Preview Subtitle for The Batman Superman Hour


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:49,341 --> 00:00:52,928
П О Д Н У Л А Т А

2
00:02:23,321 --> 00:02:26,886
Пълен напред с две трети.
- Пълен напред с две трети.

3
00:02:27,192 --> 00:02:30,423
Завий наляво, курс 190.
Дълбочина 100 метра.

4
00:02:30,662 --> 00:02:35,122
Тъй вярно, ъгъл на потапяне 20 градуса.
Ляво на борд до курс 190.

5
00:02:35,467 --> 00:02:37,867
Разстояние до целта?
- Осем километра.

6
00:03:12,604 --> 00:03:14,765
Какво е времето горе,
Хоскинс?

7
00:03:14,873 --> 00:03:17,967
30 градуса под нулата, сър,
и се задава буря.

8
00:03:18,110 --> 00:03:20,275
Наземният екип да се
качи на палубата.

9
00:03:21,379 --> 00:03:23,847
Съберете информацията си бързо
и се връщайте на кораба.

10
00:03:23,949 --> 00:03:26,577
Никой не може да оцелее
дълго в този студ.

11
00:04:08,393 --> 00:04:10,491
Кунак.

12
00:04:12,631 --> 00:04:14,659
Донесе ли нещо за вечеря?

13
00:04:16,334 --> 00:04:18,365
Сьомга!

14
00:04:33,451 --> 00:04:39,350
Дълбочина 100 метра. Отчитам пласт лед
под планинския терен. Вероятно пещера.

15
00:04:39,424 --> 00:04:41,858
Пълен назад една трета.
- Пълен назад една трета.

16
00:04:56,241 --> 00:05:01,008
Днес стават 15 години, скъпа.
Мислеше, че ще забравя ли?

17
00:05:03,548 --> 00:05:05,674
Как бих могъл?

18
00:05:06,318 --> 00:05:09,253
Денят, в който се срещнахме,
беше най-щастливият в живота ми.

19
00:05:12,691 --> 00:05:16,320
Имам подарък за теб.
Намерих го в снега.

20
00:05:17,529 --> 00:05:21,465
Крехка красавица, държаща се за
живота в тази ледена пустош.

21
00:05:22,868 --> 00:05:24,933
Като теб, Нора.

22
00:05:30,642 --> 00:05:34,942
Дълбочина 30 метра, издигаме се.
Сблъсък след 15 секунди.

23
00:05:41,386 --> 00:05:43,547
Колко време трябва да стои вътре?

24
00:05:44,322 --> 00:05:46,347
Докато се намери лек.

25
00:05:47,259 --> 00:05:50,786
Дотогава, любов моя,
ще сме тук заедно.

26
00:06:11,850 --> 00:06:13,939
Нора!

27
00:06:28,199 --> 00:06:30,291
Нека да разгледаме.

28
00:07:16,982 --> 00:07:20,440
Човече, не бях виждал такъв студ.
- Да влезем вътре.

29
00:07:27,359 --> 00:07:29,417
Какво по...

30
00:07:33,598 --> 00:07:35,828
Боже мой!
Какво се е случило?

31
00:07:37,669 --> 00:07:41,070
Целият екипаж.
- Почти.

32
00:08:43,268 --> 00:08:45,828
За последен път ме ограбвате,
нещастници.

33
00:08:45,904 --> 00:08:48,771
Остави на полицията, Майрън.
Ела насам.

34
00:08:48,840 --> 00:08:51,775
Послушай я, старче.
- Не ме е страх от теб.

35
00:08:57,148 --> 00:09:00,714
Майрън!
- Предупредих те, г-не.

36
00:09:06,658 --> 00:09:08,756
Карай!

37
00:09:16,101 --> 00:09:19,832
Човече, тези неща трябва
да струват няколко хилядарки.

38
00:09:20,138 --> 00:09:22,231
Казах ти, че ще е лесно.

39
00:09:28,246 --> 00:09:30,304
Какво беше това?

40
00:09:48,399 --> 00:09:50,564
Да се обадим на полицията.
- Хайде!

41
00:09:53,738 --> 00:09:55,763
Какво стана?
- Не знам.

42
00:10:05,083 --> 00:10:07,181
Боже!

43
00:10:32,944 --> 00:10:34,968
Моля те, не ме наранявай.

44
00:10:49,527 --> 00:10:52,428
Слушай ме, отрепко,
ще те наблюдаваме.

45
00:11:00,738 --> 00:11:03,070
Да ви виждам ръцете.

46
00:11:11,316 --> 00:11:15,510
Да, Алфред.
- Закъсняваме. Партито е започнало.

47
00:11:15,587 --> 00:11:18,852
Взем
[...]
Everything OK? Download subtitles