Preview Subtitle for Alf S1e10 Baby You Can Drive My Car


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ06,139 --> 00Ψ00Ψ11,644
Upamti, razgovaramo o mome
roendanu. -Nema problema.

2
00Ψ00Ψ11,644 --> 00Ψ00Ψ15,648
Dakle, Briane, u
etvrtak ti je roendan.

3
00Ψ00Ψ15,648 --> 00Ψ00Ψ18,151
Koliko e godina navritiΠ -Sedam.

4
00Ψ00Ψ18,151 --> 00Ψ00Ψ22,122
Koliko je tebi godina, AlfeΠ
-U avgustu navravam 229.

5
00Ψ00Ψ23,623 --> 00Ψ00Ψ26,126
Kako ugasi 229 svjeicaΠ

6
00Ψ00Ψ26,126 --> 00Ψ00Ψ30,130
Lako ih je ugasiti.
Tee ih je upaliti.

7
00Ψ00Ψ30,130 --> 00Ψ00Ψ34,634
Dok ih polovicu upali,
zapee ti goriΞ

8
00Ψ00Ψ34,634 --> 00Ψ00Ψ39,439
Kako sam dobarΞ -to
hoe na torti, BrianeΠ

9
00Ψ00Ψ39,439 --> 00Ψ00Ψ43,276
GlazuruΞ Kako sam dobarΞ

10
00Ψ00Ψ43,276 --> 00Ψ00Ψ47,647
Briane, mama te pita
kakve ukrase eli na torti.

11
00Ψ00Ψ47,647 --> 00Ψ00Ψ51,451
Robina Hooda, Hopalonga
Cassidyja, Archieja, JugheadaΠ

12
00Ψ00Ψ51,451 --> 00Ψ00Ψ55,588
Tko su oniΠ -Mamini
i tatini kolski kolege.

13
00Ψ00Ψ56,089 --> 00Ψ01Ψ01,594
Moda su to zastarjeli likovi.
-A da stavite moj omiljeni likΠ

14
00Ψ01Ψ01,594 --> 00Ψ01Ψ04,960
Dvoglava bolniarka Ruth. -RuthΠ

15
00Ψ01Ψ04,960 --> 00Ψ01Ψ09,803
Dvoglava bolniarkaΠ -Bila
je melmaka Vanna White.

16
00Ψ01Ψ10,303 --> 00Ψ01Ψ12,205
I Betty White.

17
00Ψ01Ψ12,205 --> 00Ψ01Ψ15,909
A da Brian sam odabere
to eliΠ

18
00Ψ01Ψ15,909 --> 00Ψ01Ψ22,015
Ne mogu se odluiti. -Ne
odlui li do sutra, idemo s Ruth.

19
00Ψ01Ψ22,015 --> 00Ψ01Ψ23,516
Dobro.

20
00Ψ01Ψ23,516 --> 00Ψ01Ψ25,018
Daj mi petΞ

21
00Ψ01Ψ26,519 --> 00Ψ01Ψ29,022
Daj mi etiriΞ

22
00Ψ02Ψ22,809 --> 00Ψ02Ψ25,812
856...

23
00Ψ02Ψ25,812 --> 00Ψ02Ψ27,814
857...

24
00Ψ02Ψ28,314 --> 00Ψ02Ψ30,316
858...

25
00Ψ02Ψ30,817 --> 00Ψ02Ψ32,318
859...

26
00Ψ02Ψ32,318 --> 00Ψ02Ψ34,821
860...

27
00Ψ02Ψ34,821 --> 00Ψ02Ψ37,824
861...

28
00Ψ02Ψ37,824 --> 00Ψ02Ψ41,792
Ubudue me upozoriΞ -Oprosti.
Trebam neto iz suilice.

29
00Ψ02Ψ41,792 --> 00Ψ02Ψ45,431
Nemoj uzeti ovcu. Brojim je.

30
00Ψ02Ψ45,431 --> 00Ψ02Ψ49,435
Ne moe spavati, je liΠ -Nikako.

31
00Ψ02Ψ49,435 --> 00Ψ02Ψ53,940
Jesi li raspoloen za
razgovorΠ -to je, AlfeΠ

32
00Ψ02Ψ53,940 --> 00Ψ02Ψ56,342
Potiten sam zbog
Brianova roendana.

33
00Ψ02Ψ56,342 --> 00Ψ02Ψ59,846
ZatoΠ Na torti e biti
dvoglava bolniarka.

34
00Ψ02Ψ59,846 --> 00Ψ03Ψ03,917
Podsjea me na to da vie
neu slaviti sa svojim prijateljima.

35
00Ψ03Ψ04,417 --> 00Ψ03Ψ10,423
Imao si ih puno sa svojim
prijateljima. 228 roendana.

36
00Ψ03Ψ10,423 --> 00Ψ03Ψ13,927
Ali posljednji je bio koma. -Kako toΠ

37
00Ψ03Ψ13,927 --> 00Ψ03Ψ17,430
Kao prvo, eksplodirao
je planet.

38
00Ψ03Ψ17,430 --> 00Ψ03Ψ24,837
Ali nije samo to. Napokon sam trebao
izai s voljenom djevojkom... Rhondom.

39
00Ψ03Ψ24,837 --> 00Ψ03Ψ30,443
Trebao bih ovo iskljuiti da se
ovca ne spri. -Ne zanima te.

40
00Ψ03Ψ30,443 --> 00Ψ03Ψ35,114
Zanima. Da ujem
o Rhodi. -O RhodiΠ

41
00Ψ03Ψ35,114 --> 00Ψ03Ψ38,117
Bila mi je smijena u seriji s Mary,

42
00Ψ03Ψ38,117 --> 00Ψ03Ψ42,021
ali kada su joj dali svoju
seriju, prebrzo se udala.

43
00Ψ03Ψ42,021 --> 00Ψ03Ψ45,725
Nismo li razgovarali
o tvojoj djevojciΠ

44
00Ψ03Ψ45,725 --> 00Ψ03Ψ50,763
Ona je Rhonda. Kakva ljepoticaΞ

5
00Ψ03Ψ50,763 --> 00Ψ03Ψ53,766
Prvi nam je spoj trebao biti
na moj roendan.

46
00Ψ03Ψ53,766 --> 00Ψ03Ψ57,270
A te
[...]
Everything OK? Download subtitles