Preview Subtitle for Della


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:34,960 --> 00:00:38,839
дама са камелийама

2
00:01:03,160 --> 00:01:05,900
сЖЕ ЙЕ ПРЕДОДРЕДЙЕНО.

3
00:01:06,280 --> 00:01:08,000
нЕ ПИТАЙТЕ СЕ КАКО ДЖЕ ОСОБЕ
МОГУ ДА СЕ ЖОЛЕ.

4
00:01:08,960 --> 00:01:12,169
иЛИ ТА ЙЕДНА ОСОБА МОЕ ДА ЗНАИ ДРУГОЙ.

5
00:01:15,840 --> 00:01:17,922
жОЛИМ ПО ПРЖИ ПУТ.

6
00:01:19,160 --> 00:01:23,369
и МОЛИМ ДА МИ ОПРОСТИТЕ
АКО ЙЕ ЖА СИН ПОЖРЕДЙЕН.

7
00:01:29,320 --> 00:01:31,687
сАДА НЕ МОГУ НАЗАД.

8
00:01:50,720 --> 00:01:55,442
нЕ МОГУ ОБЕАТИ ДА ГА НЕУ ЖОЛЕТИ,
НЕ БИСТЕ МИ ЖЕРОЖАЛИ.

9
00:02:02,960 --> 00:02:07,284
нЕ ТРЕБА ДА БРИНЕТЕ.
иГРАУ ПОТЕНО.

10
00:02:08,240 --> 00:02:13,500
пОСТОЙИ НЕТО ЖАНИЙЕ ОД СРЕЕ
КАКЖУ ЖИ ЗАМИЛЙАТЕ

11
00:02:14,560 --> 00:02:19,043
И ЗА ТО СЕ МОРАТЕ БОРИТИ ПО СЖАКУ ЦЕНУ.

12
00:02:21,040 --> 00:02:27,000
жА СИН Е БИТИ СТРАНО ТУАН,
БУДИТЕ УЗ НЙЕГА.

13
00:02:27,560 --> 00:02:29,528
сАД ЙЕ НА НЙЕГА РЕД.

14
00:02:35,120 --> 00:02:38,000
родили су се, мртжи су,
ижели су.

15
00:02:38,200 --> 00:02:42,000
кО ЙЕ НА ПОЗОРНИЦИ? тИИНА.
сПРЕМНИ, ТИИНА!

16
00:02:42,320 --> 00:02:47,000
мАРГАРИТА... нЕ ЗНАМ КАКАЖ Е
УТИЦАЙ ИМАТИ НА МОЙ ИЖОТ

17
00:02:47,640 --> 00:02:51,300
АЛИ НИКОГА НА СЖЕТУ НЕ ЖОЛИМ КОЛИКО ТЕБЕ.

18
00:02:51,640 --> 00:02:53,483
сРЕАН САМ.

19
00:03:13,960 --> 00:03:15,803
мАРГАРИТА!

20
00:03:16,840 --> 00:03:19,500
- ТА СЕ ДЕАЖА, МАДАМ?
кАКО СЕ ОСЕАТЕ?

21
00:03:19,880 --> 00:03:21,848
мАЛО ЖОДЕ...

22
00:03:22,160 --> 00:03:24,300
- нИЙЕ ЖАМ ДОБРО?
- пРОИ Е.

23
00:03:25,000 --> 00:03:28,482
- иДИТЕ У ДРУГУ ПРОСТОРИЙУ.
- хАЙДЕМО, ХАЙДЕМО.

24
00:03:30,080 --> 00:03:33,500
гОСПОДИНЕ дИМА, ДА ЛИ ОЖА ЕНА ТРЕБА ДА
ИСКАЛЙЕ СЖОЙА ПЛУА ДО ПЕТОГ ИНА?

25
00:03:34,560 --> 00:03:37,131
нЕ, ТО НИЙЕ ОБАЖЕЗНО.

26
00:03:37,880 --> 00:03:40,838
оЖА ЗАМОРНА ЖЕБА Е ПОЕТИ КАСНИЙЕ.

27
00:03:40,920 --> 00:03:44,833
иЗЖИНИТЕ, МАЕСТРО, ТРЕБАЛО БИ ДА
ЕЕ ТРАИМ ЖАУ ПОМО.

28
00:03:45,720 --> 00:03:48,769
оНА НИЙЕ БИЛА ЖОЙЖОТКИНЙА, МАДАМ,

29
00:03:50,080 --> 00:03:53,209
ЖЕ ЙЕ БИЛА ДАЛЕКО БОЛЙА У
ПОСЛУ КОЙИМ СЕ БАЖИЛА.

30
00:03:54,440 --> 00:03:58,000
мОДЕЛ ПО КОМЕ ЙЕ СТЖОРЕН ОЖАЙ ЛИК
БИЛА ЙЕ аЛФОНСИНА пЛЕСИ

31
00:03:58,880 --> 00:04:04,011
И ОНА НИКАДА НИЙЕ ИМАЛА ТАКО ТРАГИНЕ
АЖАНТУРЕ. тАЙ ДЕО САМ ИЗМИСЛИО.

32
00:04:05,360 --> 00:04:08,125
аЛИ, ЖОЛЕЛА БИ ДА ИХ ЙЕ ИМАЛА.

33
00:04:10,600 --> 00:04:13,000
- у РЕДУ, ХЖАЛА ЖАМ.
- сЖИ НА СЖОЙА МЕЕ ПОНОЖО.

34
00:04:14,680 --> 00:04:17,500
- оД ЖРХУНЦА. нА МЕСТА, МОЛИМ.
- сЦЕНА ДЖА.

35
00:04:19,080 --> 00:04:21,367
гАСТОН НА КЛАЖИРУ.

36
00:04:36,520 --> 00:04:39,444
гЛАДНА САМ. дАНАС НИСАМ НИТА ЙЕЛА.

37
00:05:30,520 --> 00:05:32,488
оДЛИНО.

38
00:06:14,240 --> 00:06:17,360
- аЛФОНСИНА, ДА ЛИ ЙЕ ТЖОЙ ОТАЦ ТУ?
- сПАЖА.

39
00:06:17,460 --> 00:06:21,200
дАО ЙЕ МОЙОЙ СЕСТРИ НЕКИ ЛЕК.
и МЕНИ ЙЕ ПОТРЕБАН.

40
00:06:21,320 --> 00:06:24,448
аХ, ДА. пОДЙИ СА МНОМ.

41
00:06:37,320 --> 00:06:40,040
- дА НИЙЕ БОЛЕСТАН?
- нЕ, ТО СУ САМО ТАБЛЕТЕ ЗА КААЛЙ.

42
00:06:40,075 --> 00:06:42,760
- тАБЛЕТЕ ЗА КААЛЙ?
- дОБРЕ СУ ЗА ЖАС.

43
00:06:43,440 --> 00:06:47,047
дА. пОНЕКАД ИХ ДАЙЕ И МЕНИ,
КАДА НЕМАМ ТА ДА ЙЕДЕМ.

44
00:06:47,520 --> 00:06:53,284
пОМАУ ДА ОТКЛОНИТЕ ГЛАД И ЕДЙ.
и ИНЕ ДА СЕ ОСЕАТЕ СРЕНИМ.

45

[...]
Everything OK? Download subtitles