Preview Subtitle for The Runaway Bride


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,750 --> 00:00:02,390
Lezi!

2
00:00:04,390 --> 00:00:06,390
Jesu li te videli? - Ne znam.
- Jesu li te videli?

3
00:00:06,430 --> 00:00:11,350
Bila sam zauzeta beanjem! - Ovo je vano.
Jesu li videli tvoje lice? - Ne. - Idemo.

4
00:00:16,230 --> 00:00:19,550
Prate nas. - Kako? Ti
ima vremensku mainu!

5
00:00:19,590 --> 00:00:22,670
Ukradena tehnologija. Imaju
manipulator vorteksa.

6
00:00:22,671 --> 00:00:26,850
Mogu nas slediti bilo gde.
Po celom svemiru. I ne«e stati.

7
00:00:28,590 --> 00:00:31,830
Osim ako... Morat «u to napraviti.

8
00:00:31,870 --> 00:00:35,070
Martha, veruje mi, zar ne?
- Svakako. Jer sve ovisi o tebi.

9
00:00:35,110 --> 00:00:36,630

ta treba da radim?

10
00:00:36,670 --> 00:00:42,070
Uzmi ovaj sat. Moj ivot ovisi o
njemu. Ovaj sat, Martha, ovaj sat je...

11
00:00:57,390 --> 00:00:58,350
Napred.

12
00:00:58,390 --> 00:01:03,190
Izvinite, gosp. Smith, niste obu*eni.
Vratit «u se. - U redu je, spusti to.

13
00:01:07,070 --> 00:01:09,150
Ba sam...

14
00:01:12,550 --> 00:01:15,950
Izvini, ponekad sanjam neobi*ne snove.

15
00:01:15,990 --> 00:01:19,630
O *emu, gospodine?
- Sanjam da sam...

16
00:01:19,670 --> 00:01:24,270
pustolov,
daredevil, luَak.

17
00:01:24,310 --> 00:01:26,670
Da me zovu " Doktor".

18
00:01:26,710 --> 00:01:31,750
Sino« sam sanjao i tebe.

19
00:01:31,790 --> 00:01:34,230
Kao moju... saputnicu.

20
00:01:34,270 --> 00:01:37,230
U*itelj i slukinja?
Nemogu«e, gospodine.

21
00:01:37,270 --> 00:01:39,350
Bio sam *ovek sa nekog drugog sveta

22
00:01:39,390 --> 00:01:43,870
To ne moe biti istina,
jer tako neto ne postoji.

23
00:01:43,910 --> 00:01:46,430
Ova stvar, ovaj sat. Bio je...

24
00:01:50,750 --> 00:01:56,510
چudno je kako snovi ispare. Ali jednoga
se se«am. Sve se odvijalo u budu«nosti.

25
00:01:56,550 --> 00:01:59,790
Leta Gospodnjeg 2007.

26
00:01:59,830 --> 00:02:03,230
Mogu vam dokazati da to nije
istina. Evo jutarnjih novina.

27
00:02:03,270 --> 00:02:08,950
Danas je ponedeljak, 10. novembar
1913. a vi ste pravi *ovek, gospodine.

28
00:02:08,990 --> 00:02:14,670
Istina. Potpuno ljudsko bi«e.

29
00:03:14,350 --> 00:03:16,790
'Jutro, gospodine.

30
00:03:18,750 --> 00:03:20,230
'Jutro, gospodine.

31
00:03:26,510 --> 00:03:28,470
Direktore.

32
00:03:28,510 --> 00:03:32,590
Namera mu je bila da postane hodo*asnik,
te je napredovao sa manjim poteko«ama.

33
00:03:32,630 --> 00:03:37,270
Francuzi su bili potu*eni do nogu.
Preostala su im samo dva bataljona.

34
00:03:37,310 --> 00:03:41,710
Poslednje snage imale su
zadatak tititi Napoleona.

35
00:03:41,750 --> 00:03:47,230
Ali, do ve*eri, savezni*ke su
ih snage prisilile na povla*enje.

36
00:03:53,310 --> 00:03:55,150
'Jutro, gospodine.

37
00:03:55,190 --> 00:03:56,950
Da...

38
00:03:59,310 --> 00:04:01,910
Tome je glava u oblacima.

39
00:04:01,950 --> 00:04:05,110
Ne razumem zato si
tako ljubazna prema njemu.

40
00:04:05,150 --> 00:04:08,850
Ljubazan je prema meni. Nisi
svi tako obzirni, pogotovo

41
00:04:08,851 --> 00:04:12,550
to sam... - London*anka?
- Ta*no! Dobri stari London!

42
00:04:12,590 --> 00:04:16,750
Vas dve. Niste pla«ene
da se zabavljate, zar ne?

43
00:04:16,790 --> 00:04:18,990
Malo e«e prionite.

44
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles