Preview Subtitle for All I Desire


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:09,000 --> 00:00:11,000
Jednostavno nisam nikad razmiljala o tome.

2
00:00:11,200 --> 00:00:12,200

to bih u*inila, zna?

3
00:00:12,300 --> 00:00:16,900
Koji bih san imala kada ne bih
mogla ostvariti svoj san.

4
00:00:17,300 --> 00:00:18,900
Prazan ured.

5
00:00:19,800 --> 00:00:22,100

to mi to radimo? Mislila sam da idemo na ru*ak.
Zato jo uvijek sjedimo ovdje?

6
00:00:22,200 --> 00:00:25,400
Radimo ono to ja radim
kad sam depresivna. چekamo.

7
00:00:25,500 --> 00:00:28,300
- Koliko ti je vremena ostalo?
- Sad je 12:55.

8
00:00:28,700 --> 00:00:30,900
Zna to? Drago mi je to ne mogu imati djete.

9
00:00:31,000 --> 00:00:33,000
Kakve sam sre«e, vjerojatno bih
rodila dijete sa dvije glave.

10
00:00:33,100 --> 00:00:35,500
Zapravo je bolje. Zahvalna sam.

11
00:00:35,600 --> 00:00:38,100
Ne moram misliti o tome. Ponuda vie...

12
00:00:38,900 --> 00:00:40,300
nije na stolu.

13
00:00:41,200 --> 00:00:42,700
- Koliko vremena ima?
- Pet do jedan.

14
00:00:42,800 --> 00:00:45,200
Vi ste opsjednuti s vremenom.

15
00:00:49,000 --> 00:00:50,700
Dolazi.

16
00:01:01,600 --> 00:01:03,100
Hej, Dell.

17
00:01:43,800 --> 00:01:47,900
- Jesi li imao uspjeno...surfanje?
- Vidimo se poslije ru*ka?

18
00:01:56,000 --> 00:01:57,300
O, moj Boe.

19
00:01:59,800 --> 00:02:03,500
- Vas dvije biste se trebale sramiti.
- Priznaj. Osje«a se bolje.

20
00:02:03,600 --> 00:02:06,700
A ako ne, ima jo jedna predstava za sat,

21
00:02:07,400 --> 00:02:09,500
i mokra je.

22
00:02:12,000 --> 00:02:13,500
Mozak mi krvari?

23
00:02:13,600 --> 00:02:15,600
Kako mi mozak moe
krvariti jo od nesre«e?

24
00:02:15,700 --> 00:02:16,800
Pa, moda je od udarca,

25
00:02:16,900 --> 00:02:18,900
ali i od jedne od operacija.

26
00:02:19,100 --> 00:02:21,800
Dr. Shepherd, ivim u ovoj
bolnici dovoljno dugo da znam

27
00:02:21,900 --> 00:02:24,200
kad netko od vas neto preu«uje.

28
00:02:25,000 --> 00:02:27,100
Zbog lokacije krvarenja,

29
00:02:27,200 --> 00:02:28,800
mora biti budna za vrijeme operacije.

30
00:02:28,900 --> 00:02:32,500
Bit «e na sedativima, budna, ali
moe biti jako opasno.

31
00:02:32,600 --> 00:02:33,900
Mnogo toga o mozgu jo ne znamo.

32
00:02:34,000 --> 00:02:38,400
Pa... moda bih mogla vratiti sje«anje?

33
00:02:38,500 --> 00:02:40,600
Mogu«e je. Amnezija moe biti simptom,

34
00:02:40,700 --> 00:02:42,100
ali mislim da je mala mogu«nost.

35
00:02:42,200 --> 00:02:44,200
Skenirat «u mozak i vidjeti
dogaَa li se to, ali...

36
00:02:44,300 --> 00:02:46,900
- Mogla bih vratiti sje«anje?

37
00:02:48,400 --> 00:02:49,700
Vratila si se?
to se dogodilo?

38
00:02:50,100 --> 00:02:53,300
Ima vru«icu, i mislim da
*ujem mali um.

39
00:02:53,400 --> 00:02:55,800
-
um na srcu?
-Ne dramatiziraj.

40
00:02:56,500 --> 00:02:59,500
- Barem nije tucavica.
- Moda su komplikacije od endoskopije.

41
00:02:59,600 --> 00:03:00,700
Bakterijki endokarditis?

42
00:03:00,800 --> 00:03:03,300
Morate napraviti testove,
i ako doَu pozitivni,

43
00:03:03,400 --> 00:03:05,200
bit «ete primljeni na I.V. antibiotike.

44
00:03:05,300 --> 00:03:07,800
- Koji «e odmah rijeiti problem.
- Vidi? Rekla sam ti.

45
00:03:07,900 --> 00:03:09,900
Ne dramatiziraj.

46

[...]
Everything OK? Download subtitles