Preview Subtitle for Cherry 2000 1987


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:10,005 --> 00:02:13,091
Duo! Zdravo.

2
00:02:21,141 --> 00:02:22,184
Ovo je za mene?

3
00:02:23,477 --> 00:02:24,520
Lijepo je.

4
00:02:24,895 --> 00:02:26,647
Gladan si? -Da

5
00:02:27,022 --> 00:02:29,191
Spremila sam tvoje
omiljeno jelo.

6
00:02:30,359 --> 00:02:33,111
Ho«e li da otvori
vino? -Naravno.

7
00:02:34,029 --> 00:02:35,155
Sjajna Berba.

8
00:02:38,408 --> 00:02:42,663
Oprosti to kasnim. -Gdje
si bio? Zabrinula sam se.

9
00:02:42,788 --> 00:02:46,542
Neki traga* je donio gomilu
svje*ica i druge stvari.

10
00:02:47,000 --> 00:02:52,714
Skroz su bile
zarَale, narandaste.

11
00:02:54,049 --> 00:02:57,553
Prijatno.
- Sjajno izgleda.

12
00:02:57,761 --> 00:02:59,429
I ti. -Hvala.

13
00:03:00,138 --> 00:03:01,974
Nema na *emu, Sjeme.

14
00:03:13,068 --> 00:03:17,531
Zna li da je rَanje
elektrokemijski proces?

15
00:03:17,948 --> 00:03:22,452
Elektrokemijski? -Da.
To sam danas nau*io.

16
00:03:23,954 --> 00:03:25,747
I ja sam danas
neto nau*ila.

17
00:03:26,790 --> 00:03:30,502

to je zajedni*ko za ove
stvari? "Fig Njuton" keks,

18
00:03:30,669 --> 00:03:33,672
pokretne stepenice,
kemijska olovka i mazivo?

19
00:03:33,881 --> 00:03:37,676
Mazivo? Ne znam.

20
00:03:37,926 --> 00:03:42,097
Sve su napravili Amerikanci.
- Tko je izmislio mazivo?

21
00:03:50,063 --> 00:03:55,235
Desert? -Da.

22
00:04:05,621 --> 00:04:06,705
Cherry?

23
00:04:08,499 --> 00:04:12,044

to ti je
duo? Dobro si?

24
00:04:16,298 --> 00:04:17,466
Poljubi me.

25
00:05:37,462 --> 00:05:38,630
cherry.

26
00:06:07,618 --> 00:06:09,244
Upila je mnogo vode.

27
00:06:13,999 --> 00:06:17,044
Moe li da je
popravi? -ao mi je.

28
00:06:18,545 --> 00:06:23,467
Potpuno je uniten.
Ve ne prave ovakve.

29
00:06:23,634 --> 00:06:26,094
Taj nivo
reakcije, osje«ajnost...

30
00:06:28,805 --> 00:06:31,850
To pripada
prolosti. ao mi je.

31
00:06:33,060 --> 00:06:36,688

to je sa *ipom?
- Mora da ga zadri.

32
00:06:36,855 --> 00:06:39,566
Tu je osnovna
memorija.

33
00:06:40,317 --> 00:06:45,405
Govor, instiktivne reakcije,
li*nost. Vie ne prave takve.

34
00:06:45,906 --> 00:06:49,785
Zna li koliko je
ovo rijetko i vrijedno?

35
00:06:52,496 --> 00:06:58,418
Da. Znam. -Znam
kako ti je.

36
00:06:58,585 --> 00:07:01,255
Ti msi kao
ja. Romanti*an.

37
00:07:01,547 --> 00:07:06,343
Ve«ina momaka doَe
ovdje i ba ih briga.

38
00:07:06,927 --> 00:07:11,139
Ali, mi znamo vie od toga.
Svaka od ovih je posebna.

39
00:07:11,265 --> 00:07:15,060
Imaju posebne
*ari. Zar ne?

40
00:07:17,479 --> 00:07:19,898
Pokazat «u ti
neto. Doَi.

41
00:07:20,774 --> 00:07:25,279
Prihvati to. Sada je 2017.
Ni najbolji traga* ne moe

42
00:07:25,445 --> 00:07:30,158
da naَe cherry. -
to da
radim, Slime? cherry ili nita.

43
00:07:30,367 --> 00:07:34,872
Pokazat «u ti neke druge.
Ovo je model Bambi 14.

44
00:07:34,997 --> 00:07:38,709
Potpuno je nova. Neupotrebljena.
Sljede«a je Sindi 990.

45
00:07:38,834 --> 00:07:42,504
Ku«na varijanta. Ku«ni
poslovi, porezi i sli«ne stvari.

46
00:07:42,588 --> 00:07:44,464
Ispod struka
nema ni*ega.

47
00:07:44,840 --> 00:07:49,970
Ako se ne varam, ti
trai neto vatrenije.

48
00:07:50,095 --> 00:07:52,848
Nije u pi
[...]
Everything OK? Download subtitles