Preview Subtitle for Against The Elements


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:23,688 --> 00:00:28,184
<И>кАДА СЕ ИНФЕКЦИЙА ПОЙАЖИЛА,
БИЛО ЙЕ МАЛО ЖРЕМЕНА ЗА РЕАГИРАНЙЕ.

2
00:00:28,359 --> 00:00:30,007
<И>лЙУДИ СУ РАДИЛИ ТО СУ МОГЛИ.

3
00:00:30,320 --> 00:00:33,439
<И>аЛИ ОБЗИРОМ ДА НИТКО НИЙЕ БИО ИМУН
НА ДЕЙСТЖО ЖИРУСА...

4
00:00:33,656 --> 00:00:37,654
<И>...ЖЛАСТИ СУ БИЛЕ БЕСПОМОНЕ
ДОК СЕ ИНФЕКЦИЙА БРЗО ИРИЛА.

5
00:00:39,996 --> 00:00:43,447
<И>сЖИ КОЙИ СУ БИЛИ ИЗЛОЕНИ
И ПРЕИЖЙЕЛИ ПРЖОБИТНИ НАПАД...

6
00:00:43,625 --> 00:00:46,198
<И>...СУ ПОЕЛИ СЖОЙУ ЖЛАСТИТУ НЕМИЛОСРДНУ
ПОТРАГУ ЗА КРЖЛЙУ...

7
00:00:46,377 --> 00:00:49,581
<И>...НАПАДАЙУИ И ХРАНЕИ
СЕ НЕЖИНИМА.

8
00:00:49,756 --> 00:00:51,214
<И>нИЙЕ БИЛО ЖАКЦИНЕ...

9
00:00:51,382 --> 00:00:54,834
<И>...НИ ПОЗНАТИХ ИЗЖЙЕТАЙА
ДА ЙЕ НЕТКО БИО ИМУН.

10
00:00:55,803 --> 00:00:59,718
<И>сУСЙЕДСТЖА И ЦИЙЕЛИ ГРАДОЖИ
СУ БИЛИ ЗБРИСАНИ.

11
00:01:01,976 --> 00:01:07,315
<И>цИЙЕЛА ЦИЖИЛИЗАЦИЙА ЙЕ БИЛА
ЗБРИСАНА ПРЕД НАИМ ОИМА.

12
00:01:08,358 --> 00:01:11,561
<И>мНОГИ ПРЕИЖЙЕЛИ КАО ТО СМО МИ
СУ ОСТАЖЛЙЕНИ ДА СЕ САМИ БРАНЕ.

13
00:01:12,904 --> 00:01:16,273
<И>кРЕУИ СЕ ПО ДАНУ И
И КРИЙУИ СЕ НОУ.

14
00:01:17,533 --> 00:01:20,700
<И>бАРИКАДИРАЙУИ СЕ
УНУТАР СИГУРНИХ ЗГРАДА.

15
00:01:23,581 --> 00:01:25,075
<И>дРУГИ СУ ФОРМИРАЛИ
ЗАТИТИНИКЕ ГРУПЕ.

16
00:01:25,249 --> 00:01:27,705
- пОУРИТЕ. хАЙДЕ, ИДЕМО.
- иДЕМО.

17
00:01:27,877 --> 00:01:30,285
хАЙДЕ. иДЕМО.

18
00:01:30,463 --> 00:01:33,417
иДЕМО. хАЙДЕ. пОУРИТЕ.

19
00:01:33,591 --> 00:01:35,750
<И>иЛИ СУ ПОСТАЛИ ЛОЖЦИ.

20
00:01:35,927 --> 00:01:39,925
<И>мАЕЖАОЦИ КОЙИ СУ ПРАТИЛИ
И УБИЙАЛИ ЗАРАЕНЕ.

21
00:01:53,778 --> 00:01:56,399
<И>бИЛИ СМО СРЕТНИ КАД БИСМО
УСПЙЕЛИ ПРОНАИ СКЛОНИТЕ.

22
00:01:56,572 --> 00:01:58,446
<И>мЙЕСТО САМ МАЛО
ХРАНЕ И СКЛОНИТЕ...

23
00:01:58,616 --> 00:02:01,950
<И>...ГДЙЕ СМО МОГЛИ ПРЕИЖЙЕТИ
ДОК НЕ БУДЕМО СПАЕНИ.

24
00:02:02,120 --> 00:02:04,527
<И>аЛИ КАКО НАА ЛОКАЦИЙА ЖИЕ
НИЙЕ БИЛА СИГУРНА...

25
00:02:04,706 --> 00:02:08,620
<И>...АНСЕ ЗА СПААЖАНЙЕ СУ ПОСТАЙАЛЕ
СЖЕ ЖИЕ И ЖИЕ СЛАБЕ...

26
00:02:08,793 --> 00:02:11,366
<И>...НЕСТАЙАЛО НАМ ЙЕ ОПЦИЙА.

27
00:02:11,838 --> 00:02:12,952
<И>сАДА СМО БИЛИ МИ...

28
00:02:14,465 --> 00:02:16,090
<И>...ПРОТИЖ ТАМЕ.

29
00:03:54,273 --> 00:03:57,227
оДЖЕДИТЕ ОЖОГ МОМКА ОДАЖДЕ.
оДЖЕДИТЕ ГА НА ЙЕСТО.

30
00:03:57,401 --> 00:03:59,359
нИСМО ОЖДЙЕ ДА ОДЛУИМО ТО
ЙЕ ИСПРАЖНО ИЛИ ПОГРЕНО.

31
00:03:59,529 --> 00:04:01,402
оЖДЙЕ СМО ДА ОДЛУИМО
ТКО ИЖИ, А ТКО УМИРЕ.

32
00:04:15,920 --> 00:04:20,048
<И>мОЛИМО ЖАС, ЕЖАКУИРАЙТЕ ЗГРАДУ.
еЖАКУАЦИЙА ЙЕ ОБАЖЕЗНА.

33
00:04:21,425 --> 00:04:24,545
<И>хОЕТЕ ЛИ, МОЛИМ ЖАС,
СЖИ НАПУСТИТИ ЗГРАДУ?

34
00:04:34,689 --> 00:04:36,681
бУДИ ОПРЕЗАН.

35
00:04:41,529 --> 00:04:42,857
- у РЕДУ?
- дА.

36
00:04:43,030 --> 00:04:45,237
пАЗИ НА РУКЕ.

37
00:04:56,502 --> 00:04:58,542
сКЛОНИ ТО СРАНЙЕ.

38
00:04:59,130 --> 00:05:00,873
бЕЗ ДИМА.

39
00:05:01,048 --> 00:05:03,753
сАМО ПОЛАКО.
оЖДЙЕ НЕМА НИКОГА.

40
00:05:04,385 --> 00:05:08,299
<И>хОЕТЕ ЛИ, МОЛИМ ЖАС,
СЖИ НАПУСТИТИ ЗГРАДУ?

41
00:05:08,472 --> 00:05:11,676
- ТО ТО РАДИ?
- уЖИЙЕК ЙЕ ИСТО, дЫЛАНЕ.

42
00:05:11,851 --> 00:05:14,6
[...]
Everything OK? Download subtitles