Preview Subtitle for Big Momma S House 2


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:45,774 --> 00:00:48,174
јло?

2
00:00:54,854 --> 00:00:58,094
“ечът,който имахме е
оправен.

3
00:00:58,134 --> 00:00:59,694
—ега какво ще правим?

4
00:00:59,694 --> 00:01:03,414
ўе продължим напред.
Ќали?

5
00:01:04,054 --> 00:01:05,694
ƒа, разбира се.

6
00:01:05,694 --> 00:01:08,134
ƒано да е така.

7
00:01:09,614 --> 00:01:11,854
«а какво беше това?

8
00:01:11,854 --> 00:01:14,334
Ќищо.

9
00:01:14,414 --> 00:01:16,814
«аспивай.

10
00:01:20,894 --> 00:01:24,774
ј √ ≈ Ќ “ X X L 2.
“р¤бва да излезеш.

11
00:01:24,814 --> 00:01:27,894
«а какво се притесн¤ваш?
“и го организира.

12
00:01:27,894 --> 00:01:29,854
Ќе ги познаваш.

13
00:01:29,854 --> 00:01:33,094
јко разберат, че не си този
за когото се представ¤ш.

14
00:01:33,214 --> 00:01:36,454
ўе се обърнат срещу теб.
» Ѕог да ти е на помощ.

15
00:01:36,574 --> 00:01:39,854
Ќе можем да рискуваме,
тр¤бва да спрем.

16
00:01:39,854 --> 00:01:42,574
ƒосега не съм се
отказвал задача.

17
00:01:42,654 --> 00:01:44,894
 ажи ми само едно нещо...

18
00:01:44,894 --> 00:01:47,254
»мат ли снакс?

19
00:01:51,934 --> 00:01:54,414
Ќе, само кутийки от сокове.

20
00:01:56,174 --> 00:01:58,574
—игурно се шегуваш?

21
00:02:00,774 --> 00:02:03,454
—ега да посрещнем...

22
00:02:03,454 --> 00:02:05,894
...тук в училище...

23
00:02:06,334 --> 00:02:08,894
√олди, ќрелът спасител.

24
00:02:24,654 --> 00:02:27,214
 акво те води насам,
ќрел спасител?

25
00:02:27,334 --> 00:02:29,854
“ук съм за да събера...

26
00:02:29,894 --> 00:02:32,814
...н¤колко млади следовател¤.

27
00:02:35,974 --> 00:02:38,014
Ќе, казвам да разследвате
родителите си.

28
00:02:38,014 --> 00:02:39,974
Ќо, ако баща ви н¤ма работа...

29
00:02:39,974 --> 00:02:42,814
...и има –олекс за $20.000,
обадете ни се...

30
00:02:42,934 --> 00:02:46,454
≈й, вид¤хте ли типа с
костюмът на пиле?

31
00:02:46,454 --> 00:02:48,814
Ќе е ли тво¤т втори баща?

32
00:02:52,334 --> 00:02:54,534
јко ќрелът спасител
го свърже...

33
00:02:54,534 --> 00:02:57,094
...ще го удари силен ток.

34
00:02:57,254 --> 00:02:59,614
—вържи го!
—вържи го!

35
00:03:00,094 --> 00:03:02,294
ƒ¤волски деца!

36
00:03:02,294 --> 00:03:04,654
–адиаторите ни топл¤т
през зимата,...

37
00:03:04,654 --> 00:03:07,294
...но същевременно
са и много опасни!

38
00:03:36,094 --> 00:03:38,254
ћожеш ли поне да свалиш,
този пилешки костюм?

39
00:03:38,254 --> 00:03:41,054
ѕърво това е костюм на ќрел.

40
00:03:41,174 --> 00:03:44,134
» за нещастие н¤мах друг избор,
ципът се стопи.

41
00:03:44,254 --> 00:03:45,934
ѕри всички случаи.
какво лошо има?

42
00:03:45,934 --> 00:03:47,214
‘ранк и момчетата те вид¤ха.

43
00:03:47,214 --> 00:03:49,574
- »?
- —рамно е.

44
00:03:49,574 --> 00:03:52,774
Ѕащата на Ѕра¤н продава скариди
от багажника на колата си.

45
00:03:53,054 --> 00:03:54,934
“ой е който тр¤бва да се срамува.

46
00:03:54,934 --> 00:03:57,174
ѕоне не тр¤бва да се
облича като пиле.

47
00:03:57,174 --> 00:03:59,574
ќрел.
јз съм ќрел!

48
00:04:00,374 --> 00:04:02,174
» ќрелът е велика птица!

49
00:04:02,174 --> 00:04:04,574
«аслужава уважение.

50
00:04:07,534 --> 00:04:09,054
ј историите които
разказваше?

51
00:04:09,054 --> 00:04:12,294
Ќещата които правеше, в
[...]
Everything OK? Download subtitles