Preview Subtitle for Carandiru


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:21,400 --> 00:01:22,520
Hej, Ebony!

2
00:01:22,680 --> 00:01:25,880
ubre! Izbo싨u te!

3
00:01:27,360 --> 00:01:30,520
- Sklanjaj ovog odavde!
- Nemam ga gde.

4
00:01:30,680 --> 00:01:35,320
Deliemo eliju!
Iskuliraj, ili e biti problema!

5
00:01:37,360 --> 00:01:39,400
Sklanaj se od mene!

6
00:01:39,720 --> 00:01:41,720
Ba da te vidim. Hajde!

7
00:01:41,880 --> 00:01:44,560
Izdao si me!

8
00:01:44,920 --> 00:01:47,720
Dagger! Ubiu te, uje me?
Rasporiu te kao svinju.

9
00:01:50,760 --> 00:01:52,920
Ebony, Lula je odlepio...

10
00:01:53,080 --> 00:01:55,800
...ka엁 da ima sva prava da ubije Daggera.

11
00:01:55,960 --> 00:01:57,960
Lula treba da naui lekciju!

12
00:01:58,720 --> 00:02:01,880
둻a god da se desilo...

13
00:02:02,040 --> 00:02:04,320
...nije na tebi da presuuje
ti govno malo.

14
00:02:04,800 --> 00:02:08,040
- Dagger!
- Dagger e umreti!

15
00:02:08,400 --> 00:02:11,680
- Umree!
- Smiri se!

16
00:02:14,000 --> 00:02:17,600
Misli da odluuje?
Hajde, onda, spreman sam.

17
00:02:19,080 --> 00:02:21,720
- 둻a je ovo?
- Umree! Umree!

18
00:02:22,720 --> 00:02:25,720
Kao 쉞o sam i rekao
mene niko ne eka napolju.

19
00:02:25,920 --> 00:02:27,960
Ne 엞rim da izaem odavde

20
00:02:28,120 --> 00:02:29,920
Ako je neko za tuu
hajde da zavr쉏mo s tim.

21
00:02:30,080 --> 00:02:32,240
Slomiu te.

22
00:02:35,120 --> 00:02:38,640
둻a vam je jebote?!
Iskulirajte!

23
00:02:39,720 --> 00:02:41,560
둻a se de쉆va, Dagger?

24
00:02:41,720 --> 00:02:45,080
- Lula me je napao sa lea, Ebony.
- On je govnar!

25
00:02:45,240 --> 00:02:47,640
Do쉆o je Daggeru sa lea!

26
00:02:47,920 --> 00:02:49,440
Sklanjaj se ovee!

27
00:02:50,160 --> 00:02:51,560
Umree!

28
00:02:51,960 --> 00:02:53,520
Umree!

29
00:03:01,240 --> 00:03:04,920
- Mene e da zatvori, Ebony?
- Ulazi unutra, pa onda priaj!

30
00:03:06,480 --> 00:03:09,160
- Ne ubacuj Daggera ovde, Ebony.
- Neemo neprilike.

31
00:03:09,320 --> 00:03:10,840
Odstupi do avola!

32
00:03:11,960 --> 00:03:14,680
I? Pretvorio sam se u uvo.

33
00:03:15,080 --> 00:03:16,960
Za쉞o je toliko popizdeo na tebe?

34
00:03:17,120 --> 00:03:18,720
uo si.

35
00:03:18,880 --> 00:03:22,000
Lula se pojavio kao iz vedra neba sa no엁m
i poku쉆o je da me ubije.

36
00:03:22,160 --> 00:03:23,480
Sumnjam.

37
00:03:23,640 --> 00:03:27,000
Uspeli smo da ih se re쉏mo.

38
00:03:27,640 --> 00:03:30,040
Ostatak zna.

39
00:03:45,880 --> 00:03:47,120
Dobro jutro, Gospodine Pires.

40
00:03:48,120 --> 00:03:51,400
Izvinjavam se zbog ovog
odvratnog pona쉆nja...

41
00:03:51,720 --> 00:03:55,760
...koje je izazvao na zatvorenik danas.

42
00:03:57,520 --> 00:04:03,240
Ovaj idiot Lula,
mald, neiskusan zatvorenik...

43
00:04:03,720 --> 00:04:07,920
...odjednom je doneo odluku,
bez tra엁nja bilo kakve dozvole!

44
00:04:08,080 --> 00:04:10,760
Dagger mi je ubio oca!
Ubio mi je oca!

45
00:04:10,920 --> 00:04:12,840
Naravno da jesam, mali.

46
00:04:13,000 --> 00:04:16,760
I ne samo njega,
ubio sam jo dosta njih.

47
00:04:16,920 --> 00:04:20,680
Ebony! Gospodine Pires!
Dagger je ubio mog oca...

48
00:04:20,840 --> 00:04:24,280
...pred mojom majkom.
Svima je ispriao!

49
00:04:24,440 --
[...]
Everything OK? Download subtitles