Preview Subtitle for Captain Mike Across America


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ32,245 --> 00Ψ00Ψ36,841
BILI SU TO PREDSJEDNIKI
IZBORI 2004.

2
00Ψ00Ψ49,929 --> 00Ψ00Ψ52,693
SUDBINA SVIJETA BILA JE U
RUKAMA AMERIKANACA

3
00Ψ00Ψ56,836 --> 00Ψ00Ψ58,167
KRAJEM SRPNJA,

4
00Ψ00Ψ58,271 --> 00Ψ01Ψ01,604
JOHN KERRY JE PO ISTRAIVANJIMA
BIO ISPRED GEORGA W. BUSHA

5
00Ψ01Ψ03,709 --> 00Ψ01Ψ06,371
John Kerry je dobio punu
podrku na demokratskoj konvenciji.

6
00Ψ01Ψ06,479 --> 00Ψ01Ψ10,108
Istraivanje Newsweeka je pokazalo
da je Kerry ispred Busha za 7 bodova.

7
00Ψ01Ψ12,885 --> 00Ψ01Ψ14,546
ALI BUSH NIJE IMAO NAMJERU ODUSTATI

8
00Ψ01Ψ14,654 --> 00Ψ01Ψ16,747
NJEGOVI LJUDI SU ZAPOELI KAMPANJU

9
00Ψ01Ψ16,856 --> 00Ψ01Ψ18,483
UNITAVANJA REPUTACIJE JOHNA KERRYA

10
00Ψ01Ψ18,591 --> 00Ψ01Ψ21,389
UZ POMO OGLASA UDRUGE
"VETERANI JURINIH AMACA"

11
00Ψ01Ψ21,494 --> 00Ψ01Ψ22,620
Kada ste bili u nevolji...

12
00Ψ01Ψ22,728 --> 00Ψ01Ψ24,525
''PORUNIK G.B., BRONANA ZVIJEZDA''
..niste mogli raunati na Johna Kerrya.

13
00Ψ01Ψ24,630 --> 00Ψ01Ψ26,723
''PORUNIK, BRONANA ZVIJEZDA''
John Kerry nije ratni heroj.

14
00Ψ01Ψ26,832 --> 00Ψ01Ψ27,992
''KAPETAN KORVETE,
DVIJE BRONANE ZVIJEZDE''

15
00Ψ01Ψ28,100 --> 00Ψ01Ψ30,159
Izdao je ratne drugove i lagao pred Senatom

16
00Ψ01Ψ30,269 --> 00Ψ01Ψ35,400
''KERRY NIJE DEMANTIRAO OGLASE.''

17
00Ψ01Ψ35,508 --> 00Ψ01Ψ41,242
''TEK JE NAKON 15 DANA KERRY ODLUIO
NETO REI.''

18
00Ψ01Ψ41,347 --> 00Ψ01Ψ45,750
''ALI BILO JE VE KASNO,
TETA JE VE BILA UINJENA.''

19
00Ψ01Ψ45,851 --> 00Ψ01Ψ48,046
ini se da oglasi djeluju.

20
00Ψ01Ψ48,154 --> 00Ψ01Ψ53,217
Podrka meu veteranima je pala sa 46% na 37%.

21
00Ψ01Ψ53,326 --> 00Ψ01Ψ58,491
Bushu raste podrka ak i oko pitanja koja
su bila Kerryeve snane toke.

22
00Ψ01Ψ58,598 --> 00Ψ02Ψ01,226
KERRY JE TADA IZJAVIO
DA AK I DA JE ZNAO

23
00Ψ02Ψ01,334 --> 00Ψ02Ψ03,131
DA JE BUSH LAGAO

24
00Ψ02Ψ03,235 --> 00Ψ02Ψ06,227
O ORUJU ZA
MASOVNO UNITENJE U IRAKU

25
00Ψ02Ψ06,339 --> 00Ψ02Ψ09,502
DA BI SVEJEDNO GLASAO ZA RAT.

26
00Ψ02Ψ09,609 --> 00Ψ02Ψ13,978
Mislim da bi kandidati za predsjednika
morali rei da li bi ili ne bi

27
00Ψ02Ψ14,080 --> 00Ψ02Ψ16,776
donijeli istu odluku.

28
00Ψ02Ψ16,882 --> 00Ψ02Ψ19,612
Da, glasao bih za uporabu vojne sile.

29
00Ψ02Ψ19,719 --> 00Ψ02Ψ22,745
Prisiljavajui Kerrya da brani
svoj glas Za rat

30
00Ψ02Ψ22,855 --> 00Ψ02Ψ24,880
Bijela Kua pokuava umanjiti
podrku za Kerrya

31
00Ψ02Ψ24,991 --> 00Ψ02Ψ27,016
meu anti-ratnim prosvjednicima.

32
00Ψ02Ψ27,126 --> 00Ψ02Ψ29,492
Bush sada vodi za 9 bodova.

33
00Ψ02Ψ29,595 --> 00Ψ02Ψ31,187
Kako se to dogodiloΠ

34
00Ψ02Ψ31,297 --> 00Ψ02Ψ34,198
U STRAHU OD JO 4 GODINE
VLASTI GEORGEA W. BUSHA

35
00Ψ02Ψ34,300 --> 00Ψ02Ψ37,201
ROCK I HIP-HOP GLAZBENICI,
TE UDRUGE GRAANA

36
00Ψ02Ψ37,303 --> 00Ψ02Ψ40,204
KRENULI SU SA SVOJOM
"KAMPANJOM U SJENI"

37
00Ψ02Ψ40,306 --> 00Ψ02Ψ46,267
DA SPASE JOHNA KERRYA
I DEMOKRATE OD SEBE SAMIH.

38
00Ψ02Ψ48,781 --> 00Ψ02Ψ52,808
OVO JE PRIA O PROPALOM
POKUAJU JEDNOG FILMAA

39
00Ψ02Ψ52,918 --> 00Ψ02Ψ54,749
DA PROMJENI STVARI.

40
00Ψ02Ψ59,158 --> 00Ψ03Ψ02,423
NO PRIJE PREDSJEDNIKIH
IZBORA 2004.

41
00Ψ03Ψ06,399 --> 00Ψ03Ψ10,699
Prijatelji, iz FIinta u Michiganu,
Michael MooreΞ

42
00Ψ03Ψ24,550 --> 00Ψ03Ψ27,519
TallahasseeΞ

43
00Ψ03Ψ39,498 --> 00Ψ03Ψ43,127
Jo
[...]
Everything OK? Download subtitles