Preview Subtitle for Nostalghia 1983


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:36,316 --> 00:03:38,113
Govori Italijansko

2
00:03:38,585 --> 00:03:44,080
Pripsela sva. Tukaj sem se ustavil,
da si lahko pretegneva noge.

3
00:03:46,859 --> 00:03:49,657
Čudovita slika

4
00:03:51,631 --> 00:03:54,623
Jokala sem, ko sem jo vprvič videla.

5
00:03:57,804 --> 00:04:03,037
Svetlobs me spominjaj
na jesen v Moskvi

6
00:04:06,546 --> 00:04:09,344
Pridi.
Nočem.

7
00:04:10,283 --> 00:04:14,310
Počakala te bom notri.
Nočem!

8
00:04:21,594 --> 00:04:24,620
"Naveličan sem gledanja
tehg nagnusno lepih prizorov"

9
00:04:27,700 --> 00:04:31,363
"Ne ˛elim ničesar več samo zase"

10
00:04:38,678 --> 00:04:40,407
To je dovolj.

11
00:06:08,501 --> 00:06:13,564
Si tudi ti prila molit za otroka?
Ali zato, da ga ne bi dobila?

12
00:06:14,907 --> 00:06:16,431
Samo gledam.

13
00:06:21,147 --> 00:06:24,378
Če so kje kakni prilo˛nostni gledalci

14
00:06:25,284 --> 00:06:27,343
ki niso pripronjiki.

15
00:06:28,187 --> 00:06:30,815
potem se ne zgodi nič.

16
00:06:32,859 --> 00:06:34,224
Kaj bi se moralo zgoditi?

17
00:06:34,927 --> 00:06:39,864
Karkoli ˛eli
karkoli najbolj potrebuje.

18
00:06:41,534 --> 00:06:46,631
Ampak mora vsaj poklekniti.

19
00:07:12,732 --> 00:07:15,394
Ne morem.
Oni so tega navajeni.

20
00:07:15,568 --> 00:07:16,535
Oni so tega navajeni.

21
00:07:17,437 --> 00:07:20,031
verujejo.
Verjetno

22
00:08:57,737 --> 00:08:59,432
Te lahko nekaj vpraam?

23
00:09:04,243 --> 00:09:05,540
Kaj meni,

24
00:09:08,047 --> 00:09:12,108
zakaj samo ˛enske toliko molijo?

25
00:09:14,720 --> 00:09:16,153
Mene sprauje?

26
00:09:16,889 --> 00:09:19,449
Tukaj vidi veliko ˛ensk.

27
00:09:19,659 --> 00:09:23,026
Jaz sem samo varuh zakristije.

28
00:09:23,563 --> 00:09:29,092
Ampak verjetno se sprauje
zakaj so ˛enske bolj pobo˛ne kot moki

29
00:09:30,136 --> 00:09:32,434
Ti bi morala vedeti.

30
00:09:33,306 --> 00:09:34,705
Ker semi ˛enska?

31
00:09:35,474 --> 00:09:38,534
Ne, nikdar nisem razumela teh stvari.

32
00:09:41,614 --> 00:09:44,674
Jaz sem preprost človek.

33
00:09:46,419 --> 00:09:48,785
Ampak menim

34
00:09:50,823 --> 00:09:53,883
da je ˛enska namenjena, da ima otroke

35
00:09:55,528 --> 00:09:56,961
da jih vzgaja

36
00:09:58,764 --> 00:10:00,356
s potrpe˛ljivostjo

37
00:10:02,501 --> 00:10:03,866
in samo˛rtvovanjem

38
00:10:04,036 --> 00:10:06,732
To je vse za kar je namenjena?

39
00:10:07,974 --> 00:10:11,171
Ne vem.
Hvala

40
00:10:12,278 --> 00:10:14,143
Res si mi veliko pomagal

41
00:10:15,681 --> 00:10:19,310
Vpraala si me kaj menim.

42
00:10:24,223 --> 00:10:27,351
ˇeli biti srečna.

43
00:10:28,127 --> 00:10:30,561
Obstajajo bolj pomembne stvari.

44
00:10:34,300 --> 00:10:35,631
Počkaj!

45
00:10:43,576 --> 00:10:45,476
Usmiljena mati, milostna Mati

46
00:10:45,645 --> 00:10:47,943
mati bolečine ,mučena Mati

47
00:10:48,114 --> 00:10:50,105
Umsiljena mati. sočutna Mati

48
00:10:50,282 --> 00:10:51,909
Zaskrbljena mati,blagoslovljena mati

49
00:10:52,084 --> 00:10:54,279
Ljubeča mati, ˛ivahna Mati

50
00:10:54,453 --> 00:10:56,921
Poni˛na mati, sveta Mati

51
00:10:57,089 --> 00:10:59,353
Mati bolečine, ponosna Mati

52
00:10:59,525 --> 00:11:01,891
Navdihnjena mati, ˛ivahna Mati


[...]
Everything OK? Download subtitles