,110
Hun groep kent
een complexe sociale structuur...

34
00:04:07,320 --> 00:04:09,914
en ze zijn bedreven in politiek.

35
00:04:14,600 --> 00:04:19,355
Dit is Grey, de oudste van de groep.
Hij is 30 jaar en de leider...

36
00:04:19,560 --> 00:04:22,597
zolang de vrouwtjes
dat tenminste toestaan.

37
00:04:23,280 --> 00:04:25,840
Vrouwtjes zijn een derde kleiner...

38
00:04:26,040 --> 00:04:30,397
maar Grey heeft hun steun nodig
als hij de leider wil blijven.

39
00:04:32,640 --> 00:04:35,359
Helaas geniet hij die niet langer.

40
00:04:46,360 --> 00:04:48,476
Na de dood van het vrouwtje...

41
00:04:48,680 -
[...]
Everything OK? Download subtitles