Preview Subtitle for Chrysalis


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:43,200 --> 00:00:44,200
Synk: Torsten Bengtsson

2
00:00:44,400 --> 00:00:49,400
Sluta. Jag tänker inte
gå ut med honom.

3
00:00:49,800 --> 00:00:54,300
Du gör fel. Han är trevlig
och du behöver komma ut.

4
00:00:54,800 --> 00:00:57,300
Det är för tidigt, Manon.

5
00:00:57,600 --> 00:01:02,700
Det här med din far...
Jag har faktiskt ingen lust.

6
00:01:03,100 --> 00:01:07,000
Jag förstår, men du borde
tänka lite på dig själv.

7
00:01:07,500 --> 00:01:10,900
Du förbinder dig inte till nåt.
-Jag har mitt arbete.

8
00:01:11,300 --> 00:01:15,100
Det är bara en middag, mamma.
-Visst, och sen...

9
00:01:15,400 --> 00:01:21,200
Och så är han snygg. Inte sant?
-Ja, han är snygg. Ge dig nu.

10
00:01:21,700 --> 00:01:28,200
Du skulle se nåt annat än din klinik!
-Vi får se.

11
00:01:28,700 --> 00:01:33,100
Jag vet nog när jag kan lämna kliniken.

12
00:01:33,500 --> 00:01:36,700
Var inte så påstridig.

13
00:01:37,100 --> 00:01:41,600
Släpp det. Låt mig vara i fred.

14
00:01:42,100 --> 00:01:45,900
Du går aldrig ut.
-Jag älskar dig.

15
00:02:42,400 --> 00:02:45,300
Stanna här.

16
00:05:38,700 --> 00:05:40,700
Allt genomsökt.

17
00:05:44,100 --> 00:05:46,800
Området avspärrat.

18
00:05:47,200 --> 00:05:51,100
Inga spår av Nicolov.
Han är försvunnen.


19
00:06:32,800 --> 00:06:35,300
Det gör ont, va?

20
00:08:03,200 --> 00:08:05,000
PORTÖPPNING

21
00:08:12,500 --> 00:08:18,300
Du svarar inte i telefon,
så jag beslöt att titta in.

22
00:08:25,200 --> 00:08:27,600
Hur är det?

23
00:08:29,900 --> 00:08:32,900
Hur är det med armen?

24
00:08:34,700 --> 00:08:38,400
Liket av en flicka påträffades
i morse. Knappt 20 år.

25
00:08:38,800 --> 00:08:42,600
Märkt, som de andra.

26
00:08:46,000 --> 00:08:48,300
Det fortsätter, David.

27
00:08:50,200 --> 00:08:54,200
Varken näthinnescanning
eller antropometri gav nåt.

28
00:08:54,700 --> 00:08:58,300
Hon finns inte i några register.
Säkert här illegalt.

29
00:08:58,600 --> 00:09:04,700
Stelheten och vävnadsstatus tyder på
att hon varit död i tre veckor.

30
00:09:05,200 --> 00:09:11,100
Inga tecken på sexuellt våld,
men som hon ser ut... Jag skojade.

31
00:09:11,600 --> 00:09:16,300
Vad är det där?
-Risporna? Ingen aning.

32
00:09:16,700 --> 00:09:19,400
En björnunge kanske var framme.

33
00:09:19,700 --> 00:09:23,900
Jag skojade bara.
Kanske en ögonvidgare.

34
00:09:24,300 --> 00:09:28,400
Tre rispor på övre ögonlocket
och fyra på nedre.

35
00:09:28,800 --> 00:09:34,400
Har du identifierat föremålet?
-Nej, vattnet har löst upp vävnaden.

36
00:09:34,800 --> 00:09:39,200
Jag har hittat skador på hjärnan,
men skallen är oskadd.

37
00:09:39,700 --> 00:09:43,000
Koma?

38
00:09:43,400 --> 00:09:49,600
Det verkar snarare som om
hon fått elchocker. Kraftiga.

39
00:09:50,100 --> 00:09:53,900
Som om hon haft huvudet
i en mikrovågsugn.

40
00:09:54,200 --> 00:09:56,300
Jag skojade.

41
00:09:56,600 --> 00:10:01,500
Han har aldrig lämnat lik efter sig.
-Jo, det har han.

42
00:10:01,900 --> 00:10:05,300
David, Sarahs död har berört alla.

43
00:10:05,700 --> 00:10:09,900
Jag behöver bara din hjälp
för att få fast Nicolov.

44
00:10:12,000 --> 00:10:16,700
Hej, Marie. - Inspektör
Marie Becker är din nya partner.

45
00:10:18,700 --> 00:10:21,600
God dag.

46
00:10:24,700 --> 00:10:28,300
Fingeravtrycket gav inget.

47
00:10:28,700 --> 00:10:34,400
Det glömde jag säga.
Jag hittade några avt
[...]
Everything OK? Download subtitles