Preview Subtitle for First Baby Songs


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ00,530 --> 00Ψ00Ψ02,530
Z Pohdky do Pohdky

2
00Ψ00Ψ02,926 --> 00Ψ00Ψ05,391
"Rok po smrti Snhuriny matky

3
00Ψ00Ψ05,391 --> 00Ψ00Ψ10,924
se krl znovu oenil, ale jeho nov nevsta byla
ve skutenosti zl arodjnice, sran rlivost..."

4
00Ψ00Ψ10,924 --> 00Ψ00Ψ11,961
Co pod jet dlΠ

5
00Ψ00Ψ13,089 --> 00Ψ00Ψ15,255
Nespm, jako obvykle.

6
00Ψ00Ψ15,720 --> 00Ψ00Ψ17,756
Absurdnost prvnho trimestru, hdm

7
00Ψ00Ψ18,325 --> 00Ψ00Ψ19,594
Chce, abych ti namchala lektvarΠ

8
00Ψ00Ψ19,694 --> 00Ψ00Ψ21,320
Ach, ne, dky

9
00Ψ00Ψ22,119 --> 00Ψ00Ψ24,095
Nechci ze svho dtte udlat pokusnho krlka.

10
00Ψ00Ψ24,325 --> 00Ψ00Ψ25,494
U jsem se o nj bla dost.

11
00Ψ00Ψ25,494 --> 00Ψ00Ψ28,519
Jako bych vdycky riskovala, e v budoucnu
ze sv netee udlm hlodavce. Prosm.

12
00Ψ00Ψ28,519 --> 00Ψ00Ψ33,380
Ne. Mluvila jsem obrazn a nen to dn narka
na tv superarodjnick dovednosti

13
00Ψ00Ψ33,380 --> 00Ψ00Ψ37,714
Prost ji jen nechci vystavit nemu, co by j
teba jen vzdlen mohlo ublit, to je vechno

14
00Ψ00Ψ38,171 --> 00Ψ00Ψ40,379
Dobe, pak bys mon mla zavt ty hloup pohdky.

15
00Ψ00Ψ40,579 --> 00Ψ00Ψ42,775
HloupΠ Mysl, e pohdky jsou hloupΠ

16
00Ψ00Ψ42,875 --> 00Ψ00Ψ47,141
Ano, vechny jsou o bezmocnch ench, kter potebuj
velk, siln mue, aby pili a zachrnili je,

17
00Ψ00Ψ47,141 --> 00Ψ00Ψ48,780
a navc jsou peplnn zlmi arodjnicemi

18
00Ψ00Ψ48,780 --> 00Ψ00Ψ49,978
Opravdu to chce svoje dt uitΠ

19
00Ψ00Ψ50,236 --> 00Ψ00Ψ54,240
Ne. Chci ji nauit hodnotm a k
tomu jsou nejlep pohdky

20
00Ψ00Ψ54,340 --> 00Ψ00Ψ56,106
Vak v, dobro zvtz na zlem

21
00Ψ00Ψ56,266 --> 00Ψ00Ψ57,545
To ns uila babika

22
00Ψ00Ψ57,605 --> 00Ψ01Ψ02,206
Dobe, moje babika m nauila hodnotm stejn tak dobe
a bez velkch zlch vlk, co poraj mal dvtka

23
00Ψ01Ψ02,796 --> 00Ψ01Ψ03,705
Chce moji raduΠ

24
00Ψ01Ψ04,304 --> 00Ψ01Ψ05,101
Opravdu ne

25
00Ψ01Ψ06,160 --> 00Ψ01Ψ14,426
Mla bys zakopat vechny fikce a dlat to, co vechny ostatn matky-
spolehnout se na sv pirozen instinkty.

26
00Ψ01Ψ14,686 --> 00Ψ01Ψ17,466
Moje pirozen instinkty panika

27
00Ψ01Ψ17,666 --> 00Ψ01Ψ23,356
A krom toho, dn dal matka se nemus obvat,
e se jejich dti penesou na Tahiti, kdy je polou do jejich pokoje

28
00Ψ01Ψ23,656 --> 00Ψ01Ψ24,625
Nemm zchytn bod

29
00Ψ01Ψ24,725 --> 00Ψ01Ψ27,919
Natst m dv kouzeln sestry, kter jsou
odhodlny pomhat jak jen to bude mon

30
00Ψ01Ψ27,919 --> 00Ψ01Ψ30,095
Tak se neboj, zlato. Bude v podku.

31
00Ψ01Ψ32,781 --> 00Ψ01Ψ33,830
Taky doufm.

32
00Ψ01Ψ37,454 --> 00Ψ01Ψ38,551
Te, kde jsme byliΠ

33
00Ψ01Ψ39,080 --> 00Ψ01Ψ42,844
"Rok po smrti Snhuriny
matky se krl znovu oenil,

34
00Ψ01Ψ43,274 --> 00Ψ01Ψ48,280
ale jeho nov nevsta byla ve skutenosti
zl arodjnice, sran rlivost.

35
00Ψ01Ψ48,640 --> 00Ψ01Ψ51,715
Kad den se ptala kouzelnho
zrcadla na stejnou otzku"

36
00Ψ01Ψ52,314 --> 00Ψ01Ψ53,950
Jet nejsi mrtevΠ

37
00Ψ01Ψ55,169 --> 00Ψ01Ψ58,344
Stle tak zahokl po
vech tch stoletchΠ

38
00Ψ01Ψ59,171 --> 00Ψ02Ψ00,770
Nkter vci se nikdy nezmn.

39
00Ψ02Ψ02,935 --> 00Ψ02Ψ04,174
Opatrn, mj chlape.

40
00Ψ02Ψ04,774 --> 00Ψ02Ψ07,539
Tohle nejsou jen sym
[...]
Everything OK? Download subtitles