Preview Subtitle for Pimpernel Smith


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:21,320 --> 00:00:24,915
Toen Salvador Allende
in 1970 verkozen werd...

2
00:00:25,080 --> 00:00:29,949
kwamen politieke vluchtelingen
uit heel Latijns-Amerika naar Chili.

3
00:00:30,120 --> 00:00:35,592
De meeste rebellen waren gevlucht
voor militaire dictaturen in eigen land...

4
00:00:35,760 --> 00:00:38,433
en zochten asiel in het Chili van Allende.

5
00:00:38,600 --> 00:00:41,398
Nixon in Washington vreesde...

6
00:00:41,560 --> 00:00:46,475
dat het socialisme van Allende elders
in de regio tot revolutie zou leiden.

7
00:00:46,640 --> 00:00:51,191
De CIA kreeg opdracht om samen te
werken met de grootste krant in Chili...

8
00:00:51,360 --> 00:00:54,796
en met ontevreden leden
binnen de strijdmacht.

9
00:00:54,960 --> 00:00:58,919
Het doel was het destabiliseren
van de regering-Allende.

10
00:00:59,080 --> 00:01:02,277
Er bleven weinig landen over
die Allende steunden.

11
00:01:02,440 --> 00:01:05,910
Onder hen was Cuba
de trouwste bondgenoot.

12
00:01:06,080 --> 00:01:08,992
Deze film is naar
een waargebeurd verhaal.

13
00:01:09,160 --> 00:01:13,870
Enkele namen en situaties zijn
veranderd in verband met privacy.

14
00:01:32,920 --> 00:01:39,268
U bent ernstig buiten uw boekje gegaan
als buitenlands diplomaat, Edelstam.

15
00:01:40,200 --> 00:01:44,193
U had kunnen weten dat dit spelletje
van u niet goed kan gaan.

16
00:01:44,360 --> 00:01:46,112
Dit moet ophouden.

17
00:01:47,440 --> 00:01:50,637
Ik moet u iets laten zien.

18
00:01:54,040 --> 00:01:56,474
Kijk goed, meneer de ambassadeur.

19
00:02:25,520 --> 00:02:28,353
een week eerder
september 1973

20
00:02:30,400 --> 00:02:36,589
Hun tijd is voorbij. Echte macht
komt door druk van onderaf.

21
00:02:38,280 --> 00:02:42,398
Het volk is wispelturig in zijn loyaliteit.

22
00:02:42,560 --> 00:02:44,835
Het kan zomaar omslaan.

23
00:02:45,840 --> 00:02:47,671
En dan breekt de pleuris uit.

24
00:02:47,840 --> 00:02:51,799
Daarom vertrouwen we op jou.
Nu, en altijd.

25
00:02:51,960 --> 00:02:56,033
Dames en heren,
mag ik even de aandacht, alstublieft?

26
00:02:57,240 --> 00:03:01,233
Het is mij een grote eer
om aan u te mogen voorstellen:

27
00:03:01,400 --> 00:03:05,678
De nieuwe Zweedse ambassadeur
in Chili, de heer Harald Edelstam.

28
00:03:07,160 --> 00:03:09,355
Het is niet de minste die voor u staat.

29
00:03:09,520 --> 00:03:13,115
Sommigen onder u kennen
zijn legendarische reputatie.

30
00:03:13,280 --> 00:03:17,239
Edelstam, aangenaam.
- Insgelijks, ambassadeur. Deze kant op.

31
00:03:17,400 --> 00:03:24,272
Hij heeft de zorgwekkende gewoonte om
daar op te duiken waar onrust heerst.

32
00:03:24,440 --> 00:03:26,396
En de lijst is indrukwekkend.

33
00:03:26,560 --> 00:03:32,476
Oslo in de oorlog, Warshau, Jakarta
toen het misging, Manila, Guatemala.

34
00:03:32,640 --> 00:03:36,952
Ik heb het genoegen
dat ik deze bijzondere man...

35
00:03:37,120 --> 00:03:39,953
al helemaal in 1941
mocht leren kennen.

36
00:03:40,120 --> 00:03:43,954
Toen had hij zijn eerste
diplomatieke post in Berlijn.

37
00:03:44,120 --> 00:03:47,192
Meer mensen dan ik kan tellen...

38
00:03:47,360 --> 00:03:50,875
leven tegenwoordig nog,
dankzij deze man.

39
00:03:51,040 --> 00:03:55,158
Dames en heren, een hartelij
[...]
Everything OK? Download subtitles