Preview Subtitle for Out Of The Blue


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:19,803 --> 00:03:21,803
Zdravo, Tim.

2
00:03:27,584 --> 00:03:31,247
Podignimo zastavu u
ast slobode i pravde.

3
00:03:31,791 --> 00:03:33,791
Umukni!

4
00:03:33,895 --> 00:03:35,895
Matori prokletnik.

5
00:04:17,141 --> 00:04:19,141
Hajde.

6
00:04:20,367 --> 00:04:21,782
Tata.

7
00:04:21,783 --> 00:04:23,783
Idem do obale.

8
00:04:26,431 --> 00:04:28,431
Idemo, ko pre.

9
00:05:04,555 --> 00:05:06,555
Promeniu posteljinu.

10
00:05:07,367 --> 00:05:08,812
Jesi li stavio pe쉓ir?

11
00:05:08,813 --> 00:05:10,813
Ja u, mama.

12
00:05:11,038 --> 00:05:14,121
Jesi li izneo
pe쉓ir? Pe쉓ir, Jimmy.

13
00:05:18,786 --> 00:05:20,786
Volela bih kada ne bi
hranio tog psa dok jede.

14
00:05:21,464 --> 00:05:23,464
Njoj se to svia, zar ne?

15
00:05:23,876 --> 00:05:25,640
I psi moraju da dorukuju.

16
00:05:25,641 --> 00:05:27,641
Kako drugaije da uvaju
kuu, kada nisam tu.

17
00:06:59,704 --> 00:07:01,704
Da li ti smeta da
malo pogledam okolo?

18
00:08:02,407 --> 00:08:04,407
Hajde, du쉏ce.

19
00:08:12,775 --> 00:08:14,775
Zdravo Jasmin. Kako ide?

20
00:08:15,686 --> 00:08:16,692
Dobro jutro.

21
00:08:16,693 --> 00:08:18,693
Gde je Dek?
- Sti엁.

22
00:08:22,538 --> 00:08:24,538
둻a je bilo?

23
00:08:24,624 --> 00:08:26,530
Mama ka엁 da je masno otrov.

24
00:08:26,531 --> 00:08:29,112
Da jeste, do sad
bih bila mrtva.

25
00:08:29,990 --> 00:08:31,975
Zdravo, svima!

26
00:08:31,976 --> 00:08:33,976
Hej!

27
00:08:47,828 --> 00:08:49,300
Hajdemo.

28
00:08:49,301 --> 00:08:51,301
Uzmite ovo.

29
00:08:52,878 --> 00:08:54,878
Po엞rite, dru쉞vo.

30
00:09:01,108 --> 00:09:03,108
Jesi li joj rekao?

31
00:09:03,136 --> 00:09:05,136
Jesam.

32
00:09:06,516 --> 00:09:08,516
A, ti Riveru?

33
00:09:09,735 --> 00:09:11,201
Nisam jo.

34
00:09:11,202 --> 00:09:13,202
Kako je pro쉕o?

35
00:09:18,853 --> 00:09:20,853
Reci mu, Dzilien.

36
00:09:22,371 --> 00:09:24,371
Za쉞o?

37
00:09:32,601 --> 00:09:34,601
U redu.

38
00:09:36,428 --> 00:09:38,428
Trebalo bi da izaemo
na veeru. Hoemo li?

39
00:09:39,516 --> 00:09:41,516
Na prvu veeru.

40
00:10:00,073 --> 00:10:01,812
Jesl li uzeo kljueve?

41
00:10:01,813 --> 00:10:03,251
Tu su mi kljuevi.

42
00:10:03,252 --> 00:10:05,252
Naoare?

43
00:10:05,998 --> 00:10:08,513
Jesi li poneo glavu?
- Mislim da jesam.

44
00:10:09,396 --> 00:10:11,933
Nemoj da zaboravi da...
- Neu zaboraviti.

45
00:12:22,375 --> 00:12:24,406
Dobro jutro, narednie.
- Dobro jutro, Ned.

46
00:12:26,573 --> 00:12:28,573
Sa dve kocke 쉋era.

47
00:12:38,734 --> 00:12:40,734
U redu. Pobrinuu se za ovo.

48
00:12:46,249 --> 00:12:48,249
Krofnu?
- Ne sad. Ne bih.

49
00:12:57,358 --> 00:12:59,358
Proveriu ovo danas popodne.

50
00:13:00,941 --> 00:13:02,941
Trebalo bi da vidi
da li ima i pu쉓u.

51
00:13:04,393 --> 00:13:06,393
Da. Evo nas.

52
00:13:08,704 --> 00:13:10,704
Izve쉞aji.

53
00:13:25,082 --> 00:13:27,082
Bih do쉆o da nemam
rupe na prokletom krovu.

54
00:13:29,405 --> 00:13:31,405
Vidimo se, onda.

55
00:13:32,170 --> 00:13:34,170
Treba da povedem Dzordana.

56
00:13:37,525 --> 00:13:39,724
Stju, sta je sa kljuevima...?

57
00:14:35,222 --> 00:14:37,222
Evo, ek.

58
00:1
[...]
Everything OK? Download subtitles