Preview Subtitle for Deadwater


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:59,926 --> 00:01:01,917
Imam 쉋st meseci do penzije.

2
00:01:01,995 --> 00:01:04,862
둻a si sada zajeb'o, Combs?

3
00:01:04,898 --> 00:01:06,024
Imamo probIem.

4
00:01:05,866 --> 00:01:09,700
ovek koga tra엍 nije tamo.

5
00:01:09,970 --> 00:01:11,961
둻a hoe da ka엁?

6
00:01:12,005 --> 00:01:14,906
Mohamed Fadawi.

7
00:01:14,941 --> 00:01:17,000
ZarobiIi smo ga pre tri nedeIje.

8
00:01:17,044 --> 00:01:20,912
Znai moji su Ijudi rizikovaIi svoje guzice
jebavajui se po pIaninama

9
00:01:20,947 --> 00:01:22,881
etiri meseca juriIi duha.

10
00:01:22,916 --> 00:01:24,975
BiIo je strogo poverIjivo, John.

11
00:01:26,920 --> 00:01:28,888
Gde je on?

12
00:01:29,856 --> 00:01:36,022
4 SATA RANIJE - IRAKA OBALA

13
00:01:39,066 --> 00:01:41,034
둻a koji kurac?

14
00:01:58,985 --> 00:02:01,010
Kakav je oseaj?

15
00:02:01,088 --> 00:02:02,988
Huh?

16
00:02:06,026 --> 00:02:07,960
Zna Ii 쉞a ti mo엁mo uraditi?

17
00:02:07,994 --> 00:02:10,827
Ja sam ponizni
AIIahov sIuga.

18
00:02:12,866 --> 00:02:15,835
Jebem Ii ti mamicu!.

19
00:02:15,869 --> 00:02:17,029
Daj nam informacije.

20
00:03:49,896 --> 00:03:51,830
Kakav je jebeni oseaj?

21
00:04:15,055 --> 00:04:16,852
Hey, SIab.

22
00:04:16,890 --> 00:04:18,949
Hey, CoIin, 쉞a ima?

23
00:04:19,025 --> 00:04:20,890
ProkIeti motor.

24
00:04:27,000 --> 00:04:28,968
Jesi Ii uo kakve zvukove?

25
00:04:30,036 --> 00:04:31,867
Kao na primer?

26
00:04:31,905 --> 00:04:33,099
Kao vri쉞anje Ijudi.

27
00:04:33,840 --> 00:04:36,832
uo sam svakakve
uvrnute stvari u zadnjih par dana,

28
00:04:36,877 --> 00:04:38,970
aIi sam gIedao da se dr엍m svoga posIa.

29
00:04:57,130 --> 00:05:01,032
Pobio si stotine
nevivih 엁na i dece.

30
00:05:01,034 --> 00:05:05,903
Vi. Vi ste pobiIi stotine
i hiIjade mojih Ijudi.

31
00:05:05,939 --> 00:05:08,066
Vi ste teroristi.

32
00:05:09,009 --> 00:05:11,000
Ah!

33
00:05:11,044 --> 00:05:16,072
Abu Ghraib. To e ti biti raj
u poreenju sa ovim, 쉟pino.

34
00:05:19,886 --> 00:05:20,978
Hey, hey, hey.

35
00:05:21,021 --> 00:05:23,080
SkIanjaj ruke sa mene.
둻a se dogaa ovde?

36
00:05:23,156 --> 00:05:24,919
GIedaj svoja posIa.

37
00:05:24,925 --> 00:05:26,859
Hou da priam sa tvojim nadreenim.

38
00:05:26,893 --> 00:05:29,054
Nee moi, ortak.
Izgubi se.

39
00:05:40,040 --> 00:05:41,098
Hey, CoIin.

40
00:05:41,841 --> 00:05:44,969
Jesi Ii se zapitao za쉞o smo ovde?

41
00:05:46,079 --> 00:05:48,843
Ovo je jebeni brod muzej.

42
00:05:49,950 --> 00:05:51,918
Jesi Ii bio u izIo얺enoj prostoriji?

43
00:05:51,952 --> 00:05:54,921
Mora da je starija od 50 godina.

44
00:05:54,955 --> 00:05:56,855
Pa pIovi, jeI' tako?

45
00:05:56,890 --> 00:05:59,120
Ovo oru엏e, ne mo엁 nas
za쉞ititi od smrtonosnog odreda.

46
00:05:59,859 --> 00:06:01,053
Ne쉞o se de쉆va.

47
00:06:03,096 --> 00:06:05,064
둻a je to biIo, kog avoIa?

48
00:06:06,132 --> 00:06:09,067
CoIIin, jesi Ii uo to?

49
00:06:09,102 --> 00:06:12,936
Vidi, O tom sranju ti priam.

50
00:06:13,006 --> 00:06:15,839
Smiri se.
Ja u proveriti.

51
00:06:19,012 --> 00:06:20,877
Ti ostani ovde.

52
00:07:30,083 --> 00:07:35,851
GOBLIN TEAM
proudIy presents

53
00:07:35,889 --> 00:07:40,849
Naj
[...]
Everything OK? Download subtitles