Preview Subtitle for Beloved


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:50,174 --> 00:01:53,987
Ludwig van Beethoven, *ovek
koji je podstakao i uve«ao...

2
00:01:54,268 --> 00:01:57,762
...besmrtnu slavu Handel-a i Bach-a...

3
00:01:58,002 --> 00:01:59,809
...Haydn-a i Mozart-a...

4
00:01:59,969 --> 00:02:01,736
...vie ne postoji.

5
00:02:17,088 --> 00:02:21,263
Bio je umetnik.
A ko «e ga podrati?

6
00:02:22,387 --> 00:02:24,033
Bio je umetnik.

7
00:02:24,554 --> 00:02:28,529
I to je ono to je bio,
sve to je bio prelamalo se kroz muziku.

8
00:02:29,572 --> 00:02:32,623
Trnje ivota ga je
duboko povredilo.

9
00:02:33,065 --> 00:02:35,433
Pa se o*ajni*ki prigrabio
svoje umetnosti...

10
00:02:35,915 --> 00:02:39,247
...*ak i kada su vrata kroz
koja je uao ostala zatvorena.

11
00:02:40,090 --> 00:02:42,699
Muzika je govorila kroz gluvo«u uiju...

12
00:02:42,940 --> 00:02:45,469
...iako je on nije vie mogao da *uje.

13
00:02:46,191 --> 00:02:49,242
Nosio je muziku u svom srcu.

14
00:03:56,079 --> 00:04:00,013
Zbog toga to se isklju*io iz sveta,
zvali su ga taocem.

15
00:04:00,655 --> 00:04:04,147
Rekli su da je bezose«ajan i okrutan.

16
00:04:05,793 --> 00:04:08,443
Ali on nije bio tvrdog srca.

17
00:04:10,891 --> 00:04:15,307
Najfinija se*iva su ta
koja se najlake...

18
00:04:16,471 --> 00:04:18,438
...iskrive ili polome.

19
00:04:29,758 --> 00:04:34,495
Bio je odba*en od strane svog najboljeg prijatelja,
posle to mu je sve poklonio...

20
00:04:35,057 --> 00:04:37,425
...a da nije traio nita zauzvrat.

21
00:04:38,148 --> 00:04:42,604
iveo je sam jer vie nije mogao
sebe da pronaَe.

22
00:04:43,045 --> 00:04:46,618
Takav je bio. Takav je umro.

23
00:04:46,899 --> 00:04:50,030
Takav «e zauvek iveti.

24
00:06:16,256 --> 00:06:17,781
Ko je od vas dvojice lopov?!

25
00:06:22,518 --> 00:06:25,328
Daj pare,
ili «e da bude uhapen!

26
00:06:27,335 --> 00:06:28,900
Pa onda me uhapsi!

27
00:06:29,663 --> 00:06:32,553
Uzeo sam ga kada niko drugi nije
mogao da ga podnese.

28
00:06:33,517 --> 00:06:34,721
A sada elite da se plati...

29
00:06:37,250 --> 00:06:39,137
- Banka eli.
- Dajte mi to!

30
00:06:39,172 --> 00:06:41,088
To je moj novac!

31
00:06:43,296 --> 00:06:45,384
Ovo je njegov testament.

32
00:06:46,869 --> 00:06:49,359
"Tvrdim da moja bra«a, Caspar i Johann...

33
00:06:50,483 --> 00:06:53,133
...takoَe pretenduju na moje bogatstvo,
ako se to moe tako da nazove. "

34
00:06:53,816 --> 00:06:57,028
Kako je Caspar ve« odavno mrtav,
zna*i da preostajem ja. Samo ja!

35
00:06:58,354 --> 00:06:59,879
Pa, dajte mi moj novac!

36
00:07:01,164 --> 00:07:02,329
Odgovorite mi!

37
00:07:04,577 --> 00:07:06,585
Ovo je njegov poslednji testament.

38
00:07:10,440 --> 00:07:13,973
"Sva moja muzika i sva moja imovina...

39
00:07:14,856 --> 00:07:19,435
...moraju pripasti isklju*ivo njoj,
mojoj zauvek voljenoj. "

40
00:07:20,037 --> 00:07:21,402
Potpis, Ludwig van Beethoven.

41
00:07:22,205 --> 00:07:24,253
Pismo se tako zavrava.

42
00:07:26,100 --> 00:07:27,224
To je...

43
00:07:27,826 --> 00:07:29,674
Ne drite me u neizvesnosti!
Ko je to?

44
00:07:30,798 --> 00:07:32,364
- Niko.
- Nemogu«e!

45
00:07:32,967 --> 00:07:34,171
Testament ne pominje nikakvo ime.

46
00:07:35,134 --> 00:07:36,540
"Mojoj
[...]
Everything OK? Download subtitles