Preview Subtitle for Boyz N The Hood


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,776 --> 00:00:03,368
Майната му ,човече.

2
00:00:03,545 --> 00:00:07,447
Тези негри са около ъгъла...
Еби го ,къде ми пищова !
Да го еба !

3
00:00:07,615 --> 00:00:09,879
Хайде да тръгваме.
Ще взема моята кола.

4
00:00:10,985 --> 00:00:13,351
Майната му. Ще видят тези негри.

5
00:00:13,521 --> 00:00:15,113
Отбий ,просто отбий !

6
00:00:15,189 --> 00:00:16,952
Приготви се ,нига.

7
00:00:19,494 --> 00:00:21,894
- Тези негри ли?
- Да ,тези негри са ,точно там.

8
00:00:23,765 --> 00:00:27,428
МОМЧЕТА В КВАРТАЛА

9
00:00:32,173 --> 00:00:35,108
ЕДИН ОТ ВСЕКИ 21 ЧЕРНОКОЖИ
АМЕРИКАНЦИ БИВА УБИТ ПО
ВРЕМЕ НА СВОЯ ЖИВОТ.

10
00:00:35,176 --> 00:00:37,371
12 Адам 63. Полицай в опастност.

11
00:00:37,545 --> 00:00:40,036
Възможен "187" на ъгъла на Крийншоу Сенчъри.

12
00:00:40,248 --> 00:00:45,083
ПОВЕЧЕТО УМИРАТ ОТ РЪКАТА
НА ДРУГ ЧЕРНОКОЖ.

13
00:01:10,445 --> 00:01:12,072
К'во става Тре ,написа ли домашното ?

14
00:01:12,246 --> 00:01:14,237
Какво домашно ? Да ,написах го.

15
00:01:14,315 --> 00:01:15,441
Може ли да го препиша ?

16
00:01:15,516 --> 00:01:18,041
Не ,по дяволите !
Трябваше сам да си го направиш.

17
00:01:18,453 --> 00:01:20,444
Чу ли стрелбата тази нощ ?

18
00:01:20,622 --> 00:01:22,681
Да ,чух я.
Бях под леглото си.

19
00:01:22,857 --> 00:01:24,415
Човече ,ти си бъзльо !

20
00:01:28,229 --> 00:01:31,460
Аз не се страхувам да ме застрелят.
Стреляли са и по двамата ми братя и
те са все още живи.

21
00:01:31,633 --> 00:01:33,032
Имали са късмет.

22
00:01:35,603 --> 00:01:36,968
Искаш ли да видиш нещо ?

23
00:01:37,772 --> 00:01:38,864
Какво ?

24
00:01:39,374 --> 00:01:41,706
Не казвам какво.
Искаш ли да го видиш или не ?

25
00:02:30,825 --> 00:02:33,487
Това кръв ли е ?
Какво е станало ?

26
00:02:33,561 --> 00:02:34,550
Ти к'во мислиш ?

27
00:02:34,629 --> 00:02:37,257
Утрепали са някого.
Не разбираш ли ,глупачке.

28
00:02:37,965 --> 00:02:40,525


29
00:02:40,968 --> 00:02:43,732
Защо кръвта е станала жълта?

30
00:02:43,805 --> 00:02:46,865
Така става когато се раздели от плазмата.

31
00:02:47,275 --> 00:02:50,642
Ето защо заселниците са оцелели
толкова дълго...

32
00:02:50,812 --> 00:02:52,541

33
00:02:52,714 --> 00:02:55,683
ядели са всички тези храни...

34
00:02:55,850 --> 00:02:57,545
като пуйка...

35
00:02:58,486 --> 00:03:00,454
тиква...

36
00:03:01,689 --> 00:03:05,318
И всички традиционни
храни за нашите празници.

37
00:03:05,493 --> 00:03:09,224
Ето защо празнуваме
Деня на Благодарността...

38
00:03:09,397 --> 00:03:12,298
да се почете съюза между
Индианците...

39
00:03:13,334 --> 00:03:14,392
Извинете...

40
00:03:14,569 --> 00:03:16,662
Първородните американци...

41
00:03:16,838 --> 00:03:20,035
и ранните английски заселници...

42
00:03:20,108 --> 00:03:21,507
Които са наричани... ?

43
00:03:21,642 --> 00:03:23,633

44
00:03:23,711 --> 00:03:24,541
Точно така.

45
00:03:24,645 --> 00:03:25,976
Правилно.

46
00:03:26,147 --> 00:03:27,409
Пингвините!

47
00:03:31,886 --> 00:03:33,786
г-н Стайлс.

48
00:03:33,855 --> 00:03:34,844
Това съм аз.

49
00:03:35,022 --> 00:03:37,752
Винаги имаш нещо смешно да кажеш...

50
00:03:37,992 --> 00:03:39,687
Защото съм комик.

51
00:03:41,996 --> 00:03:44,226

[...]
Everything OK? Download subtitles