Preview Subtitle for Against The Elements


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,836 --> 00:00:05,828
Smitte (smitte)

2
00:00:08,156 --> 00:00:09,225
Verb - smitte en person, organisme,
celle etc med en smittsom organisme:

3
00:00:09,396 --> 00:00:10,431
Forurense med skadelige organismer.

4
00:00:21,436 --> 00:00:25,748
Da utbruddet kom, var det liten
tid til ரூ reagere pரூ.

5
00:00:25,916 --> 00:00:27,269
Folk gjorde det de kunne.

6
00:00:27,796 --> 00:00:30,788
Men siden ingen var immune mot
effektene av viruset, -

7
00:00:30,996 --> 00:00:34,830
- var myndighetene hjelpelல்se
mens viruset hurtig spredde seg.

8
00:00:37,076 --> 00:00:40,386
Alle som overlevde etter ரூ ha
blitt smittet-

9
00:00:40,556 --> 00:00:43,024
- la ut pரூ en ubarmhjertig sல்ken
etter blod, -

10
00:00:43,196 --> 00:00:46,268
- og angrep og levde av de uskyldige.

11
00:00:46,436 --> 00:00:47,835
Det var ingen vaksine, -

12
00:00:47,996 --> 00:00:51,306
- og ingen rapporter om noen
som var immune.

13
00:00:52,236 --> 00:00:55,990
Nabolag og hele byer ble utslettet.

14
00:00:58,156 --> 00:01:03,276
Selve sivilisasjonen faller sammen
foran ல்ynene vரூre.

15
00:01:04,276 --> 00:01:07,348
Overlevende mennesk er som oss ble
overlatt til ரூ forsvare seg selv.

16
00:01:07,516 --> 00:01:08,471
PEST!!!

17
00:01:08,636 --> 00:01:11,867
De beveget seg rundt om dagen,
og gjemte seg om natten.

18
00:01:13,076 --> 00:01:16,113
De barrikaderte seg inne i sikre
bygninger.

19
00:01:18,876 --> 00:01:20,309
Andre dannet borgervernsgrupper.

20
00:01:20,476 --> 00:01:22,831
- De er oppe.
- La oss gரூ.

21
00:01:22,996 --> 00:01:25,305
Kom igjen.

22
00:01:25,476 --> 00:01:28,309
Kom igjen. Skynd dere.

23
00:01:28,476 --> 00:01:30,546
Eller ble jegere.

24
00:01:30,716 --> 00:01:34,550
Krigere som jaktet pரூ og drepte
folk som var smittet.

25
00:01:47,836 --> 00:01:50,350
Vi var heldige da vi klarte ரூ finne
et tilfluktssted.

26
00:01:50,516 --> 00:01:52,313
En plass med litt mat og ly-

27
00:01:52,476 --> 00:01:55,673
- der vi kunne overleve til vi ble
reddet.

28
00:01:55,836 --> 00:01:58,145
Men pரூ grunn av at stedet ikk e
lenger er trygt, -

29
00:01:58,316 --> 00:02:02,070
- og at sjansene for ரூ bli reddet
blir mindre og mindre, -

30
00:02:02,236 --> 00:02:04,704
- var det eneste valget vi hadde
ரூ k omme oss ut.

31
00:02:05,156 --> 00:02:06,225
Nரூ var det oss-

32
00:02:07,676 --> 00:02:09,234
- mot mல்rket.

33
00:03:43,396 --> 00:03:46,229
La oss fரூ denne gutten ut herfra.
Ta ham til et trygt sted.

34
00:03:46,396 --> 00:03:48,273
Vi er ikke her for ரூ si hva som er
rett og galt.

35
00:03:48,436 --> 00:03:50,233
Vi avgjல்r hvem som skal leve og dல்.

36
00:03:56,436 --> 00:03:58,552
AKUTTINNGANG

37
00:04:04,156 --> 00:04:08,115
Vennligst evakuer denne bygningen.
Evakuering er obligatorisk.

38
00:04:08,276 --> 00:04:09,265
KODE SVART
NழுDOPPBAKKING AKTIVERT

39
00:04:09,436 --> 00:04:12,428
Kan alle vennligst forlate bygningen
pரூ en rolig mரூte?

40
00:04:22,156 --> 00:04:24,067
Vலூr forsiktig.

41
00:04:28,716 --> 00:04:29,990
- Ok?
- Ja.

42
00:04:30,156 --> 00:04:32,272
Pass pரூ hendene dine.

43
00:04:43,076 --> 00:04:45,032
Stump den.

44
00:04:45,596 --> 00:04:47,268
Ingen rல்yk.

45
00:04:47,436 --> 00:04:50,030
Slapp av.
De er ikke her omkring.

46
00:04:50,636
[...]
Everything OK? Download subtitles