Preview Subtitle for Jarhead 2005


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:27,040 --> 00:00:28,130
Có một câu chuyện.

2
00:00:29,340 --> 00:00:31,860
Một người lính sử dụng
khẩu súng trường trong nhiều năm...


3
00:00:32,840 --> 00:00:34,310
...và anh ta đi tới chiến tranh.

4
00:00:35,340 --> 00:00:38,310
Sau này, anh ta bỏ lại khẩu súng
ấy ở xưởng vũ khí...


5
00:00:38,710 --> 00:00:41,270
...và tin rằng mình đã
hoàn thành trách nhiệm với nó.


6
00:00:42,520 --> 00:00:45,490
Nhưng không có việc nào quan trọng hơn
những gì anh ta đã có thể làm với đôi bàn tay của mình...


7
00:00:45,920 --> 00:00:48,690
...yêu một người phụ nữ, xây một ngôi nhà...

8
00:00:49,990 --> 00:00:51,960
...thay tã cho con anh ta...

9
00:00:52,660 --> 00:00:54,530
...đôi bàn tay ấy nhớ khẩu súng trường.

10
00:00:55,730 --> 00:01:00,690
Các cậu không là màu đen lâu hơn,
hay màu nâu lâu hơn, màu vàng hoặc đỏ lâu hơn !

11
00:01:01,500 --> 00:01:03,440
Bây giờ, các cậu là màu xanh !

12
00:01:03,510 --> 00:01:07,130
Các cậu là màu xanh nhạt
hoặc là màu xanh đậm !

13
00:01:07,310 --> 00:01:09,280
Các cậu hiểu chưa?

14
00:01:09,510 --> 00:01:10,880
Hiểu, thưa ngài !

15
00:01:11,550 --> 00:01:12,540
Swofford !

16
00:01:12,610 --> 00:01:13,640
Vâng, thưa ngài !

17
00:01:13,920 --> 00:01:16,580
Cậu là người mà cha cậu đã
làm ra ở Việt Nam à?

18
00:01:16,650 --> 00:01:17,680
Vâng, thưa ngài !

19
00:01:17,750 --> 00:01:20,720
Nổi bật đấy !
Vậy ông ta đã chết vì đạn bắn chưa?

20
00:01:20,790 --> 00:01:21,850
Chưa, thưa ngài !

21
00:01:21,920 --> 00:01:24,720
Ngốc hết sức ! Ông ta chưa
bao giờ nói với cậu về điều ấy à?

22
00:01:24,990 --> 00:01:28,490
- Một lần, thưa ngài !
- Tốt ! Vậy là ông ta không nói dối !

23
00:01:29,770 --> 00:01:32,500
Cậu đang nhìn tôi
với cặp mắt màu xanh nhỏ bé đấy à?

24
00:01:32,570 --> 00:01:34,630
- Đúng không?
- Không, thưa ngài !

25
00:01:34,700 --> 00:01:37,830
- Cậu yêu tôi à, Swofford?
- Không, thưa ngài !

26
00:01:37,910 --> 00:01:41,240
Cậu nghĩ tôi khó ưa
trong bộ quân phục này à, Swofford?

27
00:01:41,310 --> 00:01:44,440
Người rèn luyện quân đội nhìn rất
anh dũng trong bộ quân phục, thưa ngài !

28
00:01:44,510 --> 00:01:47,350
Vậy anh bị đồng tính và
muốn yêu tôi à?

29
00:01:47,420 --> 00:01:49,110
Tôi không bị đồng tính, thưa ngài !

30
00:01:49,180 --> 00:01:52,210
- Anh có bạn gái chưa, Swofford?
- Tôi có, thưa ngài !

31
00:01:52,290 --> 00:01:55,590
Thử đoán lại xem, mẹ kiếp !
Jody đang ngủ với cô ta lúc này đấy !

32
00:01:55,660 --> 00:01:57,520
Ngẩn mặt lên.
Cậu phải hít đất 25 cái...

33
00:01:57,590 --> 00:01:59,720
...mỗi lần cô ấy ngủ
với người khác trong tháng này.

34
00:01:59,800 --> 00:02:01,260
Giờ cúi mặt xuống !

35
00:02:02,960 --> 00:02:05,870
Buổi gặp mặt ngắn ngủi
với sĩ quan Fitch...


36
00:02:05,930 --> 00:02:08,530
...đã làm tôi
[...]
Everything OK? Download subtitles