Preview Subtitle for Being John Malkovich


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:32,760 --> 00:02:35,800
Kreg, duo, vreme je za krevet.

2
00:02:38,840 --> 00:02:40,880
Kreg, duo, vreme je za ustajanje.

3
00:02:40,960 --> 00:02:43,000
Kreg, duo, vreme je za ustajanje.

4
00:02:43,040 --> 00:02:46,280
Kreg, duo, vreme je za ustajanje.
Kreg, duo, vreme je za ustajanje.

5
00:02:46,360 --> 00:02:49,520
- Lotte. - Izvini. Nisam znala
da je Orrin Hatch izaao iz kaveza.

6
00:02:49,600 --> 00:02:52,480
- Hajde. Dobro jutro, srce.
- Dobro jutro.

7
00:02:52,560 --> 00:02:54,600
Sta «es danas da radi?

8
00:02:54,680 --> 00:02:57,400
- Bi«u u radnji.
- Mislila sam...

9
00:02:57,480 --> 00:03:00,200
Moda bi se bolje ose«ao
da ima posao.

10
00:03:00,320 --> 00:03:02,160
Ve« smo pri*ali o tome.

11
00:03:02,240 --> 00:03:06,440
Niko ne trai lutkara
u dananje vreme.

12
00:03:06,520 --> 00:03:10,760
Znam, duo,
ali sam mislila, zna...

13
00:03:10,840 --> 00:03:14,200
moda neto drugo
dok posao sa lutkama ne krene.

14
00:03:14,280 --> 00:03:17,080
Dereku Mantiniju
ne treba dnevni posao.

15
00:03:17,160 --> 00:03:20,600
Ne moe svako da bude
Derek Mantini.

16
00:03:20,680 --> 00:03:24,200
Moram da idem u radnju. Imamo
isporuku ma*ijeg َubriva danas.

17
00:03:24,240 --> 00:03:27,000
U*ini mi uslugu?
Pripazi na Elijah danas?

18
00:03:27,080 --> 00:03:30,760
- Opet se ne ose«a dobro.
- Koji od njih je Elijah ?

19
00:03:32,040 --> 00:03:34,920
-
impanza, duo.
- Da, ok.

20
00:03:38,360 --> 00:03:42,200
svetlija strana
vesti, u Westchesteru danas...

21
00:03:42,280 --> 00:03:46,320
lutkar Derek Mantini
oduevio je gledaoce predstavom
Lepotica iz Amhersta...

22
00:03:46,360 --> 00:03:49,280
sa 60 fita
duga*kom Emily Dickinson lutkom.

23
00:03:50,840 --> 00:03:53,000
Koliko dosadan moze biti neko.

24
00:03:57,440 --> 00:04:00,200
Gimmicki bitango.

25
00:04:02,520 --> 00:04:06,000
Ne zna koliko si sre«an,
to si majmun.

26
00:04:06,080 --> 00:04:09,400
- zbog svesti...

27
00:04:09,520 --> 00:04:12,200
to je strana kletva.

28
00:04:12,280 --> 00:04:15,800
Mislim, ose«am...
patim.

29
00:04:17,920 --> 00:04:22,720
Sve to traim zauzvrat je
mogu«nost da radim moj posao.

30
00:04:24,240 --> 00:04:26,160
i oni mi ne dozvoljavaju...

31
00:04:26,200 --> 00:04:29,240
zato to ja postavljam pitanja.

32
00:04:39,200 --> 00:04:41,880
Dok uivamo
zadovoljstva teke ljubavi...

33
00:04:41,920 --> 00:04:44,360
i naputamo sebe
u preljubu...

34
00:04:44,440 --> 00:04:47,640
mi smo razlog Boije surovosti.

35
00:04:47,680 --> 00:04:51,080
Ne pri*aj vie, molim te,
i obuzdaj se ovakvih albi...

36
00:04:51,200 --> 00:04:54,640
koje su mnogo daleko
od prave duboke ljubavi.

37
00:04:54,680 --> 00:04:58,360
- Gledaj, lutkarska predstava!

38
00:04:58,400 --> 00:05:01,840
U redu, duo, samo na minut.
Mama *eka.

39
00:05:01,920 --> 00:05:04,200
چak i za vreme
sluenja mise...

40
00:05:04,280 --> 00:05:06,680
kada bi nae molitve trebale da budu *iste...

41
00:05:06,760 --> 00:05:09,760
bludne vizije ovih zadovoljstava
utiskuju bol. ..

42
00:05:09,840 --> 00:05:11,720
u moju nesre«nu duu.

43
00:05:21,360 --> 00:05:23,400
Ponekad se moje misli
izdaju. ..

44
00:05:23,440 --> 00:05:27,120
pokretom mog tela.

45
00:05:27,200 --> 00:05:
[...]
Everything OK? Download subtitles