Preview Subtitle for That S Entertainment


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,600 --> 00:00:06,800
F R A S I E R (07X22)
- Tamna strana Moon-ove -

2
00:00:08,400 --> 00:00:13,540
Šta vidiš ovde? -To su dva zeca koja
se grebu do smrti zbog zrna pasulja.

3
00:00:16,780 --> 00:00:20,180
Oprostite mi dr McCaskill, ali
ova igra mi deluje dosta luckasto.

4
00:00:20,380 --> 00:00:24,980
Razumem da se oseæaš tako, ali
meni je od pomoæi. Sada, poslednja.

5
00:00:25,820 --> 00:00:28,720
To je ena.
-Dobro.

6
00:00:30,760 --> 00:00:33,560
Koja dere goluba sa sekirom.

7
00:00:38,030 --> 00:00:42,370
Jesmo li završili sada?
-Mislim da imamo još posla.

8
00:00:42,470 --> 00:00:45,670
Samo mislim da nema dobrog
razloga da budem ovde.

9
00:00:45,810 --> 00:00:48,560
Sudija je mislio drugaèije.
-Oh, ma šta on zna?

10
00:00:48,700 --> 00:00:53,150
Kae, trebam kontrolisati bes.
Nisam besna osoba, nisam nikad bila.

11
00:00:53,320 --> 00:00:58,020
Daphne, nije li te bes naterao da
izazoveš taj lanèani sudar? -O, da!

12
00:00:58,220 --> 00:01:01,920
Ali sam bila isprovocirana na to.
Nisam besna više.

13
00:01:02,130 --> 00:01:06,430
Pa, moda ima neko stanje emocija
sa kojim nisi potpuno u skladu.

14
00:01:06,630 --> 00:01:10,430
Prièajmo o tvom ivotu uopšteno.
Rekla si da imaš verenika?

15
00:01:10,800 --> 00:01:14,800
Da, Donny-ja.
On je predivan i plemenit èovek.

16
00:01:15,270 --> 00:01:19,570
Ustvari, uradio je najslağu stvar za
mene prošle nedelje, i to iznenada.

17
00:01:19,830 --> 00:01:21,730
Iznenağenje!

18
00:01:23,980 --> 00:01:26,780
Dobrodošla na svoju
urku, dušo.

19
00:01:27,620 --> 00:01:29,850
Zaboga, pa ti drhtiš.
-Da, pa...

20
00:01:30,020 --> 00:01:33,770
...totalno sam preseèena.
-Ma, daj Daphne. Prozrela si nas.

21
00:01:33,920 --> 00:01:37,320
Ne, stvarno.
Potpuno ste me zavarali.

22
00:01:38,090 --> 00:01:40,890
Moda imamo još veæe
iznenağenje za tebe, kasnije.

23
00:01:41,200 --> 00:01:44,800
Da, ali da idemo redom. Hajde
da ti nağemo malo šampanjca.

24
00:01:45,300 --> 00:01:47,700
Obièno nisam oduševljena
zabavama iznenağenja.

25
00:01:47,870 --> 00:01:50,320
Ali videla sam koliko se
Donny namuèio.

26
00:01:50,470 --> 00:01:53,270
Pozvao je sve moje prijatelje,
napravio hranu.

27
00:01:53,480 --> 00:01:55,280
Èak je i igre isplanirao.

28
00:01:55,480 --> 00:01:58,180
Igrali smo jednu igru gde
su svi po grupama...

29
00:01:58,480 --> 00:02:02,480
onda svaka grupa oblaèi po osobu u
venèanicu pravljenu od toalet papira.

30
00:02:02,690 --> 00:02:06,590
Ne mogu da se setim kako se zvala.
-"Venèanica od toalet papira."

31
00:02:06,790 --> 00:02:10,990
Da, tako je. Da li ste igrali?
-Poznata mi je.

32
00:02:11,590 --> 00:02:14,690
Onda znate da kao mlada,
moram presuditi koja grupa

33
00:02:14,850 --> 00:02:17,850
ima najbolju haljinu, dok je
druga ena bila glavna za...

34
00:02:19,000 --> 00:02:22,700
Vreme! Prekinite odmah,
ili æete biti diskvalifikovani!

35
00:02:22,900 --> 00:02:26,100
Dizajneri, prikaite svoje
mlade. Tim A!

36
00:02:28,910 --> 00:02:31,110
Oh, vrlo lepo, Donny.

37
00:02:31,610 --> 00:02:35,060
Tim B!
-Mi još nismo završili.

38
00:02:35,350 --> 00:02:38,350
Nisi trebao da potrošiš toliko
vremena sa skicama.

39
00:02:38,650 --> 00:02:41,750
Tim
[...]
Everything OK? Download subtitles