Preview Subtitle for 12 The No Brainer


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:05,300 --> 00:00:07,060
Ne 鑟vje鑕.

2
00:00:06,630 --> 00:00:08,330
U krivu si.

3
00:00:08,400 --> 00:00:09,900
Priznaj da si u krivu.

4
00:00:09,960 --> 00:00:11,330
Nije.

5
00:00:11,400 --> 00:00:14,630
妕o?

6
00:00:14,700 --> 00:00:18,400
Pa, onda je ona ve鎖
idiot od tebe,

7
00:00:18,460 --> 00:00:20,400
歵o je nemogu鎒.

8
00:00:20,460 --> 00:00:22,530
Nemogu鎒 je.

9
00:00:22,600 --> 00:00:24,830
Dobar sam u matematici,
nemogu鎒 je.

10
00:00:24,900 --> 00:00:26,830
U redu, 鑥jemo se.

11
00:01:02,430 --> 00:01:04,100
Vra鑑mo se oko 10:00.

12
00:01:04,160 --> 00:01:06,100
Ne zaboravi pro歟tati psa.

13
00:01:06,160 --> 00:01:07,760
萿je li me?

14
00:01:09,700 --> 00:01:11,430
Volim te.

15
00:02:32,200 --> 00:02:36,630
FRINGE S01 E12
- The No-Brainer -

16
00:02:46,060 --> 00:02:47,530
To me upla歩lo.

17
00:02:47,600 --> 00:02:48,998
- I mene
- Tvoj red.

18
00:02:48,999 --> 00:02:50,360
Dobro.

19
00:02:50,430 --> 00:02:52,630
Kada si rekla da
si oprala zube

20
00:02:52,700 --> 00:02:55,000
jesi li i potpuno
osu歩la 鑕tkicu?

21
00:02:55,060 --> 00:02:56,160
Prala sam...

22
00:02:56,230 --> 00:02:57,300
Ella.

23
00:03:03,430 --> 00:03:06,100
Ba volim kada me la瀍.

24
00:03:06,160 --> 00:03:07,900
Opasna si mama.

25
00:03:07,960 --> 00:03:09,360
Ella je zlato.

26
00:03:09,430 --> 00:03:10,830
Je zlato.

27
00:03:10,900 --> 00:03:13,160
Ona je malo la瀕jivo zlato.

28
00:03:13,230 --> 00:03:15,060
Podsje鑑 me na tebe?

29
00:03:15,130 --> 00:03:16,560
Oh!

30
00:03:16,630 --> 00:03:19,000
Idem se uvjeriti
da pere zube.

31
00:03:20,130 --> 00:03:22,030
Uz svo du瀗o po歵ovanje

32
00:03:22,100 --> 00:03:23,830
Darvin je sve pogre歯o shvatio

33
00:03:23,900 --> 00:03:31,000
Zbijao sam 歛lu da njegovo
razmi歭janje nije evoluiralo.

34
00:03:31,100 --> 00:03:33,430
Siguran sam da je bilo smije歯o.

35
00:03:33,500 --> 00:03:35,430
Tako briljantan 鑟vjek,

36
00:03:35,500 --> 00:03:38,030
a ponekad pravi moron.

37
00:03:38,100 --> 00:03:40,730
tvrdio je da mu歬arci
poku歛vaju 歩riti gene

38
00:03:40,800 --> 00:03:42,700
tako 歵o se seksaju konstantno

39
00:03:42,760 --> 00:03:45,400
Me饀tim, 瀍nke su
sa ograni鑕nim jajima

40
00:03:45,460 --> 00:03:48,300
selektivnije u svojim poku歛jima

41
00:03:48,360 --> 00:03:50,960
kako bi prona歭e
dominantnog partnera.

42
00:03:51,030 --> 00:03:53,200
Vjerujem da Darvin
nije bio u pravu.

43
00:03:53,260 --> 00:03:56,030
巈nke mogu isto
tako biti agresivnije.

44
00:03:56,100 --> 00:04:00,300
a mu瀓aci bez strasti.

45
00:04:00,360 --> 00:04:02,530
Tvoje mi歭jenje Peter?

46
00:04:03,960 --> 00:04:06,030
- Astrid.
- Ja sam.

47
00:04:06,100 --> 00:04:07,460
Mogu li de鑛i iza鎖.

48
00:04:07,530 --> 00:04:08,730
奱ljem vam tjelo.

49
00:04:08,800 --> 00:04:10,300
萫kati 鎒 ispred.

50
00:04:10,360 --> 00:04:12,500
- Hvala.
- Ok.

51
00:04:12,560 --> 00:04:14,630
Zvala je Olivia,
鑕kajte vani.

52
00:04:14,700 --> 00:04:16,630
Dolazi nam tijelo.

53
00:04:16,700 --> 00:04:18,160
Znate, ovo je dio dana

54
00:04:18,230 --> 00:04:20,000
kojem se najvi歟 radujem,

55
00:04:20,060 --> 00:04:22,730
kada znam da nam
dolazi ne歵o bizarno,

56
00:04:22,800 --> 00:04:24,760
a
[...]
Everything OK? Download subtitles