Preview Subtitle for Delirious


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:45,494 --> 00:00:48,290
Tudi takrat sem imela slab obழூutek.

2
00:00:48,373 --> 00:00:49,665
Poழூutila sem se kot siva miஞு,

3
00:00:49,708 --> 00:00:52,044
ki gre proti maழூjim ustom.

4
00:00:52,127 --> 00:00:55,505
In niழூ, prav niழூ nisem mogla storiti proti temu.

5
00:01:02,972 --> 00:01:06,435
Odkar mi je mati umrla za rakom
pred tremi leti,

6
00:01:06,477 --> 00:01:09,521
sem zaழூela pozabljati kako je izgledala.

7
00:01:12,983 --> 00:01:16,363
Ko sem pogledala v njeno pudrnico
in videla svoj obraz...

8
00:01:17,364 --> 00:01:19,324
sem se lahko spomnila njenega.

9
00:01:20,618 --> 00:01:24,288
Puder je diஞுal kot takrat,
ko sem poljubila njena lica.

10
00:01:27,917 --> 00:01:29,418
Moja mati.

11
00:01:29,460 --> 00:01:32,214
Ona me nikoli ne bi poslala v internat.

12
00:02:58,729 --> 00:03:00,980
Postane la௱je, resno.

13
00:03:02,483 --> 00:03:04,443
Ne, v redu sem, res.

14
00:03:06,487 --> 00:03:09,823
Posluஞுaj, rada bi te spoznala z nekom fantastiழூnim.

15
00:03:10,450 --> 00:03:13,912
Victoria,
Victoria, pridi, da spoznaஞு Mary.

16
00:03:14,037 --> 00:03:15,456
V redu, samo trenutek.

17
00:03:21,337 --> 00:03:23,882
In rada naroழூa pico
ali kitajsko hrano.

18
00:03:28,637 --> 00:03:30,430
Resno mislim.

19
00:03:34,977 --> 00:03:38,106
Ponoழூi si lahko privoஞுழூimo karkoli,
karkoli ti pravim.

20
00:03:40,191 --> 00:03:42,194
Oh, ti si tako brez kondicije.

21
00:03:42,486 --> 00:03:43,612
Moraஞு priti z nami na tek,

22
00:03:43,904 --> 00:03:46,657
ali pa boஞு do௱ivela
srழூni napad preden boஞு imela 20 let.

23
00:03:46,740 --> 00:03:49,953
To je kopalnica
in tuஞுi.

24
00:03:50,035 --> 00:03:51,705
Kako ti je ௱e ime?

25
00:03:51,788 --> 00:03:55,500
No, veழூina me kliழூe kar Miஞு.
- Miஞு.

26
00:03:56,210 --> 00:03:58,421
Moj oழூe me je vedno tako klical.

27
00:03:58,462 --> 00:04:00,381
Resno? Kako to?

28
00:04:02,384 --> 00:04:04,511
Moj oழூe me je dejansko klical Princeska.

29
00:04:05,511 --> 00:04:07,179
Bolje kot Miஞு.

30
00:04:10,267 --> 00:04:11,768
Soba za neurejene.

31
00:04:12,019 --> 00:04:13,021
Seveda.

32
00:04:13,021 --> 00:04:14,814
Glavno prizoriஞுழூe.

33
00:04:14,897 --> 00:04:17,984
Ne morem si pomagati.
Je kot nekakஞுna jeza na mojo mater, a ne?

34
00:04:18,234 --> 00:04:20,696
Ta je od Paulie,
ta je moja.

35
00:04:20,738 --> 00:04:22,448
in...

36
00:04:23,490 --> 00:04:25,492
ta je tvoja.

37
00:04:29,414 --> 00:04:30,706
Oprosti.

38
00:04:42,637 --> 00:04:43,846
Hej,

39
00:04:43,846 --> 00:04:46,850
Glej, vem da na zaழூetku izgleda ழூudno,

40
00:04:47,642 --> 00:04:51,147
ampak zdaj mi je tukaj bolj
domaழூe, kot pa doma.

41
00:04:51,856 --> 00:04:54,275
Kot izgubljeni fantje v "Peter Panu".
Ali ne?

42
00:04:54,317 --> 00:04:56,361
Razen, da smo me izgubljene punce, ne?

43
00:04:56,444 --> 00:04:58,696
Izgubljene in zmedene.

44
00:05:01,867 --> 00:05:04,703
Ko boஞு konழூala tukaj,
prideஞு na zabavo z nami, v redu?

45
00:06:22,916 --> 00:06:24,711
Bi en dim?

46
00:06:25,712 --> 00:06:27,714
Ali sem te prestraஞுila?

47
00:06:29,257 --> 00:06:31,719
Imaஞு ta napis "nova punca"
vsepovsod na sebi. Ali ne?

48
00:06:31,761 --> 00:06:35,222
Kot sve௱e mlado jagnje.
Koliko jih imaஞு? 13, 14?

49
00:06:35,264 --> 00:06:37,767
Kakஞுn
[...]
Everything OK? Download subtitles