Preview Subtitle for Diamond Trail


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:41,200 --> 00:00:47,000
Barrow, Aljaska, najsjeverniji
grad u Americi.


2
00:00:47,800 --> 00:00:52,500
Izoliran u divljini bez
ceste na 120 kilometara.


3
00:00:54,200 --> 00:00:59,200
Odsje*en svake zime na...

4
00:00:59,200 --> 00:01:02,900
30 DANA NOثI

5
00:02:47,400 --> 00:02:51,700
POSLJEDNJI DAN SUNCA

6
00:03:17,600 --> 00:03:19,200
چudno.

7
00:03:20,000 --> 00:03:22,100
Tko bi napravio neto ovakvo?

8
00:03:23,700 --> 00:03:26,300
Moda je netko bio ljut koliko
su mu zara*unali roaming.

9
00:03:27,600 --> 00:03:30,800
Kraَa satelitskih telefona ima smisla.
Moe ih hakirati.

10
00:03:30,800 --> 00:03:34,300
Sve svoje trokove razgovora,
prebaciti na tuَi ra*un.

11
00:03:35,900 --> 00:03:38,200
Ali, spaliti ih?

12
00:03:38,300 --> 00:03:39,500
Mladi?

13
00:03:39,600 --> 00:03:41,600
Zafrkavaju se?

14
00:03:41,900 --> 00:03:46,800
Ne, ostavili bi poruku.

15
00:03:46,800 --> 00:03:49,200
"Jebite se", roditelji...

16
00:03:49,200 --> 00:03:51,600
...cijeli svijete ili to god.

17
00:03:58,400 --> 00:04:00,800
Ali, nije loa ideja.

18
00:04:17,900 --> 00:04:20,000
Doveo sam Peggy
ovdje na prvi sastanak.

19
00:04:20,000 --> 00:04:22,400
Da, svi smo to radili.

20
00:04:24,400 --> 00:04:26,800
Ne sa Peggy, naravno.

21
00:04:28,800 --> 00:04:31,000
Kuim te.

22
00:04:34,200 --> 00:04:38,500
Posljednji zalazak sunca
u mjesecu, uvijek upali.

23
00:04:43,200 --> 00:04:45,900
Idemo do znaka.

24
00:04:49,400 --> 00:04:51,500
Dobro si, Ebene?

25
00:04:53,800 --> 00:04:55,300
Da.

26
00:05:33,800 --> 00:05:36,900
Zato se mu*i oko toga.
Nitko to ne«e vidjeti mjesec dana.

27
00:05:36,900 --> 00:05:38,700
To je tradicija!

28
00:05:40,700 --> 00:05:43,800
BROJ STANOVNIKA - 563

29
00:05:49,500 --> 00:05:52,200
BROJ STANOVNIKA - 152

30
00:05:58,500 --> 00:06:00,400
Ostavila si ovo za zadnji tren, zar ne?

31
00:06:00,500 --> 00:06:03,500
Ima puno malih gradova
u ovoj dravi.

32
00:06:03,500 --> 00:06:07,300
Moj ef eli da se sva njegova oprema
provjeri i certificira do 31.

33
00:06:08,400 --> 00:06:11,500
Primijetio sam da si Barrow
ostavila kao zadnji.

34
00:06:13,100 --> 00:06:15,400
Sigurno ne eli ostati?

35
00:06:15,500 --> 00:06:17,900
Ja i Jeannie smo se nadali da ste
ti i Eben...

36
00:06:17,900 --> 00:06:21,600
...moda jo jednom
promislili u vezi ovog vaeg raskida.

37
00:06:23,800 --> 00:06:25,500
Hvala.

38
00:06:25,900 --> 00:06:27,300
Ja...

39
00:06:28,200 --> 00:06:30,200
...moram sti«i na avion.

40
00:06:38,500 --> 00:06:42,500
Dobro, znam da ne moe
mjesec dana bez sunca.

41
00:06:42,500 --> 00:06:45,600
Obe«avam ti da ne«u
ivjeti samo na suhoj hrani, u redu?

42
00:06:51,500 --> 00:06:52,800
Lijepo se provedi u Seattleu.

43
00:06:52,900 --> 00:06:57,500
Aha. Vidimo se, Kirsten.
Nazvat «u te kad stignem tamo.

44
00:06:59,500 --> 00:07:00,800
Vidimo se.

45
00:07:41,500 --> 00:07:43,500
Ima li problema?

46
00:07:44,800 --> 00:07:47,900
Nita to sam ne mogu rijeiti.

47
00:07:53,600 --> 00:07:56,200
Ovo je za generatore?

48
00:07:57,500 --> 00:08:00,200
Da, ve«inom.

49
00:08:00,200 --> 00:08:03,800
Kaznit «u te. Ne mogu ti dopustiti
da curi po cijeloj ulic
[...]
Everything OK? Download subtitles