Preview Subtitle for Batalla En El Cielo


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:34,120 --> 00:03:41,080
BITKA U RAJU

2
00:06:03,160 --> 00:06:05,960
Sranje! Kako se to dogodilo?

3
00:06:07,680 --> 00:06:09,800
Dobro, bok.

4
00:06:09,960 --> 00:06:12,000
Odmah æu.

5
00:06:12,120 --> 00:06:13,080
Da. Bok.

6
00:06:13,640 --> 00:06:14,600
Dobro, bok.

7
00:07:38,080 --> 00:07:39,640
Beba nije ni zaplakala?

8
00:07:41,960 --> 00:07:43,760
Samo je zakmeèala.

9
00:07:47,120 --> 00:07:48,680
Koje sranje!

10
00:07:51,560 --> 00:07:53,160
Da, šteta za lovu.

11
00:07:53,560 --> 00:07:55,160
Ne prièam o tome.

12
00:07:57,960 --> 00:07:59,880
U pravu si. Jadna Vicky.

13
00:08:00,000 --> 00:08:02,960
Jadna Vicky? Umrla je beba, a ne majka.

14
00:08:03,360 --> 00:08:04,760
Razumiješ?

15
00:08:05,640 --> 00:08:06,840
Aha.

16
00:08:06,960 --> 00:08:09,480
Da... da...
Ti i tvoje "aha".

17
00:08:24,040 --> 00:08:25,120
Gospoğo!

18
00:08:26,280 --> 00:08:27,440
Gospoğo!

19
00:08:28,000 --> 00:08:30,200
Što se prodaje?
-Sve što je izloeno.

20
00:08:30,560 --> 00:08:32,040
Koliko koštaju satovi?

21
00:08:32,160 --> 00:08:33,520
Ovisi koji.

22
00:08:34,160 --> 00:08:35,960
Koliko kazaljki imaju?

23
00:08:36,280 --> 00:08:37,320
Èetiri.

24
00:08:37,720 --> 00:08:39,600
Jesu li ovi "made in Taiwan"?

25
00:08:39,720 --> 00:08:41,920
Stigli su nam iz Pariza.

26
00:08:42,160 --> 00:08:44,080
Je li ele besplatan?

27
00:08:44,480 --> 00:08:46,400
Ne, morate ga platiti.

28
00:08:46,520 --> 00:08:47,800
Koliko košta?

29
00:08:47,920 --> 00:08:50,160
Ovisi, postoje sa vodom
i sa mlijekom.

30
00:08:50,720 --> 00:08:51,880
Koji okusi?

31
00:08:52,000 --> 00:08:55,360
Jagoda, punè, karamel,
kokos,...

32
00:08:57,240 --> 00:09:00,520
...anis, limun, višnja,...

33
00:09:11,160 --> 00:09:13,800
Pouri, dosado, zakasniti æemo!

34
00:11:28,080 --> 00:11:30,840
ldem na aerodrom
pokupiti gazdinu kæer.

35
00:11:31,960 --> 00:11:33,720
Videèemo se veèeras.

36
00:11:34,160 --> 00:11:35,880
Od èega je kolaè?

37
00:11:37,240 --> 00:11:38,840
Trenutak, molim vas.

38
00:11:39,520 --> 00:11:40,760
Kao obièno.

39
00:11:44,000 --> 00:11:45,680
Oprostite, što ste eljeli?

40
00:11:45,800 --> 00:11:48,120
Od èega je kolaè?
Sugus. (voæni karamel)

41
00:11:48,240 --> 00:11:49,880
Koliko su?
40 pesosa.

42
00:11:50,000 --> 00:11:51,440
Uzeti æu jednog.

43
00:11:52,200 --> 00:11:53,760
lzvolite 50.

44
00:11:54,640 --> 00:11:55,920
Evo vam kusur.

45
00:11:56,040 --> 00:11:57,320
Hvala.
Hvala.

46
00:13:52,000 --> 00:13:53,280
Vaša jakna, gospodine!

47
00:14:00,920 --> 00:14:02,080
Je li pijan?

48
00:14:02,200 --> 00:14:03,520
lzvinite, molim vas.

49
00:14:05,560 --> 00:14:08,960
Prestani, perverznjaku!
U šta gledaš, šupèino?

50
00:14:16,240 --> 00:14:17,200
Hvala.

51
00:16:01,080 --> 00:16:02,320
Bok, Marcose.

52
00:17:05,440 --> 00:17:06,400
Molim?

53
00:17:08,840 --> 00:17:10,280
Šalju te u Cancún?

54
00:17:13,360 --> 00:17:14,800
Prava dave.

55
00:17:17,160 --> 00:17:20,760
Toliko sam te htjela vidjeti,
da sm došla ranije.

56
00:17:24,160 --> 00:17:25,320
Da te vidim.

57
00:17:27,080 --> 00:17:28,320
Dobro.

58
00:17:31,280 --> 00:17:33,480
O èemu prièaš?

59
00:17:41,600 --> 00:17:44,240
Ako me poène
[...]
Everything OK? Download subtitles