Preview Subtitle for Blue Balled


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:53,666 --> 00:00:58,555
S V I T A

2
00:01:03,200 --> 00:01:05,493
I JA TEBE VOLIM

3
00:01:06,337 --> 00:01:08,370
Je li to predivan dan ili što?

4
00:01:08,444 --> 00:01:09,881
Dobra fora, Drama.

5
00:01:09,918 --> 00:01:12,330
Neæeš ozbiljno nositi tu
zastavu unutra, zar ne?

6
00:01:12,367 --> 00:01:15,567
Kada Pavarotti izvodi El Rey
ti moeš nositi talijansku zastavu.

7
00:01:15,634 --> 00:01:17,934
Kada moja irska braæa po
Kristu doğu u grad

8
00:01:18,001 --> 00:01:20,034
ja nosim ovo.

9
00:01:20,101 --> 00:01:23,168
Hej, Johnny, znaš da je U2 bio prvi
koncert na koji si me ikada odveo.

10
00:01:23,234 --> 00:01:25,467
"Joshua Tree" turneja,
iskrao me van kroz prozor.

11
00:01:25,537 --> 00:01:27,163
- Imao sam sedam godina.
- Da, to je toèno.

12
00:01:27,232 --> 00:01:29,165
- Oprostite. - Stao sam
na Long Island autoputu.

13
00:01:29,235 --> 00:01:30,931
Mislio sam da æemo propustiti show.

14
00:01:31,005 --> 00:01:33,105
Ti si vozio kada je Vince imao sedam?

15
00:01:33,165 --> 00:01:35,098
Koliko jebeno si ti star, Drama?

16
00:01:35,172 --> 00:01:36,490
31. Skini mi se s kurca.

17
00:01:36,532 --> 00:01:38,728
31, Drama?
Da, u pseæim godinama moda.

18
00:01:38,802 --> 00:01:41,228
Hej, deèki, dajte. Roğendan
mu je. Pustite ga na miru.

19
00:01:41,303 --> 00:01:44,157
- Dajte mi sekundu s E-jem.
- Mrzim to kad radite, deèki.

20
00:01:44,961 --> 00:01:46,815
U2 je zakon!

21
00:01:48,460 --> 00:01:50,794
Razmišljao sam o toj stvari
u vezi Mandy cijelu noæ.

22
00:01:50,860 --> 00:01:52,527
Zaboravi. elim da ona
glumi u filmu.

23
00:01:52,600 --> 00:01:55,297
Sada eliš da glumi?
Što se dogodilo na veèeri sinoæ?

24
00:01:55,361 --> 00:01:57,556
Ništa. Samo je bilo malo
èudno vidjeti je, to je sve.

25
00:01:57,629 --> 00:01:59,397
- Premda, bit æe dobro.
- Siguran si?

26
00:01:59,459 --> 00:02:01,623
Da, siguran sam.
Nemoj to ni spominjati Ariju.

27
00:02:01,697 --> 00:02:02,494
OK.

28
00:02:02,556 --> 00:02:04,442
Veæ si mu spomenuo, zar ne?

29
00:02:04,497 --> 00:02:06,851
Moda sam mu poslao
panièni e-mail u 4 ujutro.

30
00:02:06,939 --> 00:02:08,854
Ne mogu maknuti Mandy
Moore s ovog filma.

31
00:02:08,927 --> 00:02:11,594
Kakva su mjesta, Ari? Jer moram
biti u moguænosti da vidim Bona.

32
00:02:11,658 --> 00:02:13,451
- Znaš što mislim?
- Ari, u redu je.

33
00:02:13,529 --> 00:02:16,092
Bio sam šupèina juèer.
Ne mislim ništa loše o njoj.

34
00:02:16,158 --> 00:02:17,652
U stvari, nemam uopæe
nikakvih osjeæaja.

35
00:02:17,728 --> 00:02:19,491
Odlièno! Bum!
Snimimo film.

36
00:02:19,553 --> 00:02:21,489
Da, snimimo.

37
00:02:21,556 --> 00:02:23,151
Pa, kakva su ta mjesta?

38
00:02:23,224 --> 00:02:26,291
Zadnji redovi gore visoko. Baš
onakva kakve ti voliš, jel' tako?

39
00:02:26,354 --> 00:02:28,991
"Parter ili propast."
To je moj moto.

40
00:02:29,056 --> 00:02:30,818
Mislio sam da je
"Glumim za hranu".

41
00:02:30,895 --> 00:02:33,990
Prije nego što to poène
bacimo se malo na posao.

42
00:02:34,052 --> 00:02:37,315
Vinny, studio te eli
vidjeti u San Diegu.

43
00:02:37,393 --> 00:02:39,317
- Što je u San Diegu?
- Shamu (show s kitovima).

44
00:02:39,391 --> 00:02:41,585
- Comic-Con.
- Comic-Con?

45
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles