Preview Subtitle for Black


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:04,098 --> 00:00:08,799
"1486. У ДРУГОЙ ГОДИНИ
ПОЖИЙЕСНЕ ЖЛАДАЖИНЕ рИЦХАРДА иж

2
00:00:08,799 --> 00:00:13,798
И ТАКОЕР ГОДИНИ У КОЙОЙ ЙЕ ЙАЙЕ
ЗАМИЙЕНИЛО ЦРЖА КАО НАЙНИИ ОБЛИК ЖАЛУТЕ

3
00:00:13,798 --> 00:00:17,798
кРАЛЙ рИЦХАРД ЙЕ ОТИАО ИЗ еНГЛЕСКЕ
НА кРСТАКИ ПОХОД ПРОТИЖ тУРАКА."

4
00:00:19,697 --> 00:00:24,097
кАО ТО ЙЕ ДОБРИ гОСПОД РЕКАО:
жОЛИ СЖОГ СУСЙЕДА КАО САМОГ СЕБЕ -

5
00:00:24,097 --> 00:00:28,397
ОСИМ АКО ЙЕ тУРИН,
У ТОМ СЛУАЙУ, УБИЙ КОПИЛЕ!

6
00:00:28,598 --> 00:00:31,797
"зА СОБОМ ЙЕ ОСТАЖИО СЖОГ
ЖОЛЙЕНОГ СИНА пРИНЦА хАРИЙА

7
00:00:31,797 --> 00:00:33,897
ДА ЖЛАДА НЙЕГОЖИМ
КРАЛЙЕЖСТЖОМ УМЙЕСТО НЙЕГА."

8
00:00:34,396 --> 00:00:37,597
- зБОГОМ, ДРАГИ хАРРЫ.
- зБОГОМ, ОЕ.

9
00:00:37,897 --> 00:00:41,896
"...И СЖОГ ЛЙИГАЖОГ СИНА еДМУНДА ДА
РАДИ ОНО ТО МУ НАЙЖИЕ ОДГОЖАРА."

10
00:00:43,396 --> 00:00:45,396
еДВАРДЕ.

11
00:00:59,694 --> 00:01:01,294
гОСПОДАРУ...

12
00:01:02,294 --> 00:01:04,994
...ПОТО ЙЕ КРАЛЙ ОТИАО...
- хММ?

13
00:01:06,194 --> 00:01:08,194
нАРАЖНО!

14
00:01:08,194 --> 00:01:12,193
нАПОКОН, АНСА ЗА
МАЛО ПРАЖЕ МОИ!

15
00:01:55,291 --> 00:01:56,592
дЖАНАЕСТ МЙЕСЕЦИ КАСНИЙЕ

16
00:01:56,592 --> 00:01:59,791
ЕЛИМ ДА ЖИ ЛЙАМ БУДЕТЕ
НАТРАГ У ЗАМКУ ДО СУМРАКА

17
00:01:59,791 --> 00:02:03,091
ИЛИ ЕТЕ БИТИ ПРЕКЛАНИ! нАПРИЙЕД!

18
00:02:03,091 --> 00:02:05,691
хАЙДЕ! хАЙДЕ!

19
00:02:05,691 --> 00:02:10,290
уУТИ! а ТИ ДА УТИ -
дОСТА МИ ТЕ ЙЕ.

20
00:02:10,290 --> 00:02:12,190
уУТИ!

21
00:02:13,591 --> 00:02:17,191
дОБРО, ХАЙДЕ, ТИ...
гДЙЕ ЕТЕ?

22
00:02:17,191 --> 00:02:19,990
сТАНИТЕ! гДЙЕ ЕТЕ?

23
00:02:19,990 --> 00:02:23,190
нЕ, НЕ ОД ЗАМКА, ПРЕМА ЗАМКУ!

24
00:02:23,190 --> 00:02:25,190
уУТИ!

25
00:02:25,190 --> 00:02:28,289
иЗЖРСНО! иЗЖРСНО!

26
00:02:28,289 --> 00:02:32,689
нЕ БИ ТРЕБАЛО ДА БУДЕ ОЖДЙЕ!
тО ЙЕ ДОЖОЛЙНО ДАЛЕКО. жАН!

27
00:02:36,189 --> 00:02:40,088
кАД БИ МОГАО ДА СЕ ДОМОГНЕМ
ОНОГ КОПИЛЕТА хАРИЙА!

28
00:02:40,088 --> 00:02:41,888
а, еДМУНДЕ!

29
00:02:44,589 --> 00:02:46,388
еДМУНДЕ!

30
00:02:49,387 --> 00:02:54,187
тУ СИ! иЗЖРСНЕ ЖИЙЕСТИ,
еДМУНДЕ! оТАЦ ДОЛАЗИ КУИ!

31
00:02:54,187 --> 00:02:58,987
оЖДЙЕ ЙЕ НАПИСАО ДА Е ДОИ
ДО ДАНА сЖ. лЕОНАРДА.

32
00:02:58,987 --> 00:03:01,687
мОЕМО ПРОСЛАЖИТИ
ОБА ДОГААЙА ЗАЙЕДНО.

33
00:03:01,687 --> 00:03:05,488
йА У СЕ ПОСТАРАТИ ЗА
ПОЗИЖНИЦЕ ПЛЕМИА, НАРАЖНО,

34
00:03:05,488 --> 00:03:07,387
И ПАПИНСКИХ ИЗАСЛАНИКА,

--> 00:03:10,186
А ТИ МОЕ СРЕДИТИ ЗАБАЖЛЙАЕ.

36
00:03:10,186 --> 00:03:12,286
зАБАЖЛЙАЕ?

37
00:03:12,286 --> 00:03:17,187
дА. мОРИСОЖЕ ИГРАЕ,
ЕУНУХЕ И БРАДАТЕ ЕНЕ.

38
00:03:17,187 --> 00:03:19,886
тРАДИЦИОНАЛНЕ ЗАБАЖЛЙАЕ
ЗА ДАН сЖ. лЕОНАРДА.

39
00:03:19,886 --> 00:03:24,986
пРОКЛЕТСТЖО! нЕУ ИМАТИ ДОЖОЛЙНО
ЖРИЙЕМЕ ДА СЕ ПОСТАРАМ ЗА ЦИЙЕЖИ. еДМУНДЕ!

40
00:03:24,986 --> 00:03:27,986
мОРАТ Е И НЙИХ ДА ПОГЛЕДА.

41
00:03:27,986 --> 00:03:30,285
а... ДА... ДА.
дОБРО, ДОБРО, БИТ Е МИ АСТ!

42
00:03:30,285 --> 00:03:33,586
дОБРО! нЕЕ МЕ ИЗНЕЖЙЕРИТИ?

43
00:03:33,586 --> 00:03:37,486
нЕ, НЕ, НЕ, ЗАИСТА
ЖЕ ЙЕДЖА ЕКАМ.

44
00:03:37,486 --> 00:03:39,485
пУНО ТИ ХЖАЛА.

45
00:03:39,485 --> 00:03:40,585
иЗЖРСНО!

46
00:03:42,985 --> 00:03:45,785
дЖАНАЕСТ МЙЕСЕЦИ ЙУРЕНЙА ОЖАЦА

47
00:03:45,785 --
[...]
Everything OK? Download subtitles