Preview Subtitle for Cha Cha Cha


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:40,507 --> 00:00:41,474
Lê Diệu Huy...

2
00:00:44,944 --> 00:00:46,536
Chúng ta hãy làm lại từ đầu đi.

3
00:00:48,581 --> 00:00:51,812
Hà Bảo Vinh luôn nói "Chúng ta hãy làm lại từ đầu đi"

4
00:00:52,285 --> 00:00:54,446
và câu nói đó luôn hiệu quả với tôi.

5
00:00:54,687 --> 00:00:56,154
Chúng tôi chỉ ở bên nhau đôi khi

6
00:00:56,389 --> 00:00:57,879
nhưng lại chia tay thường xuyên hơn

7
00:00:58,425 --> 00:01:00,552
và mỗi khi cậu ấy nói "Chúng ta hãy làm lại từ đầu đi"

8
00:01:00,794 --> 00:01:02,421
Tôi lại thấy bản thân mình quay về với cậu ấy.

9
00:01:02,829 --> 00:01:04,956
Để bắt đầu lại từ đầu, chúng tôi đã rời Hong Kong.

10
00:01:05,398 --> 00:01:07,491
Chúng tôi lên đường và cuối cùng dừng lại tại Argentina.

11
00:02:24,744 --> 00:02:26,109
Cho hỏi thác Iguazu ở đâu vậy ?

12
00:02:26,679 --> 00:02:30,809
Iguazu? Nó ở chỗ khác cơ mà.

13
00:02:34,220 --> 00:02:37,417
Không phải cậu nói cậu biết xem bản đồ à?
Chúng ta lạc xa mấy dặm rồi!

14
00:02:39,492 --> 00:02:41,153
Vậy có làm sao đâu?

15
00:02:41,694 --> 00:02:43,491
Đi vòng lại và tìm đường khác thôi.

16
00:02:56,709 --> 00:03:01,908
Sao lại quyết định đi xe chứ?
Đáng lẽ nên bắt xe buýt mới phải.

17
00:03:02,215 --> 00:03:03,705
Cái đồ giẻ rách này thật vô dụng!

18
00:03:05,618 --> 00:03:06,744
Cậu lái đi!

19
00:03:22,202 --> 00:03:23,863
Có còn tốt hơn không mà.

20
00:03:25,438 --> 00:03:26,905
Chúng ta đâu giàu có gì.

21
00:03:27,373 --> 00:03:30,501
Vả lại ai muốn bị kẹt cứng trên xe buýt suốt 30 tiếng đồng hồ chứ?

22
00:03:30,944 --> 00:03:32,468
Vậy thì mới là đi du lịch!

23
00:03:32,946 --> 00:03:34,413
Tôi cũng có muốn thế này đâu!

24
00:03:41,955 --> 00:03:43,422
Cậu ra ngoài đẩy hộ xe được không?

25
00:04:35,842 --> 00:04:37,776
Khi chúng tôi mới đến,
Chúng tôi không biết nên đi đâu.

26
00:04:38,011 --> 00:04:39,273
Sau đó Hà Bảo Vinh mua một cái đèn

27
00:04:39,512 --> 00:04:40,706
và tôi thực sự rất thích nó.

28
00:04:41,014 --> 00:04:43,141
Chúng tôi muốn tìm đến cái thác in trên cây đèn.

29
00:04:43,383 --> 00:04:45,510
Chúng tôi tìm ra đó là thác nước Iguazu.

30
00:04:45,918 --> 00:04:47,749
Chúng tôi dự định đến xem nó, rồi trở về,

31
00:04:47,987 --> 00:04:49,454
nhưng chúng tôi đã lạc mất đường.

32
00:04:55,028 --> 00:04:56,017
Ê!

33
00:04:58,264 --> 00:04:59,595
Cậu đi đâu vậy?

34
00:05:37,937 --> 00:05:40,497
Tôi mãi mãi không biết được ngày hôm đó chúng tôi đã đến nơi nào.

35
00:05:42,008 --> 00:05:44,340
Cậu ấy nói ở bên tôi thật chán,

36
00:05:44,577 --> 00:05:45,942
và chúng tôi nên chia tay nhau

37
00:05:46,746 --> 00:05:48,407
có lẽ lần sau chúng tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu một lần nữa.

38
00
[...]
Everything OK? Download subtitles