Preview Subtitle for Ehad Mishelanu


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,461 --> 00:00:16,479
Translation
ZALMEN BEHAR

2
00:00:16,480 --> 00:00:20,760
Филм на Ури Барбаш

3
00:00:21,720 --> 00:00:26,280
ЕДИН ОТ НАС

4
00:00:27,080 --> 00:00:29,760
Алон Абутбул

5
00:00:31,760 --> 00:00:35,360
Шарон Александър

6
00:00:36,040 --> 00:00:40,280
Даля Шимко
Дан Торен

7
00:01:36,560 --> 00:01:41,160
Режисьор Ури Барбаш

8
00:02:16,280 --> 00:02:18,440
Колата!
Давай, хвани колата!

9
00:02:21,280 --> 00:02:23,360
Колата ни се изплъзва,
не мога да повярвам.

10
00:02:23,480 --> 00:02:25,600
Млъкни и продължавай да бягаш.
- Накъде да бягам?

11
00:02:25,720 --> 00:02:27,440
Казах ти, че Реното не харесва да пресича
Зелената линия (граница със спорните територии).

12
00:02:27,560 --> 00:02:28,960
Къде ме доведе?

13
00:02:38,400 --> 00:02:41,240
Казвам ти, Рафа...
Сложи си колана.

14
00:02:41,360 --> 00:02:45,000
Казвам ти, само да стигнем до базата

15
00:02:45,120 --> 00:02:47,520
ще почистя тази таратайка
и ще я превърна в "Олдсмобил".

16
00:02:47,640 --> 00:02:50,240
Не ми пука, нека си е мръсна,
просто се погрижи за акумулатора.

17
00:02:50,360 --> 00:02:53,440
Рафа, не го пренебрегвай, първото
впечатление винаги е важно.

18
00:02:53,560 --> 00:02:56,320
Колкото по-добре я измиеш,
толкова по-лесно ще я продадеш.

19
00:02:58,520 --> 00:03:03,520
Карни, военния следовател пристигна.

20
00:03:03,640 --> 00:03:07,360
Е, добре, нека да влезе.
- Благодаря.

21
00:03:09,680 --> 00:03:11,800
Сядай.

22
00:03:12,960 --> 00:03:15,440
Пелед ми каза, че щеше
да пристигнеш... завчера.

23
00:03:16,120 --> 00:03:19,120
И ние тук си скъсахме задниците,
за да успеем да подготвим доклада.

24
00:03:20,120 --> 00:03:24,640
Да... забавих се.
Съжалявам.

25
00:03:24,760 --> 00:03:27,320
Нищо. Всичко е тук,
в папката.

26
00:03:34,520 --> 00:03:36,440
Забравих ли нещо?

27
00:03:36,560 --> 00:03:39,160
За да закрият случая
щяха да изпратят шофьор.

28
00:03:40,320 --> 00:03:45,080
Аз съм изпратен за да разследвам.
- Разследваш? Какво има за разследване?

29
00:03:45,480 --> 00:03:48,760
Въоръжен терорист бил убит
докато се опитвал да избяга от ареста.

30
00:03:48,880 --> 00:03:51,480
Това ли искате да разследвате?
Кажи ми, вие от военната полиция

31
00:03:51,600 --> 00:03:53,160
нямате ли по-важни дела за вършене?

32
00:03:53,280 --> 00:03:55,560
Баща му твърди,
че той не е бил терорист.

33
00:03:55,680 --> 00:03:58,760
Така ли е казал баща му? - Да.
- Слушай, не ме интересува,

34
00:03:58,880 --> 00:04:00,680
какво е казал баща му,
или майка му

35
00:04:00,800 --> 00:04:03,520
или леля му
или куцата му невеста...

36
00:04:03,640 --> 00:04:06,240
И знаеш ли, вас също
не трябва да ви интересува.

37
00:04:06,360 --> 00:04:07,920
Но посланика на САЩ
го интересува.

38
00:04:08,040 --> 00:04:11,240
А полския посланик, какво би казал?
- Обърнал се е към министъра.

39
00:04:11,360 --> 00:04:14,160
Посланика и бащата на починалия са приятели.

40
00:04:14,280 --> 00:04:17,320
Чакай малко, искам да разбера,

41
00:04:18,360 --> 00:04:21,440
някой всъщност мисли, че ние лъжем?

42
00:04:21,560 --> 00:04:23,640
Това е, което съм дошъл да разследвам.

43
00:04:27,680 --> 00:04:30,160
Даже грузинската армия има по-добри коли.

44
00:04:37,400 --> 00:04:
[...]
Everything OK? Download subtitles