Preview Subtitle for Diamond Trail


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:56,500 --> 00:00:59,100
Da me sada upitate ko sam,

2
00:01:00,500 --> 00:01:02,300
jedini odgovor koji bih
sa sigurnoФu mogao da vam dam,

3
00:01:02,400 --> 00:01:05,400
bilo bi moje ime, хarls Rajder.

4
00:01:06,900 --> 00:01:11,300
Za ostalo,
moje ljubavi, mrnje,

5
00:01:11,400 --> 00:01:14,100
Хak i za moje najskrivenije elje,

6
00:01:14,200 --> 00:01:17,500
vie ne mogu da se izjasnim
da li su te emocije moje,

7
00:01:19,000 --> 00:01:22,600
ili sam ih ukrao od onih, sa kojima sam
nekada tako oХajniХki eleo da se poistovetim.

8
00:01:25,200 --> 00:01:29,300
Kad bolje razmislim, jedno jedino
oseФanje ostaje moje vlastito,

9
00:01:30,700 --> 00:01:33,800
usamljeno meПu onim otrcanim
i od drugih pozajmljenih,

10
00:01:35,300 --> 00:01:38,800
Хisto kao nada koja mi
jo uvek daje krila.

11
00:01:41,700 --> 00:01:42,900
Krivica.

12
00:02:07,400 --> 00:02:10,300
Odakle se vraФate, g-dine?
Neko zanimljivo mesto?

13
00:02:10,400 --> 00:02:13,400
- Dungla.
- Dungla.

14
00:02:15,100 --> 00:02:16,200
Gospodin je istraivaХ, zar ne?

15
00:02:16,300 --> 00:02:19,100
- Slikar.
- Slikar?

16
00:02:19,200 --> 00:02:22,300
"Zbogom-zbogom bradice,
evo glatke facice".

17
00:02:34,800 --> 00:02:37,800
"Poznat po svojim impresivnim portretima",

18
00:02:37,900 --> 00:02:42,200
"britanski umetnik хarls Rajder osvojio je
Njujork na preХac, poput oluje",

19
00:02:42,300 --> 00:02:45,200
"serijom veoma upeХatljivih studija dungle".

20
00:02:45,300 --> 00:02:46,900
"Posedovati sliku Rajdera,
trenutno je san"

21
00:02:47,000 --> 00:02:48,800
"svakog milionera sa IstoХne obale,
koji iole dri do sebe".

22
00:02:50,000 --> 00:02:52,700
Mora da se ponosite njime.

23
00:02:52,800 --> 00:02:55,300
- Da li je dugo bio odsutan?
- Dve godine,

24
00:02:55,400 --> 00:02:59,400
a to nije ba kratak period.
- Sigurno se oseФate kao Penelopa.

25
00:03:00,800 --> 00:03:02,100
Dao bih ivot,
da znam da slikam.

26
00:03:02,100 --> 00:03:03,200
Hvala.

27
00:03:03,200 --> 00:03:05,600
Ja ne bih znao ni Хetkicu da drim!

28
00:03:05,700 --> 00:03:11,900
Ali, zato znam ta mi se sviПa.
Obilje boja. Svetlih i lepih.

29
00:03:12,000 --> 00:03:15,200
Vidim dunglu u vaim delima,
kao metaforu.

30
00:03:15,300 --> 00:03:20,300
Nita manje, kao metafiziХki privid haosa
nastalog u srcu civilizacije.

31
00:03:20,400 --> 00:03:22,200
Malo se trgni, хarls.

32
00:03:22,300 --> 00:03:26,300
Nisi sada u Junoj Americi.
MeПu kulturnim ljudima si.

33
00:04:06,800 --> 00:04:08,700
- G-dine Rajder, ne znam da li bih...
- Ҷao mi je. Izvinite.

34
00:04:08,700 --> 00:04:11,000
- Izvinite. Puno vam hvala.
...mogao sa vama da popriХam...

35
00:05:27,400 --> 00:05:29,000
Zdravo, хarls.

36
00:06:23,300 --> 00:06:26,400
- Obukao si kaput!
- Da, oХe, jesam.

37
00:06:26,400 --> 00:06:28,300
Zato?

38
00:06:28,400 --> 00:06:31,900
- Idem u Oksford
- A, da.

39
00:06:35,000 --> 00:06:38,600
- Podseti me. ҳta slua?
- Istoriju.

40
00:06:38,700 --> 00:06:41,800
- A, koliko sam ti novca dao?
- Sto funti.

41
00:06:41,900 --> 00:06:45,800
Kako sam ja dareljiv!
Ne zaboravi, to je sve od kapitala.

42
00:06:47,700 --> 00:06:51,200
E, da, mislim da je
trenutak da ti dam savet.

43
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles