Preview Subtitle for Actually Love


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:10,800 --> 00:01:13,600
Когато ми стане тъжно
за състоянието на света,


2
00:01:13,600 --> 00:01:16,680
си мисля за посрещанията
на летище Хийтроу.


3
00:01:16,680 --> 00:01:20,480
Популярното мнение е, че живеем
в свят на омраза и алчност,


4
00:01:20,480 --> 00:01:22,200
но аз не виждам това.

5
00:01:22,200 --> 00:01:24,680
Струва ми се, че любовта е навсякъде.

6
00:01:24,800 --> 00:01:29,080
Много често тя не е от особена важност
или интересна, но винаги е там.


7
00:01:29,200 --> 00:01:32,680
Бащи и синове, майки и дъщери,
съпрузи и съпруги,


8
00:01:32,800 --> 00:01:35,600
приятели, приятелки, стари приятели.

9
00:01:35,600 --> 00:01:37,680
Когато самолетите стигат до Туин Тауърс,

10
00:01:37,800 --> 00:01:42,280
нито едно от обажданията от самолета
не е съобщение за омраза или отмъщение,


11
00:01:42,400 --> 00:01:44,600
всички са за любов.

12
00:01:44,680 --> 00:01:50,880
Ако я потърсиш, имам странното чувство,
че ще откриеш, че любовта е всъщност навсякъде.


13
00:01:54,494 --> 00:02:00,494
Наистина Любов

14
00:02:06,352 --> 00:02:08,852
Алън Рикмън

15
00:02:12,206 --> 00:02:14,706
Бил Найти

16
00:02:20,480 --> 00:02:22,980
- Опасявам се, че пак го направи, Бил.

17
00:02:24,349 --> 00:02:27,480
Просто старата версия я знам толкова добре,
че нали разбираш...

18
00:02:27,600 --> 00:02:29,800
Е, всички я знаем.

19
00:02:29,800 --> 00:02:32,080
Ето защо правим новата версия.

20
00:02:32,200 --> 00:02:33,880
Правилно, да почваме.

21
00:02:37,808 --> 00:02:40,308
Колин Фърт

22
00:02:42,890 --> 00:02:45,390
Ема Томпсън

23
00:02:50,400 --> 00:02:54,080
Ох, мамка му, гадория, простотия,
мръсен задник.

24
00:02:56,000 --> 00:02:58,080
Да почнем от начало.

25
00:03:05,612 --> 00:03:08,112
Хю Грант

26
00:03:17,384 --> 00:03:19,884
Лаура Лини

27
00:03:23,562 --> 00:03:26,062
Лиъм Нийсън

28
00:03:43,280 --> 00:03:45,480
Гадна е,нали?

29
00:03:45,480 --> 00:03:48,080
Да, гадост за милиони, маестро.

30
00:03:54,000 --> 00:03:57,210
5 СЕДМИЦИ ДО КОЛЕДА

31
00:04:11,080 --> 00:04:14,680
- Боже, толкова съм закъснял.
- На две крачки е, ще стигнеш навреме.

32
00:04:14,800 --> 00:04:17,880
Сигурна ли си, че нямаш нищо напротив
да отида без теб?

33
00:04:18,000 --> 00:04:20,280
Не, наистина. Просто не ми е добре.

34
00:04:20,280 --> 00:04:22,880
- Обичам те.
- Знам.

35
00:04:23,000 --> 00:04:26,880
Обичам те дори когато си болна
и изглеждаш отвратително.

36
00:04:27,000 --> 00:04:30,280
Знам. Сега тръгвай или ще го изпуснеш.

37
00:04:30,400 --> 00:04:32,080
Правилно.

38
00:04:34,800 --> 00:04:39,080
- Споменах ли, че те обичам?
- Да. Изчезвай смотаняко.

39
00:04:55,680 --> 00:04:58,400
Карън, аз съм пак.

40
00:04:58,400 --> 00:05:02,800
Съжалявам, но буквално нямам
с кого да поговоря.

41
00:05:03,600 --> 00:05:06,800
Абсолютно никой. Гаден момент.
Може ли да ти се обадя по-късно?

42
00:05:06,880 --> 00:05:08,280
Разбира се.

43
00:05:08,400 --> 00:05:12,080
Това не означава, че не съм загрижена,
че жена ти току що почина.

44
00:05:12,200 --> 00:05:14,280
Разбрано.

45
00:05:14,400 --> 00:05:16,680
Ами изчезвай и ми се обади по-късно.

46
00:05:20,200 --> 00:05:21,8
[...]
Everything OK? Download subtitles