Preview Subtitle for The Hire Ticker 2002


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:30,548 --> 00:00:34,509
Koliko je vredan
ivot jednog èoveka?

2
00:00:35,556 --> 00:00:37,024
Milioni drugih?

3
00:00:38,561 --> 00:00:42,363
Snage udruene protiv
tebe su znaèajne.

4
00:00:43,068 --> 00:00:45,038
Biti izabran za takvu stvar....

5
00:00:45,238 --> 00:00:47,366
Sve dok je kofer isporuèen,

6
00:00:49,078 --> 00:00:50,046
vredelo je rizika.

7
00:00:52,083 --> 00:00:53,050
I smrti?

8
00:00:55,088 --> 00:00:56,385
Da.

9
00:01:06,105 --> 00:01:07,073
Sranje.

10
00:01:07,607 --> 00:01:09,235
Ko su oni?
Zašto rade ovo?

11
00:01:09,310 --> 00:01:10,573
Vozi ili smo mrtvi.

12
00:01:16,121 --> 00:01:17,419
Reci mi šta je u koferu?

13
00:01:17,490 --> 00:01:19,425
Ne mogu ti reæi šta je u koferu.
Samo vozi!

14
00:01:28,674 --> 00:01:30,370
U redu, reci mi šta je u koferu,

15
00:01:30,444 --> 00:01:32,436
ili vonja prestaje ovde, upravo sada.

16
00:01:36,988 --> 00:01:40,117
Povuci to, i slomiæu ti j...

17
00:01:40,193 --> 00:01:41,626
Upucan si?

18
00:01:45,701 --> 00:01:49,799
Neki bi rekli da ovo nije
ništa drugo sem samoubistvo.

19
00:01:52,045 --> 00:01:54,640
Zbog èega bi se rtvovao?

20
00:01:56,685 --> 00:02:00,054
Ako ne zbog ovoga,
zbog èega onda?

21
00:02:02,195 --> 00:02:05,826
Da te podsetim.

22
00:02:09,039 --> 00:02:10,006
Šta je to?

23
00:02:12,177 --> 00:02:13,041
O, sranje.

24
00:02:19,088 --> 00:02:20,350
Pogoğen je.

25
00:02:20,423 --> 00:02:21,686
Šta dovraga to znaèi?

26
00:02:23,896 --> 00:02:24,920
Vozi.

27
00:02:32,910 --> 00:02:34,879
Vozi! Vozi!

28
00:02:37,083 --> 00:02:38,210
Vozi!

29
00:02:40,589 --> 00:02:43,718
U ovakvim situacijama
stvari se znaju iskomplikovati.

30
00:02:43,793 --> 00:02:46,265
Spremni smo za nepredviğene situacije.

31
00:02:46,265 --> 00:02:50,226
Odbaciæete originalni cilj i preusmeriti.

32
00:02:50,304 --> 00:02:52,740
Ako izgubite pošiljku iz bilo kog razloga,

33
00:02:52,808 --> 00:02:55,573
upotrebi mobilni telefon
i vozaè æe te locirati.

34
00:03:06,163 --> 00:03:07,597
Šta je to dovraga?

35
00:03:08,300 --> 00:03:09,598
Šta je to?

36
00:03:09,669 --> 00:03:10,762
To je hemikalija!

37
00:03:10,971 --> 00:03:12,268
Vozi! Vozi! Vozi!

38
00:03:12,339 --> 00:03:13,773
Je li biološko?

39
00:03:15,477 --> 00:03:16,706
Nijedno od toga.

40
00:03:18,482 --> 00:03:20,451
Šta je onda?

41
00:03:21,321 --> 00:03:23,620
Spas.

42
00:03:30,335 --> 00:03:31,963
Prate nas.

43
00:03:34,508 --> 00:03:36,306
Nismo spremili plan leta.

44
00:03:36,378 --> 00:03:38,813
Ako su nas otkrili,
to mora da se desilo posle...

45
00:03:38,881 --> 00:03:39,814
Pazi! Pazi!

46
00:05:37,871 --> 00:05:38,668
Šta to radiš?

47
00:05:38,740 --> 00:05:40,675
U redu, dve opcije,
o obe nema pregovaranja.

48
00:05:40,743 --> 00:05:42,336
Prva: kaeš mi šta je u koferu,

49
00:05:42,412 --> 00:05:44,176
i ja donosim odluku gde vozim.

50
00:05:44,248 --> 00:05:47,344
Druga: izbacujem i tebe i kofer,
da se sam snalaziš.

51
00:05:47,420 --> 00:05:50,186
Ima 44 km do cilja.

52
00:05:50,258 --> 00:05:52,693
Taman koliko imam goriva.

53
00:05:52,762 --> 00:05:55,494
Biraj, ili izlazi.

54
00:06:32,626 --> 00:06:34,754
Ovaj èovek je ranjen, upucan je.

55
00:06:34,829 --> 00:06:38,426
Koliko je vredan
ivot jednog èoveka?

56
00:06:39,637 -
[...]
Everything OK? Download subtitles