Preview Subtitle for Band Of The Hand


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,202 --> 00:00:04,283
Episoda III:
- Vatreno Krtenje -

2
00:00:05,048 --> 00:00:06,508
Grifit!

3
00:00:28,572 --> 00:00:30,282

ta se ovde deava?!

4
00:00:30,323 --> 00:00:31,825
Znam da mogu prose«i bilo ta
ovim ma*em, Cak i *elik, ali...

5
00:00:31,860 --> 00:00:34,536
... on odbija sve moje

6
00:00:34,828 --> 00:00:39,624
napade tim slabanim ma*em!

7
00:00:41,043 --> 00:00:43,503
On je stvarno neto posebno!

8
00:00:45,380 --> 00:00:46,506
Mislim da bi trebalo...

9
00:00:46,548 --> 00:00:50,719
...da odloimo ovo dok
se ne oporavi.

10
00:00:50,761 --> 00:00:51,887
Za*epi!

11
00:00:58,393 --> 00:01:00,896
Pobedi«u. Sigurno «u pobediti!

12
00:01:00,937 --> 00:01:03,523
Bri sam i mnogo snaniji!

13
00:01:08,070 --> 00:01:11,490
Opet je poludeo bez razloga!

14
00:01:11,531 --> 00:01:12,908
Ubite ga!

15
00:01:12,949 --> 00:01:14,368
Korkus, *ekaj!

16
00:01:14,409 --> 00:01:15,619

ta je?

17
00:01:15,660 --> 00:01:18,580
Ovo je Grifitovo naredjenje.
Ne meaj se.

18
00:01:18,622 --> 00:01:20,457
Ovo nam je ansa da ga smaknemo!
Sklanjan se sa puta!

19
00:01:22,667 --> 00:01:25,253
Ko ti je rekao da si sad
ti ef, Korkus?

20
00:01:25,879 --> 00:01:29,049
Grifitova naredba je zakon.

21
00:01:51,363 --> 00:01:52,406
Moj si!

22
00:02:04,710 --> 00:02:06,378
Ovo je kraj.

23
00:02:06,586 --> 00:02:09,256
Sad mi se jo vie svidja.

24
00:02:09,423 --> 00:02:11,508
Ti bi uradio bilo ta samo
da pobedi.

25
00:02:11,842 --> 00:02:14,803
Ali to ti ne«e pomo«i sada.

26
00:02:14,845 --> 00:02:17,556
Moemo se ovde zaustaviti.

27
00:02:20,434 --> 00:02:22,394
Suvie pri*a.

28
00:02:23,478 --> 00:02:24,813
Odra«u ti jednu lekciju.

29
00:02:24,855 --> 00:02:28,400
Ovako se usta koriste u borbi!

30
00:02:44,833 --> 00:02:45,959
Grifit!

31
00:02:59,514 --> 00:03:02,559
Nikada ranije nisam video
Grifita oborenog na zemlju!

32
00:03:03,602 --> 00:03:06,188
Pa, kako ti se svidja
ukus sopstvene krvi?

33
00:03:06,855 --> 00:03:11,735
Kladim se da te niko ranije nije
tresnuo po tom lepom licu.

34
00:03:20,619 --> 00:03:22,662
To je bilo odli*no.

35
00:03:22,704 --> 00:03:25,499
Ali ja ti dalje od ovoga...

36
00:03:25,540 --> 00:03:27,084
...ne«u dozvoliti, stoga odustani.

37
00:03:27,125 --> 00:03:29,753
Ili eli da ti...

38
00:03:29,788 --> 00:03:32,381
...i*aim rame?

39
00:03:32,422 --> 00:03:33,590
Biraj.

40
00:03:41,598 --> 00:03:43,850
Nosi se dodjavola!

41
00:03:49,356 --> 00:03:53,944
To je Grifit!

42
00:03:57,364 --> 00:03:58,865
To je bilo super, Grifit!

43
00:03:58,907 --> 00:04:00,826
Stvarno si jak!
Kakav slabi«!

44
00:04:02,786 --> 00:04:06,540
Izgleda kao potpuno
druga*ija osoba sada!

45
00:04:08,542 --> 00:04:09,710
Grifit?

46
00:04:13,255 --> 00:04:16,758
Sad si moj.

47
00:04:22,931 --> 00:04:24,391
To zna*i...

48
00:04:24,474 --> 00:04:27,394
On je sada zvani*no *lan
Bande Sokola.

49
00:04:35,944 --> 00:04:37,529
Nikad...

50
00:04:41,283 --> 00:04:45,037
Grifit nika nikom drugom
nije rekao te re*i.

51
00:04:45,078 --> 00:04:47,581
Nikad nije.

52
00:05:06,016 --> 00:05:10,270
Plaim se ove Bande Sokola.

53
00:05:10,395 --> 00:05:12,439
Deluje kao da ih nita ne
moe zaustaviti.

54

[...]
Everything OK? Download subtitles