Preview Subtitle for Bird On A Wire


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{951}{1006}# Kada je mesec #
{1007}{1082}# U sedmoj ku«i #
{1084}{1214}# I Jupiter se poravna sa Marsom #
{1215}{1341}# Tada «e mir prona«i planete #
{1342}{1418}# I ljubav «e voditi zvezde #
{1420}{1457}# Ovo je svitanje #
{1458}{1542}# Doba vodolije #
{1544}{1654}# Doba vodolije #
{1656}{1782}# Vodolije #
{1784}{1926}# Vodolije #
{1928}{1981}# Harmonija i razumevanje #
{1982}{2045}# Simpatija i obilje poverenja #
{2046}{2095}# Nema vie konflikata ili podela #
{2097}{2162}# Samo ispunjenja snova i vizija #
{2164}{2221}# Misti*nog kristalnog otkrovenja #
{2222}{2297}# I stvarnog osloboَenja uma #
{2298}{2423}# Vodolije #
{2425}{2542}# Vodolije #
{2672}{2727}# Kada je mesec #
{2729}{2807}# U sedmoj ku«i #
{2809}{2937}# I Jupiter se poravna sa Marsom #
{2938}{3055}# Tada «e mir prona«i planete #
{3057}{3146}# I ljubav «e voditi zvezde #
{3148}{3178}# Ovo je svitanje #
{3180}{3254}# Doba vodolije #
{3256}{3342}# Doba vodolije #
{3344}{3386}Moj dobri brate.
{3388}{3442}# Vodolije #
{3456}{3528}A-ha. To je to?
{3530}{3576}Nema kofera, a?
{3578}{3626}'Ajdemo odavde.
{3651}{3701}Ne pui u kolima.
{4178}{4228}- Dobar dan, gospoَice Grejvs.
[...]
Everything OK? Download subtitles