Preview Subtitle for A Gai Waak


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:21,120 --> 00:00:28,030
PROJEKAT
A

2
00:00:56,240 --> 00:00:59,588
Tvoje nedavne operacije
su propale.

3
00:00:59,710 --> 00:01:03,792
Sumnjam u tvoje
sadašnje predloge.

4
00:01:03,873 --> 00:01:04,812
Da, gospodine.

5
00:01:04,976 --> 00:01:08,976
Pukovnièe Mei, pomorske bitke su riziène.

6
00:01:09,098 --> 00:01:13,262
Saèuvajmo budet za policiju.

7
00:01:13,425 --> 00:01:15,466
Trebalo bi prvo da pohvatamo pirate.

8
00:01:16,364 --> 00:01:17,874
S obzirom na tvoje tragove.

9
00:01:18,078 --> 00:01:20,119
Ti nisi sposoban

10
00:01:21,670 --> 00:01:23,997
da pronağeš štab Pirata.

11
00:01:24,160 --> 00:01:26,658
Ali izgubio si svoje brodove.

12
00:01:27,080 --> 00:01:29,145
Tajfun je to uradio.

13
00:01:29,343 --> 00:01:30,455
Šta je bilo prošle godine?

14
00:01:30,733 --> 00:01:35,615
Bio si toliko siguran u svoju misiju.

15
00:01:35,893 --> 00:01:39,268
Ali ti si izgubio pravac.

16
00:01:39,665 --> 00:01:42,920
Završio si u Bangladešu.

17
00:01:43,079 --> 00:01:45,341
Nikada nisam bio dobar u geografiji.

18
00:01:45,461 --> 00:01:48,001
Proæerdao si gomilu par na pirate.

19
00:01:48,160 --> 00:01:51,811
Jeduæi naš policijski budet.

20
00:01:52,049 --> 00:01:54,232
Nismo dobili povišicu veæ dve godine.

21
00:01:55,660 --> 00:02:00,898
To je tvoj problem, ne moj.

22
00:02:01,771 --> 00:02:05,819
Protivim se opasnim potezima.

23
00:02:08,240 --> 00:02:11,045
Ja takoğe.

24
00:02:11,285 --> 00:02:15,413
Pustite poruènika Šiha da nastavi
ako je toliko siguran.

25
00:02:22,867 --> 00:02:24,350
Zmaje, gazda hitno eli da te vidi.

26
00:02:26,234 --> 00:02:27,155
Zmaj.

27
00:02:28,037 --> 00:02:29,841
Uzmi papire za potpis.

28
00:02:30,001 --> 00:02:30,882
Hvala.

29
00:02:32,165 --> 00:02:33,047
Dobro jutro!

30
00:02:35,251 --> 00:02:36,213
Èemu urba?

31
00:02:36,373 --> 00:02:37,375
Dobro jutro, gospodine!

32
00:02:43,066 --> 00:02:45,069
Molim potpišite papire, Kapetane Èi.

33
00:02:50,440 --> 00:02:53,044
Zašta ti je potrebna tolika municija?

34
00:02:54,567 --> 00:02:56,251
I posle pirata nam treba municija.

35
00:02:56,411 --> 00:02:59,817
Da li su pirati jedini
neprijatelji Hong Konga?

36
00:03:00,338 --> 00:03:04,747
Gotovo da si nas ostavio nenaoruane.

37
00:03:07,311 --> 00:03:09,997
Reci našim ljudima da
ne pucaju na kriminalce.

38
00:03:10,117 --> 00:03:13,123
Neæemo imati dosta municije.

39
00:03:13,483 --> 00:03:14,485
Da, gospodine.

40
00:03:14,766 --> 00:03:15,968
Da li si zadovoljan?

41
00:03:16,689 --> 00:03:22,099
Ako ste vi momci, dobri strelci.

42
00:03:22,220 --> 00:03:27,670
Neæete upotrebiti
toliko mnogo municije.

43
00:03:27,710 --> 00:03:31,718
Zašto pošteno ne kaete, Ne?

44
00:03:32,118 --> 00:03:34,523
Kako to razgovaraš
sa pretpostavljenim?

45
00:03:34,884 --> 00:03:38,891
Ne umeš korektno ni da stojiš.

46
00:03:39,252 --> 00:03:41,055
Obalska straa nikada ne ume.

47
00:03:41,296 --> 00:03:44,903
Imaju loš program treninga.

48
00:03:46,546 --> 00:03:50,153
Odneæu papire u skladište oruja.

49
00:03:52,597 --> 00:03:57,086
Sreæan si što ne radiš za mene.

50
00:03:57,687 --> 00:03:58,809
Da, gospodine.

51
00:04:10,591 --> 00:04:11,593
Pišeš majci.

52
00:04:11,914 --> 00:04:14,
[...]
Everything OK? Download subtitles