Preview Subtitle for Dosti Friends Forever


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ55,999 --> 00Ψ00Ψ57,990
estitam. Hvala. elim ti sve
najbolje. Hvala.

2
00Ψ01Ψ02,340 --> 00Ψ01Ψ07,938
Kad sam bio dijete rekli su mi,
da je Bog svakom sretniku...

3
00Ψ01Ψ09,348 --> 00Ψ01Ψ11,681
dao prijatelja koji ga vodi
upravom smjeru.

4
00Ψ01Ψ13,453 --> 00Ψ01Ψ18,914
Prijateljstvo, to je odnos koji
ti se ne namee...

5
00Ψ01Ψ20,695 --> 00Ψ01Ψ23,357
odnos koji u potpunosti ti, lino
i personalno stvara i odabire

6
00Ψ01Ψ23,766 --> 00Ψ01Ψ27,361
To to sam ja danas oe,
mogu zahvaliti svom prijatelju

7
00Ψ01Ψ28,805 --> 00Ψ01Ψ33,104
Ovaj trofej, posveujem tebi

8
00Ψ01Ψ34,710 --> 00Ψ01Ψ37,373
Raj, posveujem ga
naem prijateljstvu

9
00Ψ01Ψ53,397 --> 00Ψ01Ψ55,389
Zna, ovo je njen etvrti razvod

10
00Ψ01Ψ55,735 --> 00Ψ01Ψ57,793
ona je stvarno dobra u lovu
na bogate starce

11
00Ψ01Ψ58,069 --> 00Ψ02Ψ00,630
Uspijeva se razvesti
i dobija ogromne alimentacije...

12
00Ψ02Ψ00,807 --> 00Ψ02Ψ01,796
Mama...

13
00Ψ02Ψ04,411 --> 00Ψ02Ψ08,404
Mama...
- Karan... ta e ti oeΠ

14
00Ψ02Ψ08,615 --> 00Ψ02Ψ10,082
Hajde. Idi se igati

15
00Ψ02Ψ10,418 --> 00Ψ02Ψ13,011
Kako mama uvjek nae vremena
za svoje urke i ogovaranjaΠ

16
00Ψ02Ψ13,754 --> 00Ψ02Ψ15,745
Jednostavno nema strpljenja samnom

17
00Ψ02Ψ20,027 --> 00Ψ02Ψ23,863
Tata je uvijek zakopan u svoj posao,
druenja i silne rukove

18
00Ψ02Ψ24,432 --> 00Ψ02Ψ25,922
Tata, dosadno mi jeΞ

19
00Ψ02Ψ26,100 --> 00Ψ02Ψ28,092
Pa idi napolje i igraj se
- S kimΠ

20
00Ψ02Ψ28,605 --> 00Ψ02Ψ30,970
Karan, naui se igrati sam

21
00Ψ02Ψ31,541 --> 00Ψ02Ψ34,772
Oni koji zavise od drugih
nikad nee biti uspjeni u ivotu

22
00Ψ02Ψ35,445 --> 00Ψ02Ψ37,038
Idi sada i igraj se, (majke ti)

23
00Ψ02Ψ37,447 --> 00Ψ02Ψ40,440
ao, Nandi. Hajdemo igrati fudbal.
- Ne elim se igrati s tobom

24
00Ψ02Ψ40,685 --> 00Ψ02Ψ43,985
Molim te sestrice. Ajmo igrati fudbalΠ
- Zar nisam rekla da neuΠ

25
00Ψ02Ψ44,490 --> 00Ψ02Ψ47,118
Ajmo se igrati s ovim...Π
- Mumijom...

26
00Ψ02Ψ47,458 --> 00Ψ02Ψ49,792
Karan smara meΞ
- Uredu, evo

27
00Ψ02Ψ50,797 --> 00Ψ02Ψ53,459
O BoeΞ Karan...
ta to radiΠ

28
00Ψ02Ψ53,867 --> 00Ψ02Ψ56,927
Zato je neprestano slijedi,
ako se ne slae s njomΠ

29
00Ψ02Ψ57,471 --> 00Ψ03Ψ00,133
Nemam se s kime igratiΞ
Ni ti ni tata nemate vremena

30
00Ψ03Ψ00,473 --> 00Ψ03Ψ03,467
Pa reci mi ta da radimΞ
- Prestani vikati prvo... vaiΠ

31
00Ψ03Ψ03,912 --> 00Ψ03Ψ06,072
Postaje neverovatanΞ
(nemogu da verujem)

32
00Ψ03Ψ06,479 --> 00Ψ03Ψ08,072
Samo pripazi na nju

33
00Ψ03Ψ08,483 --> 00Ψ03Ψ11,145
Idi napolje i igraj se. VaiΠ
I ne stvaraj nevolje nikomeΞ

34
00Ψ03Ψ31,676 --> 00Ψ03Ψ33,165
U pomoΞ U pomoΞ

35
00Ψ03Ψ36,014 --> 00Ψ03Ψ38,506
U pomo, molim vasΞ
Neka me neko spasiΞ

36
00Ψ04Ψ05,915 --> 00Ψ04Ψ08,111
Kako si dospio do klancaΠ
- Ma, ne pitaj meΞ

37
00Ψ04Ψ08,885 --> 00Ψ04Ψ10,547
ini se da si iz grada.
- Da...

38
00Ψ04Ψ10,653 --> 00Ψ04Ψ12,646
Preko vikenda dolazimo
na farmu

39
00Ψ04Ψ12,956 --> 00Ψ04Ψ15,892
Zar nije to kua Gosp. ThapareΠ
- Sluajno je on moj otac

40
00Ψ04Ψ17,561 --> 00Ψ04Ψ21,225
Moj ujak radi na imanju
tvog ocaΞ

41
00Ψ04Ψ22,567 --> 00Ψ04Ψ24,558
Odjednom si postao tako slubenΞ

42
00Ψ0425,104 --> 00Ψ04Ψ28,801
U svakom sluaju hvala. Da nijesi stigao
u pravo vrijeme, ja bih bio mrtav

43
00Ψ04Ψ29
[...]
Everything OK? Download subtitles