Preview Subtitle for Darkroom


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:51,135 --> 00:00:53,470
Mogli smo te ubiti!
Sklanjaj se sa prokletog puta!

2
00:00:57,224 --> 00:01:00,019
O Isuse!
- O Bo瀍!

3
00:01:14,787 --> 00:01:19,188
"MRA萅A SOBA"

4
00:01:26,044 --> 00:01:27,061
Pogodak!

5
00:01:30,090 --> 00:01:31,925
Ovo je on.

6
00:01:37,615 --> 00:01:40,959
I posle petnaest godina jo uvek
mu ne znamo ime.

7
00:01:41,515 --> 00:01:44,063
Na歭i smo ga kako luta
po 歶mi, pa po putu,

8
00:01:44,224 --> 00:01:46,785
skoro su ga pregazila kola.
Bio je sav prekriven prljav歵inom

9
00:01:46,974 --> 00:01:49,498
i krvlju u skoro katatoni鑞om stanju.
Ne se鎍 se kao je dospeo tamo

10
00:01:49,672 --> 00:01:52,336
i ne se鎍 se ni鑕ga pre
toga. Ne se鎍 se ni鑕ga.

11
00:01:52,512 --> 00:01:55,922
Dovela ga je lokalna policija,
i rekli su nam da su mu

12
00:01:56,103 --> 00:01:57,873
obe ruke bile krvave.

13
00:01:58,047 --> 00:02:01,461
To je bilo pre 15. godina.
Od tada nismo uspeli da povratimo...

14
00:02:01,641 --> 00:02:04,273
ni jedno se鎍nje iz detinjstva,
a sve smo probali.

15
00:02:04,664 --> 00:02:06,896
Nije neuobi鑑jeno.

16
00:02:07,075 --> 00:02:09,227
妕a je sa njegovim ostalim
funkcijama?

17
00:02:09,421 --> 00:02:12,133
To je bolje. Prakti鑞o je sposoban
da sa鑥va nove uspomene.

18
00:02:12,296 --> 00:02:14,827
Ali svo pam鎒nje pre tog dana
u 歶mi je prakti鑞o prazno.

19
00:02:14,975 --> 00:02:18,862
To je jako retko.
- Znam koliko je to retko, hvala vam.

20
00:02:19,030 --> 00:02:21,371
Izvinite doktorko, nisam hteo
da vam se me歛m u va posao,

21
00:02:21,538 --> 00:02:23,631
samo mislim da ovde imate sjajnu priliku.

22
00:02:23,794 --> 00:02:27,062
Ako ovaj probni eksperiment da
rezultate, uveravam vas da 鎒

23
00:02:27,244 --> 00:02:28,896
kompanija koju zastupam
biti veoma

24
00:02:29,068 --> 00:02:31,035
velikodu歯a za va歟 finansiranje.

25
00:02:31,232 --> 00:02:33,734
Sad pri鑑te mojim jezikom.
Ovaj kandidat je idealan,

26
00:02:33,927 --> 00:02:37,608
nema poznate rodbine, pa ne moramo
dodatno da se brinemo za osiguranje.

27
00:02:37,800 --> 00:02:40,358
Samo nam treba pacijentov
pristanak.

28
00:02:41,534 --> 00:02:42,439
Evo ga ovde.

29
00:02:50,572 --> 00:02:52,001
Jo jedno pitanje...

30
00:02:52,697 --> 00:02:55,119
Je li dosada pokazivao neke
nasilni鑛e sklonosti?

31
00:02:59,303 --> 00:03:02,673
Ova droga ima sporedne efekte
i ima vi歟 uticaja na pacijente...

32
00:03:02,708 --> 00:03:04,216
koji imaj sklonosti ka nasilju.

33
00:03:04,299 --> 00:03:07,327
On je jedini slu鑑j sa amnezijom
kog imamo, doktorko.

34
00:03:07,333 --> 00:03:11,393
O kakvoj nasilnosti pri鑑mo?
- Par incidenata. Izolovanih, naravno.

35
00:03:11,428 --> 00:03:13,178
Mo瀌a ovaj pacijent nije pogodan.

36
00:03:13,489 --> 00:03:16,603
Ova droga mo瀍 izazvati
psihoti鑞e efekte i uve鎍ti

37
00:03:16,798 --> 00:03:18,226
nasilnost pacijenta...

38
00:03:18,429 --> 00:03:24,992
Ili ovaj pacijent, ili idete praznih ruku
sa velikim hotelskim ra鑥nom.

39
00:03:36,676 --> 00:03:39,749
Dr. Alden, evo pacijenta...
- Alex.

40
00:03:40,054 --> 00:03:42,763
Mislila sam da si rekao da se
ne se鎍 svog imena?

41
00:03:42,938 --> 00:03:46,540
Pa, doktorko, on ni歵a ne radi
osim 歵o gleda TV. Zato...

42
00:03:46,735 --> 00:03:50,
[...]
Everything OK? Download subtitles