Preview Subtitle for Michael 1996


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:31,416 --> 00:00:34,213
В края на века...

2
00:00:36,055 --> 00:00:38,046
Великобритания
е най-голямата сила в света.

3
00:00:38,136 --> 00:00:40,933
Британската империя се разпростира
върху повече от 2/3 от земното кълбо.

4
00:00:41,015 --> 00:00:42,607
Въпреки огромната си сила,

5
00:00:42,776 --> 00:00:44,767
най-проблемната и колония
винаги е била тази най-близко до нея.

6
00:00:44,856 --> 00:00:48,848
В продължение на 700 години,
срещу Британската власт над Ирландия

7
00:00:49,015 --> 00:00:52,850
са избухвали въстания и революции.
Всички те са завършвали с провал.

8
00:00:53,015 --> 00:00:56,292
Тогава, през 1916 избухва въстание,
последвано от партизанска война,
която ще промени характера на
Британската власт завинаги.

9
00:00:56,375 --> 00:01:00,210
Подбудител и организатор на тази война е
Майкъл Колинс

10
00:01:00,375 --> 00:01:04,846
Неговият живот и смърт охарактеризират
този период със своят триумф, терор и трагедия.

11
00:01:05,016 --> 00:01:06,927
Това е неговата история!

12
00:01:08,936 --> 00:01:11,495
Трябва да го приемете такъв какъвто беше.

13
00:01:12,055 --> 00:01:13,569
Обикаляше Дъблин...

14
00:01:13,656 --> 00:01:16,932
...облечен в своя раиран костюм
със 10 000 паунда на главата си.

15
00:01:17,016 --> 00:01:19,085
'Защо да се крия, Джо, казваше той...

16
00:01:19,176 --> 00:01:21,132
'... след като те това очакват?'

17
00:01:21,495 --> 00:01:23,885
Но той никога не правеше това което другите очакват.

18
00:01:23,975 --> 00:01:27,412
Той изгони британците,
а никой не очакваше това.

19
00:01:29,176 --> 00:01:32,134
Някой хора са такива,
каквито времето изисква да са...

20
00:01:32,296 --> 00:01:34,730
...и животът без тях изглежда невъзможен.

21
00:01:35,176 --> 00:01:36,528
Но той е мъртъв.

22
00:01:37,016 --> 00:01:38,846
А животът е възможен.

23
00:01:39,096 --> 00:01:40,688
Той го направи възможен.

24
00:02:04,376 --> 00:02:05,808
Огън!

25
00:02:43,496 --> 00:02:45,168
Спрете стрелбата!

26
00:02:45,336 --> 00:02:47,087
Спрете стрелбата!

27
00:02:49,656 --> 00:02:51,088
Напред!

28
00:02:52,855 --> 00:02:54,129
Приближете се!

29
00:02:54,295 --> 00:02:57,651
Дъблин - 1916
Великденското въстание

30
00:02:59,015 --> 00:03:03,008
Дръжте ръцете си във въздуха,
така че оръжията да се виждат.

31
00:03:03,816 --> 00:03:05,727
Стройте се в три колони...

32
00:03:06,056 --> 00:03:07,489
...на площада.

33
00:03:08,536 --> 00:03:10,207
Сега оставете оръжията на земята.

34
00:03:10,295 --> 00:03:12,048
Направете три стъпки назад...

35
00:03:12,216 --> 00:03:13,409
...бавно.

36
00:03:16,135 --> 00:03:18,775
Отстъпете три стъпки назад, сега!

37
00:03:20,376 --> 00:03:23,094
Играта свърши, Хари. Изгубихме отново.

38
00:03:26,695 --> 00:03:28,367
Бързо... тръгвайте!

39
00:03:39,336 --> 00:03:40,610
Дигай си краката!

40
00:03:42,295 --> 00:03:44,366
Мърдай, копеле!

41
00:03:57,096 --> 00:03:58,687
Отворете портите!

42
00:04:08,695 --> 00:04:11,335
Посочете ми подстрекателят
на този малък фарс.

43
00:04:16,456 --> 00:04:17,809
Пиърс...

44
00:04:18,536 --> 00:04:20,127
...с острото око.

45
00:04:22,375 --> 00:04:23,490
МакДонах.

46
00:04:27,495 --> 00:04:29,009
Томас Кларк.

47
00:04:34,055 --> 00:04:35,329
Конъ
[...]
Everything OK? Download subtitles