Preview Subtitle for Against The Elements


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,836 --> 00:00:05,828
Infektera

2
00:00:08,156 --> 00:00:09,225
verb - att smitta med-

3
00:00:09,396 --> 00:00:10,431
- skadlig organism.

4
00:00:21,436 --> 00:00:25,748
När infektionen slog till
fanns det knappt tid att reagera.

5
00:00:25,916 --> 00:00:27,269
Folk gjorde vad de kunde.

6
00:00:27,796 --> 00:00:30,788
Men eftersom ingen var immun
mot virusets effekter-

7
00:00:30,996 --> 00:00:34,830
- stod myndigheterna hjälplösa
medan infektionen snabbt spred sig.

8
00:00:37,076 --> 00:00:40,386
Alla som utsattes och
överlevde det första angreppet-

9
00:00:40,556 --> 00:00:43,024
- påbörjade sin egen
obevekliga jakt på blod-

10
00:00:43,196 --> 00:00:46,268
- genom att anfalla och
livnära sig på oskyldiga.

11
00:00:46,436 --> 00:00:47,835
Det fanns inget vaccin-

12
00:00:47,996 --> 00:00:51,306
- inga kända rapporter
om personer som var immuna.

13
00:00:52,236 --> 00:00:55,990
Områden och hela städer slogs ut.

14
00:00:58,156 --> 00:01:03,276
Själva civilisationens uppbyggnad
raserades framför våra ögon.

15
00:01:04,276 --> 00:01:07,313
Precis som vi, fick många
överlevande klara sig själva.

16
00:01:07,476 --> 00:01:08,465
PEST!!!

17
00:01:08,636 --> 00:01:11,867
De var i rörelse under dagen
och gömde sig på nätterna.

18
00:01:13,076 --> 00:01:16,113
Barrikaderade sig i säkra byggnader.

19
00:01:18,876 --> 00:01:20,309
Andra bildade medborgargarden.

20
00:01:20,476 --> 00:01:22,831
- De är däruppe. Kom.
- Kom igen.

21
00:01:22,996 --> 00:01:25,305
Kom.

22
00:01:25,476 --> 00:01:28,309
Kom. Skynda på.

23
00:01:28,476 --> 00:01:30,546
Eller blev jägare.

24
00:01:30,716 --> 00:01:34,550
Krigare som spårade upp
och dödade de infekterade.

25
00:01:47,836 --> 00:01:50,350
Vi hade tur som
hittade en tillflyktsort.

26
00:01:50,516 --> 00:01:52,313
Ett ställe med lite mat och skydd-

27
00:01:52,476 --> 00:01:55,673
- där vi kunde överleva
tills vi blev räddade.

28
00:01:55,836 --> 00:01:58,145
Men när vårt ställe
inte längre var säk ert-

29
00:01:58,316 --> 00:02:02,070
- och möjligheterna för räddning
blev mer och mer avlägsna-

30
00:02:02,236 --> 00:02:04,704
- började våra val ta slut.

31
00:02:05,156 --> 00:02:06,225
Nu var det vi-

32
00:02:07,676 --> 00:02:09,234
- mot mörkret.

33
00:03:43,396 --> 00:03:46,229
Vi för pojken till ett säkert ställe.

34
00:03:46,396 --> 00:03:48,273
Vi avgör inte rätt och fel.

35
00:03:48,436 --> 00:03:50,233
Vi avgör vem som får leva.

36
00:03:56,436 --> 00:03:58,552
AKUTINTAG

37
00:04:04,156 --> 00:04:08,115
Var vänlig evakuera byggnaden.
Evakuering är obligatorisk.

38
00:04:08,276 --> 00:04:09,265
NÖDBACKUP AKTIVERAD

39
00:04:09,436 --> 00:04:12,428
Var vänlig och lämna byggnaden
under ordnade former.

40
00:04:22,156 --> 00:04:24,067
Var försiktig.

41
00:04:28,716 --> 00:04:29,990
- Okej?
- Ja.

42
00:04:30,156 --> 00:04:32,272
Akta händerna.

43
00:04:43,076 --> 00:04:45,032
Släck den där skiten.

44
00:04:45,596 --> 00:04:47,268
Ingen rök.

45
00:04:47,436 --> 00:04:50,030
Ge dig. Det är ingen här.

46
00:04:50,636 --> 00:04:54,390
Var vänlig och lämna byggnaden
under ordnade former.

47
00:04:54,556 --> 00:04:57,628
- Vad gör du?
- Det går bara om och om.

48
00:04:57,796 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles