Preview Subtitle for Michael 1996


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:31,400 --> 00:00:34,520
Na za*یtku naeho stolet...

2
00:00:36,040 --> 00:00:38,040
je Velkی Britیnie prvn velmoc svta,

3
00:00:38,120 --> 00:00:40,920
britskـ impـrium zahrnuje
dv tأetiny planety.

4
00:00:41,000 --> 00:00:42,680
Navzdor tكhle velkـ sle,
nejbl lec kolonie...

5
00:00:42,760 --> 00:00:44,760
Irsko, je ta nejvc nepodmannی.

6
00:00:44,840 --> 00:00:48,600
Ji 700 let se pokou vymanit
spod vlیdy Velkـ Britیnie.

7
00:00:49,000 --> 00:00:52,640
Povstیn z roku 1916
a pozdj partizیnskی *innost...

8
00:00:53,000 --> 00:00:56,280
natrvalo rozruuje
dosavadn poأیdek...

9
00:00:56,360 --> 00:00:59,360
Michael Collins
je mozkem tـhle vیlky.

10
00:01:00,360 --> 00:01:04,600
Jeho ivot a smrt jsou obrazem epochy
triumfu, teroru a tragـdie.

11
00:01:05,000 --> 00:01:06,920
Tohle je jeho pأbh.

12
00:01:08,933 --> 00:01:11,493
Mus na nj myslet takovكm zpؤsobem, jakكm byl.

13
00:01:12,053 --> 00:01:13,566
Jezdli po Dublinu...

14
00:01:13,653 --> 00:01:16,690
...ve svـm proukovanـm obleku s 10 000 librami na jeho hlavu.

15
00:01:17,013 --> 00:01:19,004
'Pro* se skrكvat Joe?' أkal...

16
00:01:19,173 --> 00:01:21,164
'... kdy to je to, co o*ekیvaj? '

17
00:01:21,493 --> 00:01:23,768
Ale on nedlal nikdy to, co nkdo *ekal.

18
00:01:23,973 --> 00:01:27,124
Dostal odsud Brity a to nikdo ne*ekal.

19
00:01:29,173 --> 00:01:32,131
Nkteأ lidـ jsou takov, jak si یdی doba...

20
00:01:32,293 --> 00:01:34,727
...a ij bez toho, co se jim zdی nemonـ.

21
00:01:35,173 --> 00:01:36,526
Ale on je mrtvك.

22
00:01:37,013 --> 00:01:38,844
A ivot je monك.

23
00:01:39,093 --> 00:01:40,685
On ho udlal monك.

24
00:02:04,373 --> 00:02:05,806
Pal!

25
00:02:43,493 --> 00:02:45,165
Zastavte palbu!

26
00:02:45,333 --> 00:02:47,085
Zastavte palbu!

27
00:02:49,653 --> 00:02:51,086
Postupte dopأedu!

28
00:02:52,853 --> 00:02:54,127
Pojte dopأedu!

29
00:02:59,013 --> 00:03:03,006
Nechte svـ ruce ve vzduchu a svـ zbran viditelnـ celou dobu.

30
00:03:03,813 --> 00:03:05,724
Srovnejte se do tأ أad...

31
00:03:06,053 --> 00:03:07,566
...podـl nیmst.

32
00:03:08,533 --> 00:03:10,125
Te dejte ruce podـl tla.

33
00:03:10,293 --> 00:03:12,045
Ustupte pomalu...

34
00:03:12,213 --> 00:03:13,407
...tأi kroky zpt.

35
00:03:16,133 --> 00:03:18,772
Ustupte tأi kroky, hned!

36
00:03:20,373 --> 00:03:23,092
Hra je skon*ena Harry, opt jsme prohrیli.

37
00:03:26,693 --> 00:03:28,365
Rychle... pochod!

38
00:03:39,333 --> 00:03:40,732
Zvedat nohy!

39
00:03:42,293 --> 00:03:44,204
Pohni se, ty feniیnskك bastarde!

40
00:03:57,093 --> 00:03:58,685
Otevأte brیnu!

41
00:04:08,693 --> 00:04:11,253
Ukate mi vؤdce tـhle malـ fraky.

42
00:04:16,453 --> 00:04:17,806
Pearse...

43
00:04:18,533 --> 00:04:20,125
...s vystأelenكm okem.

44
00:04:22,373 --> 00:04:23,488
McDonagh.

45
00:04:27,493 --> 00:04:29,006
Thomas Clarke.

46
00:04:34,053 --> 00:04:35,327
Connolly.

47
00:04:36,453 --> 00:04:38,125
Zvedni se ty Feniیnskـ prase.

48
00:04:38,213 --> 00:04:40,522
Po*kej, Michaele, po*kej.

49
00:04:40,693 --> 00:04:41,728
Jak dlouho?

50
00:04:41,893 --> 00:04:43,451
Ne bude *as.

51
00:04:53,013 --> 00:04:54,446
Eamon de Valera.


[...]
Everything OK? Download subtitles