Preview Subtitle for Against The Elements


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,760 --> 00:00:05,360
bulaşmak

2
00:00:07,800 --> 00:00:09,560
fiil: bir insana,
organizmaya, hücreye, vb.ne...


3
00:00:09,595 --> 00:00:11,337
...hastalık yapıcı
organizma ile tesir etmek:


4
00:00:11,372 --> 00:00:13,080
* zararlı organizmalar
ile mikrop bulaştırmak.


5
00:00:21,440 --> 00:00:25,760
Enfeksiyon yayılmaya başladığında,
reaksiyon süresi çok kısaydı.


6
00:00:25,920 --> 00:00:27,280
İnsanlar ellerinden
geleni yaptılar.


7
00:00:27,800 --> 00:00:30,800
Virüs etkilerine bağışık
kimse olmadığı için...


8
00:00:31,000 --> 00:00:34,840
...yetkililer, enfeksiyonun çabucak
yayılmasında çaresiz kaldılar.


9
00:00:37,080 --> 00:00:40,400
Virüse ilk maruz kalan
ve ilk nöbeti atlatanlar...


10
00:00:40,560 --> 00:00:43,040
...masumlara saldırarak ve
onlardan beslenerek...


11
00:00:43,200 --> 00:00:46,279
...acımasız kan avlarına
başladılar.


12
00:00:46,439 --> 00:00:47,839
Hastalık için
aşı yoktu...


13
00:00:47,999 --> 00:00:51,319
...bağışıklığı olan bireylerle
ilgili bilinen bir rapor da.


14
00:00:52,239 --> 00:00:55,999
Tüm semtler ve şehirler
kontrolden çıktı.


15
00:00:58,159 --> 00:01:03,279
Medeniyetin bilinen dokusu
gözlerimizin önünde dağılıyordu.


16
00:01:04,279 --> 00:01:07,359
Kurtulan bir çok kişi kendilerini
korumak zorunda kaldılar.


17
00:01:08,639 --> 00:01:11,879
Gündüzleri ortalıkta dolaşıyor,
geceleri saklanıyorlardı.


18
00:01:13,079 --> 00:01:16,119
Korunaklı binalar içinde
barikatlar kuruyorlardı.


19
00:01:18,879 --> 00:01:20,319
Diğerleri de, ya yasadışı
gruplar kuruyorlar...


20
00:01:20,479 --> 00:01:22,839
- Acele edin, sizler. Haydi, gidelim.
- Gidelim.

21
00:01:22,999 --> 00:01:25,319
Haydi.
Gidelim.

22
00:01:25,479 --> 00:01:27,839
Gidelim. Haydi.
Acele edin.

23
00:01:27,999 --> 00:01:30,079
...ya da, enfekte olanların
peşine düşüp öldüren...


24
00:01:30,239 --> 00:01:34,079
...'Kılıçlı Avcılar'
oluyorlardı.


25
00:01:47,359 --> 00:01:49,879
Kurtarılana kadar hayatımızı
idame edebileceğimiz bir barınak,


26
00:01:50,039 --> 00:01:53,479
yemek ve sığınağı olan
bir yer bulabildiğimizde...


27
00:01:53,514 --> 00:01:55,199
...kendimizi şanslı sayıyorduk.

28
00:01:55,359 --> 00:01:57,679
Ama, edindiğimiz yere rağmen,
artık güvende değildik...


29
00:01:57,839 --> 00:02:01,599
...kurtulma şansı da,
gün geçtikçe azalıyordu...


30
00:02:01,759 --> 00:02:04,239
...seçeneklerimiz
tükeniyordu.


31
00:02:04,679 --> 00:02:05,759
Artık bizler...

32
00:02:07,199 --> 00:02:09,239
...'KARANLIĞA DÜŞMAN'dık.

33
00:02:14,240 --> 00:02:19,240
Çeviri => cobra35
" İ Y İ S E Y İ R L E R "


34
00:03:42,917 --> 00:03:45,757
Çocuğu buradan çıkartıp,
güvenli bir yere götürelim.

35
00:03:45,917 --> 00:03:47,797
“Doğru mu yanlış mı” diye
karar vermek için burada değiliz.

36
00:03:47,957 --> 00:03:49,757
Kimin ölüp kimin yaşayacağına
karar vermek için buradayız.

37
00:03:56,197 --> 00:03:58,317
A C İ L

38
00:04:03,677 --> 00:04:07,637
Lütfen binayı tahliye edin.
Tahliye mecburidir.


39
00:04:08,957 --> 00:04:11,957
<
[...]
Everything OK? Download subtitles